intTypePromotion=3

Xã hội theo vùng

Xem 1-20 trên 664 kết quả Xã hội theo vùng
 • NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP 9. PHẠM THỊ OANH – Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững.

  pdf7p bengoan258 11-12-2011 90 16   Download

 • Môn học "Công tác xã hội nhóm" nhằm giúp sinh viên có kiến thức về tâm lý nhóm và kỹ năng điều hòa sinh hoạt nhóm; nắm vững một trong những phương pháp của CTXH để thực hành chuyên môn; có nền tảng kiến thức, các bước thực hiện trong tiến trình; trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể can thiệp giúp điều hòa sinh hoạt nhóm nhằm đạt được những mục tiêu xã hội theo kế hoạch đã dự định.

  pdf83p hoa_loaken91 30-05-2014 684 148   Download

 • Tài liệu trình bày về phương pháp phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, sử dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân nhóm các tỉnh theo trình độ phát triển kinh tế xã hội, phân kiểu các tỉnh theo các nhóm chỉ tiêu nhân khẩu học, kinh tế và phát triển xã hội theo phương pháp phân cụm thứ bậc và không thứ bậc, ứng dụng các kết quả phân kiểu vùng trong phân vùng kinh tế xã hội.

  pdf188p muathu102 20-03-2013 103 43   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam coi công bằng xã hội là mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội. Để có được công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, cần phải xác định và thực hiện đúng nguyên tắc phân phối phù hợp như Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

  pdf9p bengoan258 11-12-2011 102 35   Download

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội. Mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này qua chuyên đề sau.

  doc19p ngoctuan1962 30-05-2017 83 26   Download

 • Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia hoạt động như một hệ thống các mối quan hệ tương tác giữa các thành phần cấu tạo nên trong không gian và thời gian. Với quan niệm đó, vùng là một hệ thống các mối liên hệ của các bộ phận cấu thành với các dạng liên hệ dân cư, xã hội bên trong cũng như bên ngoài hệ thống.

  pdf127p muathi2013 19-05-2013 60 10   Download

 • Bài viết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam trình bày Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là "Sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn sự phát triển của toàn xã hội",... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 17 6   Download

 • Viêt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó diễn ra trong bối cảnh Toàn cầu hóa, vừa có những thuận lợi và cơ hội to lớn, vừa có những khó khăn và thách thức không nhỏ. Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng xem xét một số khía cạnh chính trị - xã hội cơ bản để phát triển đất nước, đưa công cuộc đổi mới tới thành công.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 22 2   Download

 • Văn hóa không những là nền tảng tinh thần của xã hội, quan trọng hơn, văn hóa còn có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội và như một động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần đặc biệt nhấn mạnh điều này để khắc phục quan điểm sai lầm đã từng ngự trị trong tư duy của nhiều người khi họ chỉ coi văn hóa là cái bóng, cái đuôi, cái ăn theo kinh tế.

  pdf7p danhnguyentuongvi 18-12-2018 26 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay và những vấn đề lý luận cơ bản vận dụng cho Việt Nam tiếp tục trình bày việc đánh giá tác động của lý luận đối với thực tiễn, dự báo một số xu hướng chính tác động đến quản lý và phát triển xã hội trong thập niên tới, đề xuất hệ giải pháp bảo đảm thúc đẩy phát triển xã hội bền vững và hoàn thiện quản lý phát triển xã hội theo các nguy...

  pdf202p visatori2711 18-04-2019 11 1   Download

 • Quan niệm của Lê Thánh Tông về trách nhiệm xã hội có nhiều giá trị cả trong quá khứ và hiện tại. Lê Thánh Tông đã luật hóa tư tưởng về trách nhiệm xã hội đối với từng vị trí người trong xã hội. Theo đó vua, quan phải có trách nhiệm đối với đất nước; người dân phải có trách nhiệm với xã hội, với triều đình.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 20 0   Download

 • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)là mảnh đất có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, là vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước, có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của VN. Quan tâm giải quyết vấn đề an sinh xã hội tại vùng ĐBSCL sẽ là điểm tựa cần thiết để giúp ĐBSCL phát triển theo hướng bền vững, nhất là trong giai đoạn đổi mới hội nhập như hiện nay.

  pdf5p vihitachi2711 03-05-2019 6 0   Download

 • Vùng Tây Bắc là một trong ba vùng quản lý đặc biệt của Trung ương, mặc dù đã có quyết định giải thể, nhưng những nghiên cứu vẫn còn tiếp tục trong chương trình Tây Bắc. Với tiếp cận địa sinh thái - xã hội, vùng Tây Bắc được chia thành 11 tiểu vùng có các đặc trưng riêng biệt về địa lý, sinh thái, kinh tế và xã hội.

  pdf15p vicapital2711 02-08-2019 1 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo tác giả, việc các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội....

  pdf16p bengoan258 11-12-2011 260 130   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, xong Việt Nam vẫn là một nước được xếp vào diện nghèo trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế còn cao, phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng, các khu vực ngày càng có sự chênh lệnh. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định qua các kỳ Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (VIII - IX) trong đó coi xoá đói giảm nghèo là vấn đề cấp bách cần...

  pdf113p matbuon_266 17-07-2012 164 76   Download

 • Trong thế giới hội nhập, cùng với việc đổi mới công nghệ thay đổi theo hướng văn minh hiện đại thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để phát triển bền vững là công việc không thể thiếu.Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là phương pháp tiến hành tự nguyện có tầm nhìn về phát triển bền vững, kết hợp xã hội và khả năng cạnh tranh. Khái niệm này bao gồm những tác động liên quan đến xã hội, môi trường và kinh tế....

  ppt17p veryasean 15-01-2013 297 74   Download

 • Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU . Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn.

  pdf29p lavie1 18-06-2011 176 71   Download

 • Việt Nam - trong công cuộc đổi đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế.

  doc28p mrlongqb 10-04-2010 131 58   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm thể hiện ý đồ của tác giả là muốn tìm một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người theo một khế ước xã hội, trong đó, mọi thành viên kết hợp với nhau thành một lực lượng chung được điều khiển bằng một động cơ chung, một ý chung.

  pdf282p muathu102 20-03-2013 165 57   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing xã hội với việc giảm nghèo bền vững ở Việt Nam trình bày lí luận vận dụng marketing xã hội vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đánh giá giảm nghèo bền vững ở Việt Nam theo cách tiếp cận vận dụng marketing xã hội, quan điểm và giải pháp vận dụng marketing xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 150 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Xã hội theo vùng
p_strCode=xahoitheovung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản