Cambridge Young learners English test second edition " Cambridgle starters"

Chia sẻ: lanphong19751980

read the question.listen and write a name or a number.There are two example. what's the boy name, how old is he.what 's bill doing.Listen and colour.there is one example. this is snack, this is boat, this is sock,this is sofa.look at the picture. look at the car. writer the word.How many bags are there what is the mean eating.what is the boy playing with.Listen and draw line.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cambridge Young learners English test second edition " Cambridgle starters"

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản