intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò marketing

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vai trò marketing
 • Giáo trình Marketing giới thiệu khái quát về marketing và vai trò của nó đối với xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiến trình phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing hỗn hợp, phân tích chi tiết nội dung của chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị và các vấn đề ứng dụng marketing vào các lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf77p dongcoxanh25 12-07-2022 7 4   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 1: Khái quát về truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của truyền thông marketing; truyền thông marketing tích hợp (IMC); các yếu tố chi phối đến hoạt động MarCom;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 16-06-2022 18 3   Download

 • Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 6: Bán hàng cá nhân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát bán hàng cá nhân; vai trò của bán hàng cá nhân trong chương trình IMC; các nội dung của hoạt động bán hàng cá nhân; quy trình các bước thực hiện hoạt động bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Những vấn đề chung về marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về sự hình thành và phát triển Marketing; các khái niệm cơ sở của Marketing; quan điểm về Marketing; vai trò, chức năng của Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt22p yenkhi 24-05-2022 16 5   Download

 • Nghiên cứu lý luận cơ bản về marketing mix, vai trò, chức năng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời áp dụng cho công ty TNHH cao su Camel Việt Nam, định giá những ưu điểm, hạn chế trong chiến lược marketing mix đó của công ty để từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm lốp Tubeless của công ty

  pdf79p bakerboys02 10-05-2022 48 12   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những lý luận cơ bản về Marketing-Mix, vai trò, chức năng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, vận dụng vào công ty TNHH XD &DV HUY THỊNH để hoàn thiện chiến lược Marketing- Mix đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm thiệp cưới tại công ty.

  pdf134p bakerboys03 02-05-2022 53 9   Download

 • Nghiên cứu bao gồm toàn bộ 112 điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Mục tiêu nhằm mô tả vai trò của điều dưỡng viên trong các cấu phần hoạt động marketing tại bệnh viện.

  pdf6p viginnirometty 28-04-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p linyanjun_2408 23-04-2022 21 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố marketing hỗn hợp trong quyết định chọn trường ĐH NCL của sinh viên; do sánh vai trò của các yếu tố này đối với quyết định chọn trường của sinh viên giữa nhóm trường ĐH NCL tuyển sinh đạt chỉ tiêu và nhóm trường ĐH NCL không đạt chỉ tiêu tuyển sinh; so sánh vai trò của các yếu tố này đối với quyết định chọn trường của sinh viên giữa nhóm trường ĐH NCL có mức học phí khác nhau... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p badbuddy09 05-04-2022 33 2   Download

 • "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực; phân bổ nguồn lực trong phân tích marketing; bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm; phân tích cụm phục vụ cho phân tích sản phẩm; phân tích kết hợp nhằm kiểm tra nhận thức của khách hàng về thuộc tính sản phẩm và định giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p chenlinong_0310 23-02-2022 20 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về phân tích marketing hỗn hợp; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp; phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp; phân tích khách hàng; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích khách hàng; giá trị vòng đời khách hàng; hồi qui logistic; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1 giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin, đề cập đến các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin; Vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p chenlinong_0310 23-02-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Marketing bằng công cụ tìm kiếm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan Marketing tìm kiếm; lập kế hoạch chương trình marketing tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p chenlinong_0310 23-02-2022 17 4   Download

 • Bài giảng được thiết kế bao gồm 07 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf62p chenlinong_0310 23-02-2022 15 3   Download

 • Bài giảng được xây dựng bám sát đề cương môn học và bắt đầu với việc đi sâu tìm hiểu đặc điểm chung, vấn đề hoạch định marketing qua phương tiện truyền thông xã hội cũng như hành vi khác hàng trong môi trường số. Sau đó, bài giảng sẽ đi vào giới thiệu về các lĩnh vực truyền thông xã hội và những vấn đề marketing trên các lĩnh vực đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 1 dưới đây.

  pdf76p chenlinong_0310 23-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng này được biên soạn nhằm phục vụ việc nghiên cứu môn học Nghiên cứu Marekting của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thong với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing. Nội dung bài giảng bám sát quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chính là: xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính, định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 1 dưới đây.

  pdf41p chenlinong_0310 23-02-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Marketing dựa trên giá trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguyên tắc tạo giá trị; phát triển các chiến lược giá trị cao; thực thi các chiến lược giá trị cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf160p chenlinong_0310 23-02-2022 12 2   Download

 • Doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản (BĐS) là những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc xây dựng chiến lược marketing và thực thi chiến lược marketing của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề rất quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như thị trường BĐS.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 55 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tổng kết thực tiễn hoạt động marketing của các nhà hát trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, xem xét vai trò của marketing trong quá trình hoạt động và phát triển của các nhà hát, đồng thời bổ sung các vấn đề lý luận về marketing đối với các nhà hát từ thực tiễn Việt Nam.

  pdf191p hoaanhdao709 19-01-2022 27 4   Download

 • Sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật số đã, đang dần thay đổi thói quen cũng như hành vi sử dụng, đánh giá các sản phẩm của con người. Trong khi các xu hướng Marketing truyền thống đang dần mất đi vị thế vì con người đang ngày càng khó tính hơn, thông minh hơn trong việc đánh giá và lựa chọn sản phẩm thì sự lên ngôi của mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò marketing
p_strCode=vaitromarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2