intTypePromotion=3

Thư viện Thương mại

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Văn bản luật thương mại quy định, điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật thương mại gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 117 kết quả
 • Công văn số 25220/CT-TTHT năm 2020 về việc sử dụng hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 20636/CT-TTHT năm 2020 về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3397/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3006/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2587/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1798/BCT-TTTN năm 2020 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định số 715/2020/QĐ-BCT ban hành về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  doc6p  kieunhanguyen999 22-04-2020 0 0   Download

 • Quyết định 321/2020/QĐ-UBND ban hành danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p  solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

 • Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc18p  manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

  doc3p  manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản