Vi phân hàm số

Xem 1-20 trên 1089 kết quả Vi phân hàm số
 • Bài giảng Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung: Giới hạn hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, khai triển Taylor-Maclaurin, qui tắc L’Hospital, bài toán tối ưu và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p uocvong09 19-10-2015 288 127   Download

 • Phần 1 cuốn sách “Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần II - Giải tích toán học” trình bày các nội dung: Hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học các khối ngành khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf221p tsmttc_004 15-06-2015 191 104   Download

 • Bài giảng Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung: Giới hạn hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, khai triển Taylor-Maclaurin, qui tắc L’Hospital, bài toán tối ưu và ứng dụng.

  pdf14p uocvong09 19-10-2015 83 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán biên không chính qui cho hệ phương trình vi phân hàm bậc cao bao gồm những nội dung về bài toán biên chính qui cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến; bài toán biên không chính qui cho hệ phương trình vi phân hàm bậc cao.

  pdf54p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 11 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất trình bày về các tập Sab (a) VÀ Sab (b), các tiêu chuẩn hiệu quả của nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất. Luận văn phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  pdf61p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 12 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình vi phân đối số lệch loại trung hòa gồm có 3 chương trình bày về những khái niệm và kết quả dùng trong chứng minh; các bổ đề và định lí; dạng tiệm cận của phương trình vi phân trung hòa. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf56p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 14 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán biên tuần hoàn cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến nghiên cứu tính giải được của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính, bài toán biên tuần hoàn cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến và áp dụng cho hệ phương trình vi phân hàm đối số lệch.

  pdf58p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 19 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán biên hai điểm cho phương trình vi phân hàm bậc hai giới thiệu bài toán; một số công cụ, kiến thức chuẩn bị; các kết quả chính của bài toán biên hai điểm. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf66p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 12 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm giới thiệu bài toán; một số công cụ, kiến thức chuẩn bị; các kết quả chính của bài toán biên hai điểm. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf64p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 10 2   Download

 • Luận văn được chia thành 3 chương cùng với phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 trình bày các kiến thức chuẩn bị về không gian Banach, lý thuyết phổ của lớp các hàm số bị chặn trên nửa đường thẳng. Chương 2 trình bày ứng dụng lý thuyết phổ của hàm số bị chặn trên R + với dáng điệu tiệm cận đối với nghiệm đủ tốt của phương trình tiến hóa trên nửa đường thẳng.

  pdf31p change15 08-07-2016 9 1   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán biên tuần hoàn cho phương trình vi phân hàm bậc cao là nghiên cứu tính giải được của bài toán biên tuần hoàn cho phương trình vi phân hàm bậc cao. Từ đó, áp dụng các kết quả đạt được cho phương trình vi phân đối số chậm, đối số lệch.

  pdf44p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 10 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất phi tuyến giới thiệu tới các bạn những nội dung về các định lí về sự tồn tại và duy nhất của nghiệm bị chặn; nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất phi tuyến đối số lệch.

  pdf64p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 15 1   Download

 • Luận văn "Nghiệm dương của phương trình vi phân hàm tuyến tính bậc hai" tập trung trình bày hai nội dung: Nghiệm dương của phương trình vi phân hàm tuyến tính bậc hai và phương trình vi phân tuyến tính cấp hai đối số lệch. Để tìm biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p imnie1 02-12-2016 9 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính hai chiều gồm có 2 nội dung chính đó là tính giải được của bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính; bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính hai chiều.

  pdf74p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 24 0   Download

 • Đạo hàm riêng cấp 1 của z = f(x,y) Đạo hàm riêng cấp cao của z = f(x,y) Sự khả vi và vi phân. Đạo hàm riêng cấp 1 của f(x, y) theo biến x tại (x0, y0) (Cố định y0, biểu thức là hàm 1 biến theo x, tính đạo hàm của hàm này tại x0) Đạo hàm riêng cấp 1 của f theo biến y tại (x0, y0)

  ppt38p pro1tn 05-05-2013 996 151   Download

 • EBook "Bài tập Giải tích Toán học I" gồm 3 chương: chương 1 vi phân hàm số một biến số, chương 2 tích phân hàm số một biến số, chương 3 chuỗi số và chuỗi hàm số. Hy vọng ebook này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn sinh viên và tất cả mọi loại hình đào tạo, giúp cho các thầy cô có thêm một số tư liệu tương đối đầy đủ để chuẩn bị bài giảng.

  pdf238p vunguyenhvqs 16-12-2014 225 133   Download

 • C2. ĐẠO HÀM – VI PHÂN 1. ĐẠO HÀM HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trong (a,b) và x0 (a,b). Nếu tồn tại f ( x ) f ( x0 ) lim x x0 x x0 thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số f(x) tại x0. Ký hiệu f’(x0), y’(x0)

  pdf15p ctnhukieu2 11-04-2011 315 98   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng:đạo hàm vi phân phần 1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p cancer23 29-08-2012 204 56   Download

 • Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số là sự mở rộng một cách tự nhiên và cần thiết của phép tính vi phân hàm số một biến số. Các bài toán thực tế thường xuất hiện sự phụ thuộc một biến số vào hai biến số hoặc nhiều hơn, Vì vậy, khảo sát hàm số nhiều biến số vừa mang tính tổng quát vừa mang tính thực tiễn. Đây là những kiến thức cần thiết để nghiên cứu các kiến thức chuyên...

  ppt34p quanghoa25 06-04-2011 179 53   Download

 • C2. ĐẠO HÀM – VI PHÂN 2. Dạng 0.∞, ∞ - ∞ Chuyển chúng về dạng 0/0, ∞/∞ ví dụ: lim x5lnx lim (4-x2) tg (µx/4) lim (1/cosx-tgx) x-0+ x-2 x-µ/2 3. Dang vô định: 0o, 1∞, ∞o Ta xét (fx)gx = egx.lnf(x) (f(x).0)

  pdf15p ctnhukieu2 11-04-2011 97 29   Download

Đồng bộ tài khoản