intTypePromotion=4

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Hoàng Mạnh Hà

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:26

0
142
lượt xem
6
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Hoàng Mạnh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Cơ sở dữ liệu Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu nhằm giới thiệu về cơ sở dữ liệu, quá trình phát triển hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Hoàng Mạnh Hà

 1. Cơ sở dữ liệu Tổng quan về CSDL ThS. Hoàng Mạnh Hà hoangha84@gmail.com https://sites.google.com/site/hoangha84/
 2. Nội dung  Thông tin môn học.  Giới thiệu về cơ sở dữ liệu.  Quá trình phát triển hệ CSDL.  Các mô hình dữ liệu. 2 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 3. Thông tin môn học 3 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ
 4. Thông tin môn học  Học phần: Cơ sở dữ liệu  Số tín chỉ: 4 (2,2)  Số tiết: 60  Lý thuyết: 30  Phòng máy: 30 4 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 5. Mục tiêu môn học  Khái niệm, vai trò, kiến trúc của cơ sở dữ liệu.  Vai trò, chức năng, cách thức sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server).  Các mô hình dữ liệu  Mô hình thực thể kết hợp.  Mô hình dữ liệu quan hệ.  Đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL.  Ràng buộc toàn vẹn. 5 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 6. Đánh giá học phần  Về việc điểm danh  Tài liệu, slide bài giảng  Thi cuối kỳ.  Điểm cuối kì: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5  [1] Điểm danh  [2] Điểm quá trình  [3] Điểm thi cuối học phần 6 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 7. Tài liệu tham khảo  Đồng Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Minh Thư, Phạm Thị Bạch Huệ. Cơ sở dữ liệu. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.  Nguyễn Bá Tường. Cơ sở dữ liệu : lý thuyết và thực hành. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 7 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 8. Tài liệu tham khảo  Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Strachan. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Addison Wesley, 1996.  Raghu Ramakrichnan, Johnannes Gehrke. Database Management Systems. Mc Graw Hill, 2000.  Peter Rob, Carlos Coronel. Database Systems. Thomson LearningTM, 2000.  R.A.Mata-Toledo, P.K.Cushman. Fundamentals of Relational Databases. Schaum’s outline, 2000. 8 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 9. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu. 9 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ
 10. Một số ví dụ  Ngân hàng  Thư viện  Nhà sách trên mạng  Cửa hàng máy tính online  … 10 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 11. Dữ liệu  Toàn bộ những gì được máy tính lưu trữ và xử lý:  Số  Kí tự  Hình ảnh  Âm thanh  2 loại dữ liệu:  Tĩnh: Tên, tuổi, địa chỉ…  Động: Doanh thu, số lượng kho… 11 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 12. Thông tin  Là tri thức, sự hiểu biết của con người về đối tượng nào đó.  Thể hiện qua dạng thức trình bày thông tin. Vd: ngôn ngữ, chữ cái, số, bảng biểu,…  Tri thức thông tin mang lại gọi là nội dung thông tin.  Thông tin phản ánh tri thức phụ thuộc vào đối tượng tiếp nhận thông tin đó. 12 SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT
 13. Dữ liệu và thông tin 13 SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT
 14. Cơ sở dữ liệu  Tập hợp các dữ liệu có mối liên hệ với nhau.  Biểu diễn 1 phần thế giới thực.  Tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu liên quan.  Được thiết kế, xây dựng, lưu trữ cho mục đích cụ thể. 14 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 15. Hệ quản trị CSDL  Các chương trình cho phép người dùng tạo ra và lưu trữ dữ liệu.  Hệ quản trị CSDL cung cấp một giao diện cho phép người dùng định nghĩa, xây dựng, xử lý và chia sẻ CSDL giữa những người dùng khác nhau. 15 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 16. Hệ CSDL  Hệ CSDL = CSDL + Hệ quản trị CSDL + Người dùng + Phần cứng. Hệ Quản trị CSDL 16 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 17. Tính năng của hệ quản trị CSDL  Hạn chế sự trùng lặp của dữ liệu.  Có khả năng chia sẻ dữ liệu.  Phân quyền, quản lý tài khoản đăng nhập.  Đảm bảo các ràng buộc giữa các dữ liệu.  Khả năng sao lưu, backup. 17 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 18. Quá trình phát triển hệ CSDL 18 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ
 19. Các hướng tiếp cận  Tiếp cận theo tập tin.  Tiếp cận theo CSDL. 19 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
 20. Tiếp cận theo tập tin  Mô hình: Ứng dụng 1 Tập tin Hệ Thống Quản Tập tin Ứng dụng 2 Lý Tập Tin Ứng dụng 3 Tập tin 20 SGU - Khoa CNTT - Cơ sở dữ liệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2