intTypePromotion=1

2 đề thi môn Vật lý lớp 10

Chia sẻ: Mai Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
0
download

2 đề thi môn Vật lý lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi môn Vật lý lớp 10 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 2 đề thi môn Vật lý lớp 10

Lớp văn 10<br /> Đề 1 _ văn 10<br /> A. Trắc nghiệm<br /> Câu 1:<br /> Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?<br /> A. Chuyển động không ngừng<br /> B. Giữa các phân tử có khoảng cách<br /> C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động<br /> D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao<br /> Câu 2:<br /> Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ?<br /> p<br /> <br /> O<br /> <br /> p<br /> <br /> V<br /> <br /> O<br /> Hình 2<br /> <br /> T<br /> <br /> V<br /> <br /> O<br /> Hình 3<br /> <br /> T<br /> <br /> V<br /> <br /> O<br /> <br /> p<br /> <br /> Hình 4<br /> <br /> Hình 1<br /> A. Hình 1<br /> B. Hình 2<br /> C. Hình 3<br /> D. Hình 4<br /> Câu 3:<br /> Quá trình nào sau đây có liên quan đến định luật Sac-lơ ?<br /> A. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.<br /> B. Thổi không khí vào một quả bóng bay.<br /> C. Đun nóng khí trong một xilanh kín.<br /> D. Đun nóng khí trong một xilanh hở.<br /> Câu 4:<br /> Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng ?<br /> A. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có<br /> phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng.<br /> B. Lực căng bề mặt luôn có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.<br /> C. Lực căng bề mặt có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng<br /> D. Lực căng bề mặt tác dụng lên đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có độ lớn f tỉ<br /> lệ với độ dài l của đoạn đường đó<br /> Câu 5:<br /> Tại sao chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nó nằm ngang.<br /> A. Vì chiếc kim khâu không bị nước dính ướt<br /> B. Vì khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng riêng của nước<br /> C. Vì trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy<br /> Ác-si-mét.<br /> D. Vì trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thằng nổi lực căng<br /> bề mặt của nước tác dụng lên nó<br /> Câu 6:<br /> Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20 oC và áp suất 2atm. Khi để ngoài<br /> nắng nhiệt độ 42oC, thì áp suất khí trong săm bằng bao nhiêu? Coi thể tích không đổi.<br /> A. 1,94 atm<br /> B. 2,0 atm<br /> <br /> C. 2,1 atm<br /> D. 2,15 atm<br /> Câu 7:<br /> Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 dm 3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt<br /> độ 47oC. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm 3 và áp suất<br /> tăng lên tới 15 atm . Tìm nhiệt độ của hỗn hợp khí nén .<br /> A. 70,5oC<br /> B. 207oC<br /> C. 70,5 K<br /> D. 207 K<br /> Câu 8:<br /> Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí ,<br /> biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J ?<br /> A. ∆U = -600 J<br /> B. ∆U = 1400 J<br /> C. ∆U = - 1400 J<br /> D. ∆U = 600 J<br /> B. Tự luận<br /> Câu 1:<br /> Nhiệt lượng kế bằng đồng có nhiệt dung riêng c1 = 0,37.103 J/kg.độ chứa nước có nhiệt<br /> dung riêng c2 = 4,2.103 J/kg.độ ở 250 C . Khối lượng tổng cộng của nhiệt lượng kế là 475<br /> g.<br /> Bỏ vào nhiệt lượng kế một vật bằng đồng có nhiệt dung riêng c3 = 0,33.103 J/kg.độ có<br /> khối lượng 400 g, ở 900 C. Nhiệt độ sau cùng của hệ khi cân bằng là 300 C.<br /> Tính khối lượng của nhiêt lượng kế và của nước ?<br /> Câu 2:<br /> Một vòng khuyên mỏng có đường kính d = 34mm đặt nằm ngang và treo vào đầu dưới của<br /> một lò xo để thẳng đứng. Nhúng vành khuyên vào một cốc nước rồi cầm đầu kia của lò xo<br /> kéo vành khuyên ra khỏi nước, ta thấy lò xo dãn thêm 32 mm. Tính hệ số căng bề mặt của<br /> nước biết rằng độ cứng của lò xo là 0,005 N/cm.<br /> Đề 2_ Văn 10<br /> A. Trắc nghiệm<br /> Câu 1:<br /> Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử:<br /> A. Chỉ có lực hút<br /> B. Chỉ có lực đẩy<br /> C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút<br /> D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút<br /> Câu 2:<br /> Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?<br /> A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.<br /> B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.<br /> C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.<br /> D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình<br /> Câu 3:<br /> Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích ?<br /> <br /> p<br /> <br /> O<br /> A<br /> <br /> p<br /> <br /> O<br /> <br /> V<br /> B<br /> <br /> p<br /> <br /> t0C<br /> <br /> O<br /> <br /> p<br /> <br /> T(K)<br /> <br /> C<br /> <br /> O<br /> <br /> V<br /> <br /> D<br /> <br /> Câu 4:<br /> Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không đúng với chất rắn kết tinh ?<br /> A. Có dạng hình học xác định<br /> B. Có cấu trúc tình thể<br /> C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định<br /> D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.<br /> Câu 5:<br /> Trong biến dạng đàn hồi độ biến dạng tỉ đối của thanh tỉ lệ thuần với đại lượng nào dưới<br /> đây ?<br /> A. Tiết diện ngang của thanh<br /> B. Ứng suất tác dụng vào thanh<br /> C. Độ dài ban đầu của thanh.<br /> D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.<br /> Câu 6:<br /> Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20 oC và áp suất 2atm. Khi để ngoài<br /> nắng nhiệt độ 42oC, thì áp suất khí trong săm bằng bao nhiêu? Coi thể tích không đổi.<br /> A. 1,94 atm<br /> B. 2,0 atm<br /> C. 2,1 atm<br /> D. 2,15 atm<br /> Câu 7:<br /> Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 dm 3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt<br /> độ 47oC. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm 3 và áp suất<br /> tăng lên tới 10 atm . Tìm nhiệt độ của hỗn hợp khí nén .<br /> A. 652oC<br /> B. 207oC<br /> C. 320 K<br /> D. 207 K<br /> Câu 8:<br /> Người ta thực hiện công 1800 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí ,<br /> biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J ?<br /> A. ∆U = -600 J<br /> B. ∆U = 1400 J<br /> C. ∆U = - 1400 J<br /> D. ∆U = 600 J<br /> Câu 9:<br /> Một thanh thép dài 5 m có tiết diện ngang 1,5 cm2 được giữ chặt một đầu. Cho biết suất<br /> đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa. Để thanh dài thêm 2,5 mm thì phải tác dụng vào đầu còn<br /> lại một lực có độ lớn bằng bao nhiêu ?<br /> A. 15.107 N<br /> B. 1,5.104 N<br /> C. 3.105 N<br /> D. 6.1010 N<br /> Câu 10 :<br /> Hệ thức ∆U = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học<br /> A. Áp dụng cho quá trình đẳng áp<br /> B. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt<br /> C. Áp dụng cho quá trình đẳng tích<br /> <br /> D. Áp dụng cho cả ba quá trình trên<br /> B. Tự luận<br /> Câu 1:<br /> Nhiệt lượng kế bằng đồng có nhiệt dung riêng c1 = 0,37.103 J/kg.độ chứa nước có nhiệt<br /> dung riêng c2 = 4,2.103 J/kg.độ ở 250 C . Khối lượng tổng cộng của nhiệt lượng kế là 475<br /> g.<br /> Bỏ vào nhiệt lượng kế một vật bằng đồng có nhiệt dung riêng c3 = 0,33.103 J/kg.độ có<br /> khối lượng 400 g, ở 900 C. Nhiệt độ sau cùng của hệ khi cân bằng là 300 C.<br /> Tính khối lượng của nhiêt lượng kế và của nước ?<br /> Câu 2:<br /> Một vòng khuyên mỏng có đường kính d = 34mm đặt nằm ngang và treo vào đầu dưới của<br /> một lò xo để thẳng đứng. Nhúng vành khuyên vào một cốc nước rồi cầm đầu kia của lò xo<br /> kéo vành khuyên ra khỏi nước, ta thấy lò xo dãn thêm 32 mm. Tính hệ số căng bề mặt của<br /> nước biết rằng độ cứng của lò xo là 0,005 N/cm.<br /> Lớp sử 10<br /> Đề 1_ Sử 10<br /> A. Trắc nghiệm<br /> Câu 1:<br /> Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí ?<br /> A. chuyển động hỗn loạn<br /> B. Chuyển động không ngừng<br /> C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng<br /> D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định<br /> Câu 2:<br /> Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác đinh ?<br /> A. Áp suất, thể tích, khối lượng<br /> B. Áp suất, thể tích, nhiệt độ<br /> C. Thể tích, khối lượng, áp suất.<br /> D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.<br /> Câu 3:<br /> Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sac-lơ ?<br /> A. p : t<br /> p1 p3<br /> =<br /> B.<br /> T1 T3<br /> p<br /> = const<br /> T<br /> p1 T2<br /> =<br /> D.<br /> p2 T1<br /> Câu 4:<br /> Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình ?<br /> A. Có dạng hình học xác định.<br /> B. Có cấu trúc tinh thể.<br /> C. Có tính dị hướng.<br /> D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định<br /> Câu 5:<br /> C.<br /> <br /> Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng ?<br /> A. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có<br /> phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng.<br /> B. Lực căng bề mặt luôn có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.<br /> C. Lực căng bề mặt có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng<br /> D. Lực căng bề mặt tác dụng lên đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng có độ lớn f tỉ<br /> lệ với độ dài l của đoạn đường đó<br /> Câu 6:<br /> Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20 oC và áp suất 2atm. Khi để ngoài<br /> nắng nhiệt độ 42oC, thì áp suất khí trong săm bằng bao nhiêu? Coi thể tích không đổi.<br /> A. 1,94 atm<br /> B. 2,0 atm<br /> C. 2,1 atm<br /> D. 2,15 atm<br /> Câu 7:<br /> Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 dm 3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt<br /> độ 47oC. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm 3 và áp suất<br /> tăng lên tới 15 atm . Tìm nhiệt độ của hỗn hợp khí nén .<br /> A. 70,5oC<br /> B. 207oC<br /> C. 70,5 K<br /> D. 207 K<br /> Câu 8:<br /> Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí ,<br /> biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J ?<br /> A. ∆U = -600 J<br /> B. ∆U = 1400 J<br /> C. ∆U = - 1400 J<br /> D. ∆U = 600 J<br /> Câu 9:<br /> Một thanh thép dài 5 m có tiết diện ngang 1,5 cm2 được giữ chặt một đầu. Cho biết suất<br /> đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa. Để thanh dài thêm 2,5 mm thì phải tác dụng vào đầu còn<br /> lại một lực có độ lớn bằng bao nhiêu ?<br /> A. 15.107 N<br /> B. 1,5.104 N<br /> C. 3.105 N<br /> D. 6.1010 N<br /> Câu 10 :<br /> Hệ thức ∆U = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học<br /> A. Áp dụng cho quá trình đẳng áp<br /> B. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt<br /> C. Áp dụng cho quá trình đẳng tích<br /> D. Áp dụng cho cả ba quá trình trên<br /> B. Tự luận<br /> Câu 1:<br /> 1. Ở nhiệt độ T1 áp suất p1 khối lượng riêng của một chất khí là D1 . Lập biểu thức tính<br /> khối lượng riêng của chất khí đó khi ở nhiệt độ T2 , áp suất p2<br /> 2. Áp dụng biểu thức ở phần 1 hãy tính khối lượng riêng của không khí ở trên đỉnh núi<br /> Phan-xi-păng cao 3140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm<br /> 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn<br /> ( áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C ) là 1,29 kg/m3<br /> Câu 2:<br /> Một màng xà phòng được căng trên một khung dây đồng mảnh hình<br /> chữ nhật treo thẳng đứng đoạn dây đồng ab dài 80 mm và có thể trượt<br /> dễ dàng dọc theo chiều dài của khung. Khối lượng riêng của đồng là<br /> a<br /> b<br /> <br /> u<br /> r<br /> P<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2