intTypePromotion=4
ADSENSE

Chính phủ điện tử

Xem 1-20 trên 2311 kết quả Chính phủ điện tử
 • Chính phủ điện tử là khái niệm về việc các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ thông tin như: Mạng diện rộng, Internet, các phương tiện di động để quan hệ với công dân, giới doanh nghiệp và bản thân các cơ quan của chính phủ. Chính phủ điện tử là việc cung cấp thông tin và các dịch vụ chính phủ qua Internet hay các phương tiện điện tử.

  pdf43p phananh 24-06-2009 1361 402   Download

 • Giới thiệu tổng quan về Chính phủ điện tử: Các thuật ngữ & định nghĩa về Chính phủ điện tử Nhận thức cơ bản về Chính phủ điện tử Những ví dụ điển hình về ứng dụng Chính phủ điện tử Nhận dạng vai trò của Chính phủ điện tử

  ppt22p ndl9488 05-05-2010 433 188   Download

 • Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương, nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương I - Tổng quan về Chính phủ điện tử, chương II - Phát triển Chính phủ điện tử ở một số nước và bài học kinh nghiệm với Việt Nam, chương III - Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

  pdf110p nguoivotama12 19-05-2011 437 131   Download

 • Sáng kiến Chính phủ điện tử tại một thành phố của Úc Một thành phố của Úc rất quan tâm đến việc triển khai Chính phủ điện tử. Ông thị trưởng thấy rằng có rất nhiều cơ hội để các cơ quan của thành phố cung cấp các thông tin và dịch vụ qua mạng. Ông có nhiều ý tưởng về việc triển khai Chính phủ điện tử và nhóm cố vấn về CPĐT đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng của ông để thực thi một số công việc về CPĐT chỉ trong vòng 18 tháng....

  doc3p ndl9488 19-04-2010 277 115   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính: Tìm hiểu về kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu những nội dung cơ bản về Kiến trúc CPĐT với mục đích đem lại cái nhìn tổng quát, khách quan nhất về Kiến trúc CP Từ đó, sẽ đi sâu nghiên cứu và đề xuất mô hình tham chiếu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf16p nluu9184 13-05-2014 262 56   Download

 • Bài thuyết trình: Xây dựng chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trình bày chính phủ điện tử trên thế giới và một số khái niệm, kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử thành công, dự thảo chương trình ứng dụng CNTT 2008 - 2010, một số vấn đề cần quan tâm.

  ppt67p kakalot187 21-05-2014 188 57   Download

 • Tài liệu trình bày đến bạn đọc một số nội dung chính như: Các mục tiêu của chính phủ điện tử, chính phủ điện tử và phát triển con người, những thách thức của chính phủ điện tử, tầm quan trọng của khung chiến lược quốc gia về chính phủ điện tử, triển khai chính phủ điện tử,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p muaxuan102 26-02-2013 109 47   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 1 Tổng quan về bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử gồm các nội dung chính là: Sơ lược về bộ máy nhà nước, khái niệm, các cấp độ phát triển và mô hình chính phủ điện tử, sự cần thiết, lợi ích và trở ngại đối với chính phủ điện tử,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 178 28   Download

 • Mục đích của luận văn này là tìm hiểu, nghiên cứu về phương pháp luận xây dựng, phát triển và thực thi chính phủ điện tử. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các cơ sở hạ tầng về pháp lý và công nghệ của Việt Nam, bước đầu đề xuất một lộ trình xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam, tiếp theo là phát triển thí điểm một ứng dụng nhỏ về chính phủ điện tử cho Đại học Thái Nguyên, trong đó đưa ra những phân tích và đánh giá cũng như đề cập đến một số cách làm việc theo xu hướng cải cách hành chính.

  pdf87p whocare_d 08-09-2016 84 19   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Chính phủ điện tử được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm chính phủ điện tử; thành tố của chính phủ điện tử; nguyên tắc của chính phủ điện tử; mục đích của chính phủ điện tử và một số kiến thức khác.

  ppt34p cocacola_04 20-10-2015 82 18   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5 Triển khai chiến lược chính phủ điện tử do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Chiến lược chính phủ điện tử, Marketing chính phủ điện tử, xây dựng kế hoạch mục tiêu chính phủ điện tử,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 88 18   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 Công nghệ và khung kiến trúc chính phủ điện tử do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Sự sẵn sàng chính phủ điện tử, công nghệ chính phủ điện tử, khung kiến trúc chính phủ điện tử,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 73 18   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 4 Một số góc độ chính trị, văn hóa, đạo đức và pháp luật trong chính phủ điện tử do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Khái niệm, nội hàm, yếu tố cấu thành khoảng cách số, thu hẹp khoảng cách số và vai trò của chính phủ điện tử,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 64 18   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Internet và chính phủ điện tử giới thiệu về cấu trúc mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, nguồn gốc, ứng dụng và vai trò của Internet, cách kết nối và tìm kiếm thông tin trên Internet.

  ppt50p cocacola_04 20-10-2015 69 9   Download

 • Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 được ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p thuyhuynh1702 11-12-2015 107 10   Download

 • Bài giảng môn "Tin học đại cương - Chương 5: Chính phủ điện tử" trình bày các khái niệm về chính phủ điện tử (e-Government), các mục tiêu của chính phủ điện tử, lợi ích của chính phủ điện tử, các mô hình giao dịch trong chính phủ điện tử, các hình thức hoạt động và dịch vụ cung cấp của chính phủ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p tsmttc_007 12-09-2015 75 8   Download

 • Trong phạm vi bài báo này, eGov có thể được định nghĩa như sau: chính phủ điện tử là sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong Chính phủ để cung cấp các dịch vụ công nhằm cải thiện hiệu quả quản lý và thúc đẩy các giá trị, cơ chế dân chủ cũng như một khuôn khổ quản lý nhà nước tạo thuận lợi cho các sáng khiến phổ biến thông tin và thúc đẩy phát triển xã hội tri thức.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 52 7   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 3 Ứng dụng chính phủ điện tử do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Ứng dụng chính phủ điện tử ở cấp độ quốc tế, ứng dụng chính phủ điện tử ở cấp độ quốc gia và địa phương, ứng dụng chính phủ điện tử ở cấp độ quốc tế,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 48 14   Download

 • Bài 7: Chính phủ điện tử (E-government). Mục tiêu của bài này là xác định rõ các vấn đề chủ yếu xung quanh chính phủ điện tử cũng như cung cấp cho người đọc những thông tin cập nhật về việc quản lý điều hành của chính phủ bằng điện tử tại các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p nhanmotchut_4 01-11-2016 56 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về phát triển chính phủ điện tử; thực trạng phát triển chính phủ điện tử ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phương hướng và giải pháp phát triển chính phủ điện tử ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf111p nguynthithuylinh 02-06-2017 38 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính phủ điện tử
p_strCode=chinhphudientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2