5 Đề kiểm tra HK2 môn Sử 8 - THCS Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
260
lượt xem
18
download

5 Đề kiểm tra HK2 môn Sử 8 - THCS Nguyễn Huệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo 5 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Sử 8 của trường THCS Nguyễn Huệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Đề kiểm tra HK2 môn Sử 8 - THCS Nguyễn Huệ

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ) 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm: A. 1859 B. 1873 C. 1882 D. 1883 2. Người thay mặt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần Vương” là : A. Hoàng Diệu B. Hoàng Hoa Thám C. Tôn Thất Thuyết D. Nguyễn Thiện Thuật 3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyễn đã kí với Pháp: A. Hiệp ước Hác măng B. Hiệp ước Pa tơ nốt C. Hiệp ước Nhâm Tuất D. Hiệp ước Giáp Tuất 4. Nhân dân Nam bộ đã tôn Trương Định là : A. Bình Nam Đại Nguyên Soái B. Bình Tây Đại Nguyên Soái C. Bình Định Vương. D. Bắc Bình Vương Câu 2: Nối thời gian ở cột A tương ứng với sự kiện ở cột B cho đúng. (2đ) Thời gian (A) Sự kiện (B) 1. 1858 A. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. 2. 1859 B. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng 3. 1873 C. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai 4. 1882 D. Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định II. Tự luận (6đ): C©u 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? ( 3đ ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  2. C©u 4: Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai như thế nào. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến chống Pháp ra sao? ( 3 đ ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  3. TRƯỜNG THCS TRẦN CAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÙ CỪ - HƯNG YÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Câu 1 (1đ): Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Thất bại trong âm mưu đánh nhanh ở Đà Nẵng, thực dân Pháp đã : A. Kéo quân vào Gia Định. B. Xin thêm viện binh để đánh lâu dài. C. Rút quân về nước. D. Đàm phán với triều đình Huế. 2. Khi Nguyễn Tri Phương bị Pháp bắt, ông đã có thái độ : A. Nhịn ăn mà chết. B. Đầu hàng giặc. C. Bỏ trốn về Huế. D. Lại tiếp tục chiến đấu khi được quân dân Hà Nội cứu 3. "Cần Vương" có nghĩa là : A. Hết lòng cứu nước. B. Phò vua cứu nước C. Giúp dân cứu nước D. Quyết tâm bảo vệ triều đình. 4. Người lập ra Đông kinh Nghĩa thục là : A. Nguyễn Quyền, Hồ Tá Bang B. Phan Bội Châu C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền D. Hồ Tá Bang, Phan Chu Trinh Câu 2: (1đ) §iÒn tiÕp các sự kiện lịch sử t−¬ng øng víi các mốc thời gian cho s½n trong b¶ng sau cho ®óng: Thời gian Sự kiện xẩy ra A 1-9-1858 ................................................................................... B 20-11-1873 ..................................................................................... C 6-6-1884 ................................................................................... D 5-7-1885 ..................................................................................... Câu 3 :Hãy nối thời gian với các sự kiện tương ứng cho đúng : (1đ) Thời gian Sự kiện A. Năm 1883- 1892 1. Phong trào Đông Du B. Năm 1885 - 1896 2. Khởi nghĩa Yên Thế C. Năm 1884 - 1913 3. Khởi nghĩa Bãi Sậy D. Năm 1905 - 1909 4. Khởi nghĩa Hương Khê
  4. II. Tự luận (7đ). Câu 4.Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Khởi nghĩa Yên Thế khác các cuộc khởi nghĩa cïng thời ở điểm nào. (4đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5. Em có suy nghĩ gì về những cải cách của các sĩ phu duy tân. Trào lưu duy tân cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa gì. (3đ). .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  5. TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .(1đ) 1. Thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng vào thời gian : A. 1/8/1858 B. 1/9/1858 C. 9/1/1858 D. 2/9/1858 2. Người lãnh đạo nghĩa quân đốt tàu Hy vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông năm 1861 là : A. Nguyễn Trung Trực B. Nguyễn Tri Phương C. Trương Định D. Nguyễn Hữu Huân 3. Ngày 06/06/1884, nhà Nguyễn đã kí với Pháp Hiệp ước : A. Hiệp ước Nhâm Tuất B.Hiệp ước Hác – măng C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt D.Hiệp ước Giáp Tuất 4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế là : A. Phan Đình Phùng B. Hoàng Hoa Thám C. Nguyễn Thiện Thuật D. Đinh Công Tráng Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX : (1đ) A (Thời gian) B (Sự kiện lịch sử) a) 1905 -1909 1. Đông kinh nghĩa thục b) 1907 2. Phong trào Duy Tân và chống thuế ở Trung Kỳ c) 1908 3. Khởi nghĩa binh lính ở Thái Nguyên d) 1917 4. Phong trào Đông Du II. Tự luận (8đ) Câu 3: Trình bày nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vµo gi÷a thÕ kØ XIX? (1đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  6. Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra như thế nào? Nêu điểm khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình?(4đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5: Trình bày cuộc xâm lược Bắc kì lần thứ nhất của thực dân Pháp? Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì kháng chiến chống Pháp như thế nào ?(3đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  7. TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ.) 1. Người khởi xướng phong trào Đông Du (1905-1909) là : A.Phan Châu Trinh B. Huỳnh Thúc Kháng C.Phan Bội Châu D. Lương Văn Can 2. Người chỉ huy đánh quân Pháp ở trận Cầu Giấy lần thứ II: A.Nguyễn Tri Phương B.Hoàng Tá Viêm C.Hoàng Diệu D.Nguyễn Lâm 3. Bình tây Đại nguyên Soái “là danh hiệu nhân dân ta phong cho: A.Trương Định B. Nguyễn Hữu Huân C. Nguyễn Trung Trực D.Võ Duy Chương 4. Khi Pháp ra Bắc Kì lần thứ hai (1882) thống đốc thành Hà Nội là : A.Nguyễn Tri Phương B. Hoàng Diệu C. Hoàng Tá Viêm D. Tự Đức 5. Người thay mặt vua ban “Chiếu Cần Vương” là : A.Phan Đình Phùng B. Phạm Bành C. Nguyễn Thiện Thuật D. Tôn Thất Thuyết 6. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai vào năm : A. 1880 B. 1883 C. 1882 D.1884 7. Những hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục là : A. Dạy học B Tổ chức bình văn C. Xuất bản báo chí D. Cả 3 ý trên
  8. 8. Theo hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) triều đình Huế đã : A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam Kì C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam. D. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc Kì. Câu 2: §iÒn tiÕp c¸c sù kiÖn lÞch sö vµo chç … t−¬ng øng víi thêi gian cho s½n trong b¶ng sau: (1đ) Thời gian Sự kiện lịch sử 17/2/1859 …………………… 6/6/1884 …………………. 13/7/1885 ………………………….. 1884-1913 ………………………………. II. Tự luận (7 điểm) Câu 3: Trình bày nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) (Lãnh đạo, địa bàn hoạt đông, thời gian, kết cục của cuộc khởi nghĩa)(2đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 4: So sánh Phong trào Cần Vương với khởi nghĩa Yên Thế, tõ ®ã rút ra điểm giống nhau và khác nhau.(3đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5: T¹i sao nh÷ng ®Ò nghÞ c¶i c¸ch cña c¸c sÜ phu yªu n−íc cuèi thÕ kØ XIX l¹i bÞ thÊt b¹i ? (2đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  9. TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (3điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ.) 1. Khởi nghĩa Yên Thế là: A. Phong trào của nông dân B.Phong trào Cần Vương C. Phong trào của binh lính D. Phong trào của dân tộc ít người 2. Hiệp ước kết thúc sự tồn tại của triều đình Huế với tư cách là một quốc gia độc lập là: A.Hiệp ước Nhâm Tuất B.Hiệp ước Giáp Tuất C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt D.Hiệp ước Hác - măng 3.Người khởi xướng phong trào Đông Du là A.Phan Châu Trinh B. Phan Bội Châu C.Huỳnh Thúc Kháng D.Lương Văn Can 4. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai vào năm: A.1880 B. 1882 C.1883 D. 1884 5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm: A.1911 B. 1912 C.1913 D. 1914 6. Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp xâm lược nước ta là: A. Bảo vệ đạo Gia tô B. Khai hoá văn minh cho người Việt. C. Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự. D. Trả thù triều đình Huế làm nhục quốc thể Pháp 7. Khởi nghĩa Bãi Sậy trong phong trào Cần Vương nổ ra tại: A. Thanh Hoá B. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh
  10. C. Hưng Yên D. Bắc Giang 8. Quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ nhất vào ngµy : A. 20/11/1873 B. 21/11/1873 C. 22/11/1873 D. 22/12/1874 Câu 2: H·y nối thời gian với sự kiện t−¬ng øng cho đúng: (1đ) Thời gian Sự kiện lịch sử a.1/9/1858 1.Pháp nổ súng chiếm Hà Nội lần thứ nhất b.10/12/1861 2.Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam c.20/11/1873 3.Hiệp ước Nhâm Tuất d.19/5/1883 4.Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt tàu Hy vọng của Pháp 5.Ri- vi- e bị bỏ mạng tại Cầu Giấy II. Tự luận (7đ) Câu 3: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? (2 đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 4: Nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phe chủ chiến tại kinh thành Huế? (3đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Câu 5: Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX. (2đ) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản