intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xã hội chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 12405 kết quả Xã hội chủ nghĩa
 • Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết đề cập đến những điểm mới, nội dung trọng tâm và các yêu cầu, nhiệm vụ, công việc chủ yếu cần tiến hành đối với Luật Tài nguyên nước năm 2023.

  pdf4p gaupanda028 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Khôi phục tổng cầu để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024: Nhìn từ góc độ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" đề cập đến Việt Nam cần xây dựng chính sách tài khóa nghịch chu kỳ nhằm kích cầu trong giai đoạn tăng trưởng toàn cầu giảm; lật ngược suy giảm đầu tư công, tăng hiệu quả, tập trung, thông qua giám sát quốc gia và kế hoạch phát triển vùng; hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội phù hợp với quốc gia thu nhập trung bình, công nghiệp hóa; minh bạch hóa chính sách tài khóa.

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 0   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một mô hình kinh tế học do Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển trên cơ sở kế thừa một cách có chọn lọc, phát huy khoa học các quy luật vận hành của thị trường tự do đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN. Học thuyết kinh tế này được Đảng ta xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ sở lý luận dựa trên thực tiễn phát triển của nước ta từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn hóa và kiến trúc cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc, giới thiệu khái niệm chung về văn hóa và kiến trúc, sơ lược quá trình hình thành văn hóa và kiến trúc, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc; Chương 2 - Văn hóa và kiến trúc thế giới, lược khảo về văn hóa tổ chức xã hội, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần từ thời kỳ xã hội nguyên thủy đến xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay của xã hội loài người, phân tích đến sự ảnh hưởng giữa văn hóa và kiến trúc trong tiến trình lịch ...

  pdf88p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 5 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Pháp luật Việt Nam đại cương" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật xã hội chủ nghĩa; Chương II - Luật Nhà nước; Chương III - Luật Hành chính; Chương IV - Luật Lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023 bao gồm các bài viết như: Phát triển hệ thống trung gian kết nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu của kinh tế số ở Việt Nam hiện nay; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; Tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 9 (số 247) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Việt Nam trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay; Xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và một số đề xuất trong thời gian tới; Mối quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội tr...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 11 (232) - 2022 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chống thất thu thuế trong kinh doanh thương mại điện tử - Những vấn đề lý thuyết, Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Ninh Bình, Bến Tre và một số kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình; Phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam,...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 10/2023 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2023: Đòn bẩy kích cầu kinh tế; Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam quý I năm 2023 và dự báo kịch bản cả năm 2023; Vai trò của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Thay đổi chính sách kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Tính ưu việt trong cách tính mới của bảo hiểm lương hưu;...

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện đang ở giai đoạn thứ 2: Giai cấp công nhân (Giai cấp công nhân) cùng với nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình, để cải tạo xã hội cũ và tổ chức xây dựng xã hội mới, thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  doc7p haibinhtruong 15-04-2024 4 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định chế định kiểm sát tố tụng công ích của Viện kiểm sát nhân dân, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế định kiểm sát tố tụng công ích của Viện kiểm sát nhân dân nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf7p visergey 02-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết luận giải tổng quát về: Mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam và công dân; trách nhiệm giữa Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và công dân; một số giải pháp về hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và công dân.

  pdf10p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài viết trình bày mức độ thích ứng tâm lý của sinh viên năm thứ nhất phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai; Mức độ thích ứng tâm lý qua học tập qua các trạng thái tâm lý tiêu cực.

  pdf3p visergey 02-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu một số biểu hiện trí tuệ xã hội của sĩ quan trẻ trình bày các nội dung: Một số biểu hiện trí tuệ xã hội của sĩ quan trẻ; Trí tuệ xã hội của sĩ quan trẻ còn biểu hiện ở sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người cán bộ chiến sĩ.

  pdf3p visergey 02-04-2024 1 0   Download

 • Tài liệu học tập "Triết học Mác – Lênin" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p khanhchi090625 08-04-2024 3 1   Download

 • Cuốn sách tuyển chọn, giới thiệu các tài liệu và những bức ảnh quý về Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước từ khi rời Bến cảng Nhà Rồng đến lễ mittinh tại Quảng trường Ba Đình, hiện đang được bảo quản và lưu trữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung Ương Đảng.

  pdf591p khanhchi090625 04-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết nêu lên thực tiễn quá trình dạy và học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Qua đó, đề cập đến quá trình triển khai ứng dụng Blended learning của giảng viên bộ môn Lí luận Chính trị trong dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong quá trình dạy và học.

  pdf5p gaupanda024 04-04-2024 4 1   Download

 • Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Phần 2) cung cấp cho người học những kiến thức như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p boghoado027 27-03-2024 2 0   Download

 • Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt (Kỳ 3) với mục đích giúp học viên được bồi đắp tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần tạo nên nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  pdf132p boghoado027 27-03-2024 3 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2023-2024 - Trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước" sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc3p gaupanda020 22-03-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1436 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2