Xăng ôtô đạt chất lượng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xăng ôtô đạt chất lượng
  • Cracking xúc tác là một quá trình công nghệ đặc biệt quan trọng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ. Thực hiện công nghệ cracking nhằm tăng tỷ lệ khối lượng các sản phẩm nhẹ như, xăng ôtô, dầu hỏa, nhiên liệu Diezen...đặc biệt là cho xăng ôtô đạt chất lượng thương phẩm. Cũng qua quá trình crắc kinh xúc tác còn cho ta những ôlêfin nhẹ làm nguyên liệu cơ bản cho hóa dầu như Etylen, Propylen....

    pdf5p suatuoi_vinamilk 06-07-2011 189 87   Download

  • Tham khảo sách 'giáo trình: cracking xúc tác trong sản xuất dầu', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf53p chipbia 18-07-2012 288 125   Download

  • NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘN G CƠ XĂNG 2.1. Quá trình cháy trong động cơ xăng : Động cơ xăng là loại động cơ đốt trong được dùng phổ biến, thường lắp đặt cho các loại ôtô, xe gắn máy, máy bay cánh quạt, máy cày, máy kéo, máy bơm hút v.v.. Nhiên liệu dùng cho loại động cơ này là xăng ôtô, xăng máy bay, được gọi chung là xăng. Để hiểu được nhữ ng yêu cầu chất lượng của xăng, ta cần phải hiểu quá trình cháy của xăng trong độ ng cơ. 2.1.1.

    pdf12p daicahaudau 04-07-2011 62 27   Download

Đồng bộ tài khoản