intTypePromotion=1
ADSENSE

3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

7.717
lượt xem
651
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo 3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mà chúng tôi vừa cập nhật. Đây là những mẫu có nội dung và hình thức rõ ràng, trình bày đúng quy cách. Với những mẫu chuẩn này, các bạn sẽ hình dung được như thế nào là một biên bản thanh lý hợp đồng và để có một biên bản hoàn chỉnh chúng ta cần phải thể hiện những mục, điều khoản nào. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng

Mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế sẽ giúp bạn nắm bắt được các nội dung và điều khoản cần có khi lập biên bản, tránh những mâu thuẫn của các bên liên quan sau này. Dưới đây đã được chúng tôi cập nhật những mẫu thông dụng nhất với nội dung và bố cục được trình bày rõ ràng, đảm bảo đúng với quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo "3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng" trên trang TaiLieu.VN. Sau đây là phần nội dung tóm tắt của biên bản:

Mẫu số 1: BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………
Chức danh : …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại : …………………………………… Fax: ……………………………………………….
MST : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..
Chức danh : …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại : ……………………………………………… Fax: …………………………………….
MST : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

ĐIỀU 1:
Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
 Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………
 Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
 Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………
Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ........................................

ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B
                              Giám đốc                                                                         Giám đốc

 

Mời các bạn xem tiếp các mẫu còn lại trong "3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng". Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm những tài liệu liên quan như: Mẫu hợp đồng kinh tế, Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2