intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng chương trình

Xem 1-20 trên 10544 kết quả Xây dựng chương trình
 • Đề tài "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước huyện Ia H’Drai- tỉnh Kon Tum" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý thuyết về công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN; thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện Ia H’Drai; giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB tại Kho bạc Nhà nước huyện Ia H’Drai.

  pdf96p unforgottennight04 14-09-2022 2 0   Download

 • Truyền thống văn hóa & phương pháp xây dựng văn hóa dân tộc: Phần 1 gồm có các chương: Chương I Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc; Chương II Thử xây dựng lại hệ thống huyền thoại Việt Mường; Chương III Nhà báo Nguyễn Ái Quốc; Chương IV văn hóa gia đình Việt Nam; Chương V Cách tiếp cận Nguyễn Trãi trên cơ sở hệ thống ứng xử vật chất của Việt Nam; Chương VI Nguyễn Tuân, quá trình chuyển biến của một phong cách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf88p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách "Truyền thống văn hóa & phương pháp xây dựng văn hóa dân tộc" gồm có các chương: Chương VII Nội dung thơ song thất lục bát; Chương VIII Vài mẹo về thiếu thuyết dài; Chương IX Quá trình năm mươi năm văn học - những suy nghĩ; Chương X Văn nghệ mới, một sự nhận diện; Chương XI Văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất; Chương XII Hoàng Trung Thông, nhà thơ của những con người nhỏ bé; Chương XIII Đi tiếp con đường của Trần Đình Hượu vào văn hóa học; Chương XIV "Lõm", tiểu thuyết của Sơn Tùng; Chương XV Khi hai nền văn hóa gặp nhau; Chương ...

  pdf107p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Phần 1 gồm có những nội dung: Chương 1 – Nông thôn nông nghiệp nước ta và đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương 2 – Khảo sát một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa — xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 3 – Văn hóa làng xã trong việc xây dựng đời sống, kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chương 4 – Làng nghề, một yếu tố văn hóa truyền thống trong sự phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf73p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" gồm có những nội dung: Chương 5 – Phát huy vai trò của văn hóa thông qua việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 6 – Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; Chương 7 – Các phương tiện thông tin đại chúng với việc phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồ...

  pdf79p runordie8 05-09-2022 10 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Văn hóa doanh nghiệp gồm có 2 chương. Chương 2 trình bày các nhân tố tác động đến lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta, chương 3 cung cấp những kiến thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf70p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Xây dựng mô hình phát triển bền vững ngành thủy sản Cát Bà" nhằm cùng với cộng đồng địa phương (bao gồm sự tham gia của cả cộng đồng dân, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội) phát hiện ra các nguy cơ đe dọa đến sinh kế và nguồn thu nhập của họ, qua đó xây dựng kế hoạch mang tính khả thi cho địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf9p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Bố trí đường cong (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Trắc địa công trình đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp. Giáo trình cung cấp cho học viên những kiến thức về: bố trí đường cong tròn; bố trí đường cong chuyển tiếp và đường cong con rắn; đường cong đứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Cắm biên công trình đào đắp (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Trắc địa công trình đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp. Giáo trình cung cấp cho học viên những kiến thức về: tính khối lượng đào đắp theo lưới ô vuông; tính khối lượng đào đắp theo mặt cắt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Cấu tạo kiến trúc (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - TC/CĐ) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kỹ thuật xây dựng đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp cà Cao đẳng. Giáo trình được kết cấu gồm 3 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf124p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Công nghệ hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Hàn đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm công nghệ hàn; hàn hồ quang tay; hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Công nghệ hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Hàn đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng. Phần 2 của giáo trình tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hàn điện tiếp xúc; hàn khí; ứng suất và biến dạng; khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Công nghệ hàn (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Hàn đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung nghề hàn; hàn hồ quang tay; hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Công nghệ hàn (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Hàn đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Phần 2 của giáo trình tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hàn điện tiếp xúc; hàn khí; hàn Laser; ứng suất và biến dạng; khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được kết cấu gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản của mạch điện; mạch điện một chiều; dòng điện xoay chiều hình sin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Đo đạc điện tử (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: sử dụng an toàn và bảo quản máy toàn đạc điện tử; các loại máy đo đạc điện tử; tìm hiểu chung máy toàn đạc điện tử; cài đặt máy toàn đạc điện tử (setting); khảo sát các chương trình ứng dụng thông dụng của máy toàn đạc điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học liệt kê đầy đủ các quy ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy; trình bày đầy đủ công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo thường dùng; tính toán được dung sai của các mối lắp ghép trong ngành cơ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Gia công cơ khí (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên vận hành, sử dụng thành thạo máy cắt kim loại lưỡi thẳng, lưỡi đĩa, máy cắt Plasma; lắp rắp thiết bị, dụng cụ cắt khí đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; sử dụng mỏ cắt kim loại Ôxy - khí cháy thành thạo đúng quy trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Hàn điện tiếp xúc (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hàn các mối hàn tiếp xúc điểm, tiếp xúc đường, tiếp xúc giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ; kiểm tra đánh giá đúng chất lượng của mối hàn, kết cấu hàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hàn được mối hàn giáp mối ở vị trí bằng, mối hàn gấp mép, hàn góc, hàn đắp trụ tròn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối hàn không rỗ khí, ít biến dạng; kiểm tra đánh giá được chất lượng mối hàn; thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân xưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng chương trình
p_strCode=xaydungchuongtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2