intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn phản pháp luật

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn phản pháp luật
 • Cuốn sách Cẩm nang giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự gồm 66 câu hỏi được chia thành hai phần: Phần I: Những vấn đề chung và Phần II: Một số vụ việc dân sự thường gặp, trong đó, các câu hỏi được phân chia thành các mục tương ứng với từng loại quan hệ pháp luật dân sự riêng biệt như: hôn nhân gia đình, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, tranh chấp đất đai, tranh chấp trong kinh doanh thương mại, vụ án lao động.

  pdf56p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách được trình bày dưới hình thức hỏi và trả lời, vừa cung cấp cho bạn đọc kiến thức pháp luật về vấn đề được đề cập, vừa có ví dụ các tình huống cụ thể, thường gặp trong thực tiễn và cách giải quyết theo quy định pháp luật đối với những tình huống này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây!

  pdf98p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Quang (1946-2016)" là tài liệu quý, có tác dụng giáo dục sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, trước hết là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng của xã; đây cũng là tài liệu để cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf162p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (tỉnh Lạng Sơn) gồm có 2 phần chính như sau: Nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tỉnh Kon Tum) gồm có 3 phần chính như sau: Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Biểu mẫu phục vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Pháp luật về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản" được hoàn thành với mục tiêu là nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; trình bày, phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản và thực trạng áp dụng luật trên thực tế. Từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập của các quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf79p altnam1 23-03-2023 3 3   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Sơn (1999 - 2019)" phản ánh quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Vinh Sơn sau 20 năm thành lập; là tài liệu để Đảng bộ nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf104p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - Sổ tay hướng dẫn: Phần 2 trình bày hướng dẫn sử dụng Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Các bài tham luận trong cuốn "Nghiên cứu hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ" có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần vào việc củng cố lối sống “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, từ đó góp phần vào việc củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf398p starandsky09 14-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Ổn định thu nhập cho lao động nông thôn - thực trạng và khuyến nghị phân tích tính ổn định thu nhập của LĐNT giai đoạn 2010 - 2020 so với thu nhập trung bình cả nước nhằm đề xuất những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu tập huấn kỹ năng lấy ý kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội thúc đẩy sự tham gia của nhóm yếu thế (Tài liệu dành cho người làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật) gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về lấy ý kiến, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng lấy ý kiến nhóm đối tượng yếu thế; kỹ năng phản biện xã hội.

  pdf101p bapxao06 11-03-2023 4 4   Download

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách đã xây dựng hệ thống 14 tiêu chí đánh giá toàn diện một Báo cáo đánh giá tác động chính sách ở tất cả các khía cạnh, từ nội dung đến hình thức và cả phương pháp thực hiện.

  pdf215p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Cuốn "Sổ tay kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở (Tập 1)" gồm có 04 phần: Kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở; Một số quy định về văn bản quy phạm pháp luật; Pháp luật về dân sự; Pháp luật về hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên gồm có 3 phần chính như sau: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.

  pdf123p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • "Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng: Phần 1" bao gồm các nội dung chính sau đây: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng; Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết!

  pdf46p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Hy vọng tài liệu "Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương" sẽ cung cấp cho bạn đọc nói chung, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách nói riêng, thêm thông tin và kinh nghiệm từ một số quốc gia trong vấn đề quản lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên. Qua đó, Việt Nam có thể học hỏi và rút ra những bài học để hoàn thiện chính sách, luật pháp nhằm quản lý tốt hơn nguồn vốn quý giá do thiên nhiên ban tặng.

  pdf56p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu tập huấn về kỹ năng, phương pháp lấy ý kiến, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế dành cho tập huấn viên nhằm trang bị kiến thức và phương pháp giảng dạy cho người làm công tác xây dựng pháp luật ở bộ, ngành, địa phương, cán bộ pháp chế của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về kỹ năng, phương pháp lấy ý kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội, đặc biệt là lấy ý kiến nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người tàn tậ...

  pdf40p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay công tác nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với Công an cấp xã, gồm 03 phần: Phần I Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Phần II Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an xã; Phần III Biểu mẫu áp dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Lập chương trình xây dựng văn bản pháp luật; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ thuật thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf250p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật; những chuẩn bị cần thiết cho việc soạn thảo và chuẩn bị mang tính hỗ trợ cho việc giải trình, báo cáo về nội dung dự thảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf412p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn phản pháp luật
p_strCode=vanphanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2