intTypePromotion=1
ADSENSE

Xét duyệt dự toán

Xem 1-20 trên 21 kết quả Xét duyệt dự toán
 • Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự toán chi tiết các công việc và hạng mục công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 57 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét duyệt (thẩm định) và thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 101 16   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 19 0   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút vốn của chủ dự án + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Cán bộ phụ trách kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, nếu đầy đủ thì trình lãnh đạo cấp phòng ký soát để trình Lãnh đạo cấp Cục ký duyệt đơn rút vốn + Bước 3: Duyệt đơn rút vốn Lãnh đạo cấp Cục (được lãnh đạo Bộ Tài chính uỷ quyền) ký duyệt đơn đề nghị rút vốn để gửi nhà tài trợ và nhà...

  doc2p batrinh 19-08-2009 295 43   Download

 • TCVN 5507 : 2002 thay thế TCVN 5507 : 1991. TCVN 5507 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 47/SC3 An toàn hóa chất hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Công ty hóa chất, Bộ thương mại đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  pdf40p hieudiep79 17-04-2012 368 118   Download

 • Tiêu chuẩn lμ những điều khoản, chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho một (hoặc một nhóm) đối tợng nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu đã đề ra. Chấng 1 CCc tiau chuEn cấ bữn vO tr~nh bμấy bữn vI - Tiêu chuẩn thờng do một tổ chức có đủ khả năng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ soạn thảo vμ đề xuất, sau đó phải đợc một tổ chức cấp cao hơn xét duyệt vμ công bố. - Mỗi nớc đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng của mình. - Mỗi tiêu chuẩn đều mang tính...

  pdf28p daovanphu_ht91 10-12-2012 156 78   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/TTLB về việc hướng dẫn thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán vượt vốn được duyệt theo Quyết định 92-TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 68 6   Download

 • PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VỀ MẶT KINH TẾ 5.1. KHÁI NIỆM VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: Công tác thiết kế xây dựng trong giai đoạn thực hiện các dự án đầu tư có công trình xây dựng bao gồm các công tác chủ yếu như: lập và xét duyệt các phương án thiết kế công trình, tổ chức quản lý công tác thiết kế … Đề án thiết kế theo nghĩa hẹp là một hệ thống các bản vẽ được lập trên cơ sở các tính toán có căn...

  pdf13p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 96 23   Download

 • Phòng kỹ thụât đầu tư: tham mưu cho tổng giám đốc và các phòng ban, các chi nhánh về vấn đề kỹ thuật, giúp tổng giám đốc xét duyệt các dự án về mặt kỹ thuật, chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình. + Ban quản lý dự án: lập kế hoạch thực hiện dự án theo tiến độ, báo cáo cho cấp trên về quá trình thực hiện dự án, tham mưu giám đốc khi thực hiện xây dựng dự án. + Phòng tổ chức hành chính: tham mưu tổng giám đốc...

  pdf13p ttcao2 28-07-2011 55 10   Download

 • Một là: Số liệu trong báo cáo quyết toán phải chính xác, trung thực. Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách phải theo đúng nội dung ghi trong dự toán được duyệt và phải báo cáo quyết toán chi tiết theo mục lục NSNN( Chương- loại- khoản-nhóm- mục - tiểu mục) Hai là: Báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán gửi phòng tài chính huyện phải gửi kèm theo đầy đủ các báo cáo theo quy định. Ba là: Trình lập, gửi, xét duyệt báo cáo thu, chi NSNN năm đối với đơn vị dự toán...

  pdf7p lavie8 27-07-2011 45 8   Download

 • Quyết định số 110/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 67 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI GIAI ĐOẠN 2013-2016 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 26 2   Download

 • Quyết định số 08/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế xét duyệt và quản lý các dự án GEF (Quỹ môi trường toàn cầu) của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf8p lawktkt5 25-10-2009 52 1   Download

 • Quyết định số 49/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt5 25-10-2009 67 1   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" do tỉnh Tây Ninh ban hành.

  pdf5p hoangphungphilong234 26-04-2014 30 1   Download

 • Mục đích: Đánh giá hiệu quả từng giám đốc vùng, đồng thời tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Phương pháp: so sánh số liệu thực hiện và số liệu dự toán đã phê duyệt, tuy nhiên cần phải xem xét thật kỹ ảnh hưởng của nhân tố lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm.

  ppt33p nguyenthao1669 24-10-2011 195 33   Download

 • Khi phân tích điều kiện bảo đảm, các cán bộ trực tiếp cho vay và cán bộ thẩm định phải quán triệt tư tưởng: Nguồn trả nợ ngân hàng an toàn nhất, cơ bản nhất là nguồn thu từ dự án do đó dự án vay vốn phải có hiệu quả, có lãi. Vì vậy điều kiện tiên quyết khi xét duyệt chi vay là tính khả thi và và hiệu quả của dự án. Tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh là các nguồn thu dự phòng trong trường hợp kế hoạch trả nợ của khách hàng...

  pdf6p abcdef_38 19-10-2011 78 24   Download

 • Phân chia trách nhiệm đầy đủ Không để một cá nhân nắm tất cả các khâu của một nghiệp vụ: xét duyệt, thực hiện, bảo quản tài sản và giữ sổ sách kế toán. Không cho phép kiêm nhiệm giữa một số chức năng

  ppt44p insert_12 17-08-2013 73 18   Download

 • Lịch sử phát triển của pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam . Thực hiện triệt để các trách nhiệm này chính là doanh nghiệp đã thiết lập được môi trường lao động thuận lợi, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số điểm cần xem xét. Một là pháp luật hiện hành không quy định rõ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với...

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 78 16   Download

 • TCXDVN 335 2004:Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn Thiết kế kỹ thuật: Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về khảo sát, nghiên cứu và tính toán an toàn ổn định công trình chính của Dự án Thuỷ điện Sơn La cần phải được áp dụng khi lập thiết kế, thẩm định, xét duyệt Thiết kế kỹ thuật Dự án thuỷ điện Sơn La.

  pdf35p minhphung21053 25-07-2010 58 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
737 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xét duyệt dự toán
p_strCode=xetduyetdutoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản