intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng dân dụng

Xem 1-20 trên 22445 kết quả Xây dựng dân dụng
 • Những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về sự phát triển giữa các vùng, miền. Vì vậy, đến nay giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng đồng bộ nên đã tạo điều kiện tốt cho việc học tập của con em đồng bào các dân tộc.

  pdf6p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay và một số vấn đề cần thực hiện trình bày những kết quả đạt được đối với công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

  pdf5p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Đội ngũ cán bộ của nước ta trong mọi giai đoạn đều có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đội ngũ cán bộ vững mạnh mới có thể đảm bảo việc quản lý, vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ Trung ương đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

  pdf5p vijeff 27-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình" được soạn ra nhằm phát triển chương "Tiêu chuẩn thiết kê nền nhà và công trình" - CHhII.II-15-74, và dùng để thiết kế nền nhà và các công trình công nghiệp, nhà ở, nhà công cộng thuộc tất cả các lĩnh TJC xây dựng, trong đó có xây dựng đô thị, nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy định chung, tên đất nền, thiết kế nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf205p oursky10 19-11-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất lún ướt, đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất trương nở, đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất than bùn no nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf165p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp tính toán nền móng công trình, tóm tắt cơ học đất, thiết kế móng nông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf111p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế móng cọc, gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách “Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05” được biên soạn theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 ứng dụng thiết kế với 5 loại cầu tiết diện I, T, Super T, bản rộng, dầm hộp. Sách được chia thành 3 phần, phần 1 cuốn sách sé giới thiệu tới bạn đọc các kiến thức cơ bản, khảo sát và đề xuất phương án thiết kế cầu, cấu tạo cầu bản bê tông cốt thép, cấu tạo hệ cầu dầm bê tông cốt thép, cấu tạo cầu khung, cấu tạo cầu dây văng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05” trình bày các nội dung: Cấu tạo cầu dầm dây (Extradosed bridge), cấu tạo móng mố trụ cầu, tính toán xác định nội lực bản mặt cầu, tính toán xác định nội lực dầm ngang, xác định hệ sổ phân bố tải trọng cho các dầm dọc, ính toán xác định nội lực dầm dọc, tính toán xác định nội lực trụ cầu dầm, tính toán xác định nội lực mố cầu dầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf200p oursky10 19-11-2023 1 0   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ đưa ra và nghiên cứu cấu trúc điển hình của một mạng phân phối điện một chiều trong dân sinh, từ cơ sở đó đề xuất và xây dựng mô hình lưới điện một chiều cỡ siêu nhỏ với hai bộ biến đổi công suất quan trọng trong mạng là bộ chỉnh lưu AC/DC với điện áp đầu vào xoay chiều 220V và mạch hạ áp DC/DC để đưa điện áp một chiều đầu ra 12V, các kết quả mô phỏng tính toán, thiết kế và thực nghiệm sẽ được đưa ra để kiểm chứng tính đúng đắn của lý thuyết cũng như khía cạnh thiết kế.

  pdf6p vijeff 27-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích tĩnh tấm FGM có vi bọt rỗng đặt trên nền đàn hồi Kerr theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản. Không giống như lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất Reissner-Mindlin, lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản quan niệm độ võng gồm hai thành phần: do biến dạng uốn và do biến dạng cắt ngang gây nên, vì thế số thành phần chuyển vị giảm từ năm xuống bốn ẩn số.

  pdf15p vijeff 27-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết phân tích dao động riêng và đáp ứng chuyển vị của của tấm chữ nhật đặt trên nền đàn hồi chịu tải trọng di động. Tấm làm bằng vật liệu FGM xốp (functionally graded porous material) bão hòa chất lưu.

  pdf16p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết kiểm chứng khả năng áp dụng quy trình tính toán khả năng kháng uốn của dầm bê tông cốt thép (BTCT) được gia cường bằng tấm FRP trong các hướng dẫn thiết kế CNR-DT 200 R1/2013 và ACI 440.2R-17 cho trường hợp dầm BTCT có cốt thép chịu kéo bị ăn mòn được gia cường bằng tấm BFRP.

  pdf13p vijeff 27-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết Kết hợp GNSS, cảm biến gia tốc và giải pháp IoT trong quan trắc cầu thời gian thực nghiên cứu xây dựng module quan trắc cầu với sự kết hợp của thiết bị GNSS, cảm biến gia tốc sử dụng giải pháp IoT nhằm loại bỏ các hạn chế trong quan trắc với hệ thống dây dẫn kết nối là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, bắt kịp xu hướng phát triển các ứng dụng của IoT và công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực quan trắc.

  pdf13p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Luận án "Công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay" trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện CAND trên địa bàn thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình tác động, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trường đại học, học viện CAND thời gian tới.

  doc28p kimphuong1142 28-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng Andrographolid trong hệ nano polyme bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (high performance liquid chromatography - HPLC). Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát các điều kiện sắc ký. Thẩm định phương pháp định lượng theo hướng dẫn của ICH về tính tương thích hệ thống, độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ đúng, độ chính xác, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng dưới.

  pdf13p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết trình bày nhận thức và tiếp cận kênh trợ giúp pháp lý của người nghèo và người Cơ Tu tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhận thức và tiếp cận trợ giúp pháp lý của người nghèo và người dân tộc thiểu số tái định cư này sẽ góp phần nâng cao nguồn lực xã hội phục vụ cho sự hồi phục và xây dựng sinh kế sau biến động mất đất sản xuất, di dời khu vực cư trú cho chính bản thân những đối tượng này.

  pdf11p visystrom 22-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết Đặc trưng và giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh trong xây dựng xã hội mới trình bày đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh về đạo đức; Đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh về trí tuệ; Giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh trong xây dựng xã hội mới.

  pdf10p visystrom 22-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết tìm hiểu vấn đề căn tính được khai thác trong văn học, qua ba bình diện: cách thức xây dựng hình tượng nhân vật, kí ức tự sự và thân thể biểu đạt. Việc xây dựng hình tượng nhân vật cá thể được mô hình hóa theo công thức tự định nghĩa (bởi yếu tố nội tại) và được định nghĩa (bởi yếu tố ngoại tại) trong khi hình tượng cộng đồng được xây dựng từ hai quan niệm dân tộc và đại chúng...

  pdf13p kimphuong1141 16-11-2023 0 0   Download

 • Từ hàng ngàn năm qua, những thực hành tín ngưỡng truyền thống là một trong những yếu tố nền tảng trong xây dựng đời sống văn hóa - xã hội của người dân Thăng Long - Hà Nội xưa và nay. Bài viết này, từ cách tiếp cận Tôn giáo học sẽ nhận diện và phân tích những biến đổi về thờ thần Thăng Long tứ trấn ở Hà Nội theo dòng lịch sử.

  pdf17p visystrom 22-11-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng dân dụng
p_strCode=xaydungdandung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2