intTypePromotion=1

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
72
lượt xem
13
download

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5 Triển khai chiến lược chính phủ điện tử do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Chiến lược chính phủ điện tử, Marketing chính phủ điện tử, xây dựng kế hoạch mục tiêu chính phủ điện tử,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

NỘI DUNG<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC<br /> CHÍNH PHỦ<br /> <br /> chiến lược CPĐT<br /> <br /> 5.4 Các nguyên tắc triển khai một dự án<br /> <br /> U<br /> <br /> CPĐT<br /> <br /> M<br /> <br /> ĐIỆN TỬ<br /> <br /> 5.2 Tài sản cốt lõi và năng lực cốt lõi với<br /> <br /> _T<br /> <br /> VÀ DỰ ÁN<br /> <br /> TM<br /> <br /> 5.1 Chiến lược CPĐT<br /> <br /> 5.4 Marketing CPĐT<br /> <br /> 5.1 CHIẾN LƯỢC CPĐT<br /> 5.1.1 Xây dựng kế hoạch mục tiêu CPĐT<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> • Tầm nhìn<br /> • Sứ mệnh<br /> • Mục tiêu<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> 5.1.2 Quy trình xây dựng chiến lược phát triển CPĐT<br /> <br /> 5.1 CHIẾN LƯỢC CPĐT<br /> 5.1.2 Phân tích tình huống CPĐT<br /> Các yếu tố của phân tích tình huống chính phủ điện tử<br /> <br /> D<br /> <br /> Phân tích bên trong<br /> Phân tích nhà cung ứng<br /> Phân tích năng<br /> lực/nguồn lực<br /> • Các hoạt động của các nhà • Tài nguyên<br /> cung cấp dịch vụ điện tử • Năng lực cốt lõi<br /> tương tự<br /> • Quy trình<br /> • Hành vi của các nhà cung<br /> cấp dịch vụ điện tử tương tự<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Phân tích bên ngoài<br /> Phân tích<br /> Phân tích<br /> nhu<br /> môi trường<br /> cầu<br /> • Môi trường chính trị và • Cơ cấu cầu<br /> pháp luật<br /> • Hành vi cầu<br /> • Môi trường kinh tế<br /> • Nhu cầu các bên<br /> • Môi trường xã hội<br /> liên quan<br /> • Môi trường công nghệ<br /> <br /> _T<br /> <br /> Phân tích thế mạnh – điểm yếu<br /> • So sánh với các nhà cung cấp dịch vụ<br /> điện tử khác<br /> • Xác định các lợi thế và bất lợi thế so<br /> với các nhà cung cấp dịch vụ điện tử<br /> chủ yếu khác<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> Phân tích cơ hội – rủi ro<br /> • Xác định sự phát triển các nguồn<br /> cung và nhu cầu<br /> • Điều chỉnh đối với hồ sơ thế mạnh<br /> và điểm yếu<br /> <br /> Tình huống CPĐT<br /> <br /> 5.1 CHIẾN LƯỢC CPĐT<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.3 Xây dựng chiến lược CPĐT<br />  Chiến lược cầu, chiến lược cung<br />  Các chiến lược CPĐT tổng quát<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 5.1 CHIẾN LƯỢC CPĐT<br /> 5.1.4 Triển khai, kiểm soát chiến lược CPĐT<br />  Triển khai CPĐT<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản