intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Chia sẻ: Ngô Thị Thúy Vân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

732
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi tiến hành thanh lý hợp đồng, chúng ta còn có thêm một bước nghiệm thu lại hợp đồng để đưa ra những nhận xét, kết luận sau cùng. Nhằm giúp các bạn biết cách lập thêm một kiểu biên bản mới, chúng tôi đã cập nhật ngay mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp thuê khoán để các bạn tham khảo giúp các bạn biết cách trình bày những mục nào trước, mục nào sau, nội dung nào nhất thiết phải có trong loại biên bản này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

"Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn" sẽ giúp các bạn biết cách trình bày các nội dung trong văn bản nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

 Hôm nay, ngày ........ tháng........năm 200

Tại: …………………………........................... Chúng tôi gồm:
Bên giao (Bên A):.........................................................................................
Ðại diện Cơ quan: ........................................ Chức vụ:...................................
Và Ông/Bà: ............................................................................................
Chủ nhiệm đề tài cấp: ................................. Mã số: ......................................
Tên đề tài: .......................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................... ..........
Bên nhận (Bên B): .....................................................................................
Ðại diện Ông/Bà: .........................................................................................
Ðịa chỉ: ........................................................................................
Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn với nội dung sau:
1. Bên B đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng đã ký sau đây:
a, .......................................................................................................................
b, .......................................................................................................................
2. Sản phẩm được bàn giao bao gồm:
a, .......................................................................................................................
b, .......................................................................................................................
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng theo đúng thỏa thuận đã ký:
4. Bắt đầu ngày ...../....../........./ hoàn thành ngày ....../....../..........

Để biết thêm các thông tin chi tiết các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết.

 

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2