intTypePromotion=1

Thư viện Thương mại

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Văn bản luật thương mại quy định, điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật thương mại gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 158 kết quả
 • Công văn số 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 296/HC-QLHC năm 2019 về giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Hóa chất ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 11 0   Download

 • Công văn số 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 5153/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về chất lượng khách sạn trong ngành Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 3864/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  yuziyuan 23-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 3632/VPCP-KTTH năm 2019 về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 3466/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  yuziyuan 23-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 3066/VPCP-KTTH thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 3 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 3006/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 2796/VPCP-QHQT năm 2019 về Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2