intTypePromotion=1
ADSENSE

Viết báo thời kháng chiến

Xem 1-20 trên 107 kết quả Viết báo thời kháng chiến
 • Những chuyến công tác bằng xe đạp Năm nay đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hi, đầu bạc trắng, nhưng khi ngồi cùng đoàn nhà báo kể về một thời làm báo kháng chiến, nhà báo Hữu Thọ vẫn như truyền lửa qua từng câu chuyện cho thế hệ nhà báo trẻ tiếp bước. Với hàng chục năm làm báo từ những ngày kháng chiến chống Pháp, những năm tháng ấy trong ông là chuỗi kỷ niệm về những chuyến đi công tác về cơ sở để viết bài. “Cuộc đời làm báo của tôi chỉ gắn...

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 65 6   Download

 • Nội dung giáo trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 được cấu trúc thành 3 phần, trong đó phần I trình bày về Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), phần II trình bày Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) và phần III là Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000). Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 chứa đựng nội dung rất rộng lớn và phong phú, trong đó có nhiều vấn đề còn mang tính thời sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc446p huutan123 11-04-2011 414 114   Download

 • Trong suốt lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nước ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước. Tương ứng với mỗi thời đại lịch sử, với lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần đoàn kết dân tộc, nhân dân ta đã giành thắng lợi, đánh bại nhiều quân thù xâm lăng ngoại quốc, bảo vệ vững chắc non sông bờ cõi dân tộc và truyền thống thượng võ anh hùng....

  doc27p maivanluc 22-04-2011 489 182   Download

 • Mỹ thuật Việt Nam thời hiện đại (từ cách mạng 1945 đến nay) Nói tới Việt Nam là chúng ta nói tới một dân tộc so bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Có biết bao nhiêu là sử sách đã ghi lại những chiến công hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh truyền thống đấu tranh chống giặc giữ nước thì dân tộc ta còn có một nền nghệ thuật phát triển khá sớm, ngay từ thời tiền sử. Chúng ta đã tìm...

  pdf21p voixanh12 23-10-2012 1379 157   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1) là phần phụ lục của Tài liệu. Phụ lục này bao gồm các bài viết, bài nhạc, các bài diễn văn, các lời kêu gọi kháng chiến, …ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng Tài liệu sẽ cung cấp cho bạn đọc những dữ kiện, dữ liệu hữu ích để phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf489p nganga_00 29-08-2015 209 72   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là Phục dựng quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi của quân và dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và CQSG ở địa phương giai đoạn 1954 - 1960. Phân tích, chỉ rõ những đặc điểm, vai trò và hạn chế trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960). Đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh này có thể vận dụng sáng tạo vào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

  doc332p soninhduc888 28-05-2020 29 5   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài viết tập trung phân tích chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế (của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước tư bản lớn, các tổ chức quốc tế, các tầng lớp nhân dân thế giới thông qua các kênh ngoại giao) trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp và giành thắng lợi.

  pdf10p viartemis2711 15-10-2019 60 4   Download

 • Bài viết phân tích tính đúng đắn và sáng tạo trong quá trình phối hợp chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 của Trung ương Cục miền Nam.

  pdf13p quenchua9 19-11-2020 37 1   Download

 • Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp thắng lợi đã khẳng định vai trò của ATK trong Căn cứ địa Việt Bắc. An toàn khu Trung ương ở Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, bảo vệ vững chắc các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, là một trong những bước chuẩn bị cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.

  pdf8p queencongchua3 07-09-2019 37 0   Download

 • Trong tất cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta, lực lượng của ta bao giờ cũng kém địch kể cả số lượng và trang bị kỹ thuật, vật chất, nhất là trong thời kỳ đầu của chiến tranh. Để đánh thắng một kẻ địch mạnh hơn ta về quân sự, ta không thể chỉ đánh bằng các lực lượng vũ trang, mà phải đánh bằng tất cả sức mạnh tinh thần, vật chất, sự sáng tạo, trí thông minh của cả dân tộc. Trong lịch sử tất cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược...

  doc15p vuthuy97 29-10-2012 342 50   Download

 • Ý nghĩa: bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được nền móng đầu tiên cho chế độ mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến tòan quốc. Nguyên nhân thắng lợi : Đảng đã đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, xây dựng khối đại đòan kết tòan dân, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù Bài học kinh nghiệm: Phát huy sức mạnh đại đòan kết, dựa vào dân, triệt để lợi dụng mâu thuẫn...

  ppt0p tet0202 19-02-2013 199 36   Download

 • Sau 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945-1954) đã thắng lợi vẻ vang. Đây là thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt hẳn ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới, thời kì xây dựng miền Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa và...

  pdf122p cancer23 07-08-2012 140 22   Download

 • Ôn tập môn Sử: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 trình bày các nội dung chính: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946), bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng, cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1964), phần cuối tài liệu và câu hỏi ôn tập để sinh viên tự kiểm tra kiến thức.

  doc14p phuongthanha1_1999 19-04-2014 256 23   Download

 • Mỗi lá thư là một câu chuyện, một tâm sự của người lính trong chiến trường khói lửa gửi về cho gia đình, người thân... Mặc dù tất cả đều gắn với hai từ “bình thường” và “yên tâm” nhưng ẩn phía sau đó lại là những sự thật khác. Bí mật được tác giả - GS.TS Nguyễn Thúc Tùng giải mã. Khác hẳn với những gì đã xảy ra trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nhiều lá thư mà người chiến sĩ gửi về cho gia đình, người thân ở hậu phương lại luôn thể hiện...

  pdf6p skkndayhoc 27-09-2011 146 17   Download

 • Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu n-ớc là kết quả hợp thành của một loạt nhân tố chủ quan và khách quan, trong n-ớc và trên thế giới, dân tộc và thời đại. Hơn 30 năm sau ngày kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu n-ớc, nhìn lại, càng thấy rõ hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nguyên nhân làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc mà một trong số đó là sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của bạn bè khắp năm châu, của các n-ớc trong...

  pdf9p bengoan258 06-12-2011 55 14   Download

 • Họa sĩ Tô Ngọc Vân là người có công lao to lớn trong việc xây dựng và tổ chức Trường Mỹ thuật thời kháng chiến chống Pháp, là người thầy chủ trì và hướng dẫn toàn bộ công tác chuyên môn của Trường. Cùng với Ban giảng viên, ông tận tình chỉ bảo và nhận xét rõ ràng và thẳng thắn các bài tập của học sinh, giúp họ nhanh tiến bộ. Ông luôn động viên học sinh “vẽ theo cảm xúc của mình” và “khởi đầu bằng sự vật” để tạo ra cách nhìn riêng ...

  pdf7p lephinoinhieu 06-08-2013 53 4   Download

 • Ngày 23-9-1945, tại Sài Gòn, bọn thực dân Pháp nổ súng, bắt đầu xâm lược nước ta một lần nữa. Nhân dân Sài Gòn đã cầm súng chiến đấu, quyết bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Từ đó, cuộc kháng chiến đã lan ra khắp Nam Bộ rồi chính thức trở thành cuộc kháng chiến toàn quốc từ ngày 19-12- 1946. Trong những ngày đầu của Nam Bộ kháng chiến, có phong trào Nam tiến của nhân dân vào từ các tỉnh miền Bắc cùng với nhân dân Nam Bộ chiến đấu chống giặc. Tiếp sau kháng chiến chống Pháp là kháng chiến chống Mỹ, cho đến Ngày 30-4-1975, cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ đã đi suốt thời gian 30 năm.

  doc3p lanzhan 20-01-2020 20 1   Download

 • Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là chủ đề không bao giờ hết hấp dẫn đối với thế hệ nhà văn Việt Nam thời kỳ kháng chiến. Vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đều được các nhà văn miêu tả, hình tượng hóa thông qua các nhân vật trong trang văn của mình. Và vẻ đẹp ấy chính là sự lạc quan, yêu đời, trái tim giàu tình yêu thương và sự quả cảm gan góc kiên cường trong tư thế người chiến sĩ. Tất cả những vẻ đẹp ấy đều được thể hiện qua nhân vật Việt trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi.

  doc3p lanzhan 20-01-2020 22 1   Download

 • Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám và chủ trương Kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đảng, chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được uy tín trong tuyệt đại đa số nhân dân. Chính phủ lâm thời (9/1945) và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào.

  ppt38p thanhminh05 12-09-2010 700 349   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Viết báo thời kháng chiến
p_strCode=vietbaothoikhangchien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2