intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản hướng dẫn

Xem 1-20 trên 24834 kết quả Văn bản hướng dẫn
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại, phần 2 trình bày các nội dung: 240 câu hỏi - đáp về Luật thương mại năm 2005, Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf269p doinhugiobay_02 12-11-2015 262 58   Download

 • Phần 1 Tài liệu Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu Luận thương mại năm 2005, 240 câu hỏi - đáp về Luật thương mại năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf276p doinhugiobay_02 12-11-2015 143 44   Download

 • Tài liệu Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trình bày các nội dung về luật doanh nghiệp nhà nước và luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản liên quan. Phần 1 là luật doanh nghiệp nhà nước và luật doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p kiemtienthatkho 04-03-2015 91 28   Download

 • Tài liệu Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành phần 2 là các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp nhà nước và luật doanh nghiệp đã được ban hành trước năm 2003, phần phụ lục là các văn bản liên quan đến luật doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf617p kiemtienthatkho 04-03-2015 104 28   Download

 • Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 có nội dung trình bày về luật thuế thu nhập các nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 319 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 84/2008TT-BTC ngày 30 - 09 - 2008 của Bộ Tài chính hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ- CP ngày 08 - 9 - 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  pdf60p hoa_khoai91 05-06-2014 93 19   Download

 • Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 có nội dung trình bày về Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 - 03 - 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 - 09 - 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 - 9 - 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các thông tư khác.

  pdf178p hoa_khoai91 05-06-2014 86 14   Download

 • Tài liệu Luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 bao gồm các lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Di sản văn hóa, nội dung luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.

  pdf92p mynhanvole91 11-07-2014 125 11   Download

 • Tài liệu Luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT; Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT về việc tu bổ, phục hồi di tích danh lam thắng cảnh.

  pdf53p mynhanvole91 11-07-2014 87 9   Download

 • Phần 1 tài liệu Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành giới thiệu tới người đọc nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, một số quyết định liên quan đến Luật Giáo dục và hướng dẫn thi hành luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p tramnamcodon_07 27-04-2016 83 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc một số thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p tramnamcodon_07 27-04-2016 51 6   Download

 • Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công đoàn và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 63 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, NXB Dân Trí ấn hành 2010 qua phần 2 sau đây. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật công đoàn.

  pdf78p lalala7 07-12-2015 60 4   Download

 • Phần 1 Tài liệu Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành cung cấp cho bạn đọc nội dung của Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Đô lường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p doinhugiobay_00 05-11-2015 50 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quyết định số 27/2007/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002; Quyết định số 28/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002, Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ Khoa học công nghệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p doinhugiobay_00 05-11-2015 41 2   Download

 • Nhằm cung cấp cho các cán bộ, những người hoạt động trong ngành đất đai và nhà ở và bạn đọc có được những văn bản hướng dẫn mới nhất về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Lao động đã cho xuất bản tài liệu Đất đai và nhà ở - Những văn bản hướng dẫn cho người lao động do Luật gia Nguyễn Thu Hương sưu tầm và tuyển chọn. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf248p thuongdanguyetan08 16-04-2019 11 0   Download

 • Nội dung tài liệu Đất đai và nhà ở - Những văn bản hướng dẫn cho người lao động: Phần 1 trình bày: Những quy định chung về đất đai, những quy định về đất ở tại đô thị, những quy định về thuế, phí đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf175p thuongdanguyetan08 16-04-2019 23 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thi hành luật kiểm toán nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf7p nguaconbaynhay9 04-12-2020 1 0   Download

 • Tập hợp văn bản gồm bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2013 (có mục lục và đường link chi tiết tiện theo dõi)

  doc113p songthachhan156 20-06-2013 272 86   Download

 • Thực hiện Chương trình công tác năm 2010 ban hành theo Quyết định số 777/QĐ- BGDĐT ngày 25/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ kết quả bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/ thành phố và nhu cầu về bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2010 cho giáo viên, CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông...

  doc4p vantien2268 20-02-2011 67 38   Download

 • Bài giảng Tuyên truyền Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.

  pdf38p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 372 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản hướng dẫn
p_strCode=vanbanhuongdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2