intTypePromotion=4

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Tổng quan

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
77
lượt xem
1
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Tổng quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu Bài 1 Tổng quan trình bày các vấn đề khi quản lý tập trung dữ liệu, các thành phần và chức năng của DBMS, các mức trừu tượng của mô hình cơ sở dữ liệu và vai trò người dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Tổng quan

 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài 1: TỔNG QUAN HVĐ – THQL 1
 2. QUẢN LÝ DỮ LIỆU • Làm thế nào để quản lý dữ liệu hiệu quả: – Đúng – Đủ – Kịp thời • Thảo luận: hoạt động bán điện • Cần một lý thuyết, qua đó xác định – Mô hình – Các vai trò người – Công cụ hỗ trợ HVĐ – THQL 2
 3. MỤC TIÊU BUỔI HỌC • Kiến thức – Các vấn đề khi quản lý tập trung dữ liệu – Các thành phần và chức năng của DBMS – Các mức trừu tượng của mô hình cơ sở dữ liệu – Các vai trò người dùng • Kỹ năng – Xác định kiểu người dùng – Xác định loại DBMS – Đánh giá mức trừu tượng của mô hình • Giới thiệu môn học – Kiến thức, kỹ năng, bài toán – Yêu cầu và phương thức triển khai HVĐ – THQL 3
 4. TÌNH HUỐNG • Bài tập 1 • Bài tập 2 • Bài tập 6 • Bài tập 7 • Bài tập 8 • Bài tập 9 HVĐ – THQL 4
 5. NỘI DUNG • Quản lý tập trung dữ liệu • Môi trường cơ sở dữ liệu • Triển khai môn học HVĐ – THQL 5
 6. QUẢN LÝ TẬP TRUNG DỮ LIỆU • Quản lý tập trung dữ liệu – Vai trò của dữ liệu – dữ liệu & thông tin – Tiếp cận hệ thống tập tin – Tiếp cận cơ sở dữ liệu – Các bài toán • Môi trường cơ sở dữ liệu • Triển khai môn học HVĐ – THQL 6
 7. VAI TRÒ CỦA DỮ LIỆU • Ta đã từng nghe thuật ngữ cơ sở dữ liệu – Khi mua hàng – Khi đặt tour du lịch – Khi mượn tài liệu • Quản lý dữ liệu là một trong các yếu tố quan trọng của một tổ chức • Dữ liệu được quản lý tốt giúp người quản lý nhanh chóng có được thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời HVĐ – THQL 7
 8. Q.LÝ DỮ LIỆU – TÌNH HUỐNG • Môn: kỹ thuật bàn phím (15 tiết), Internet, (20 tiết) • Quản lý Minh (hsl 3), giảng viên Lan (hsl 3), giảng viên Hùng (hsl 2), giảng viên mời Thảo. • Lan dạy 1 lớp kỹ thuật bàn phím và 1 lớp Internet, Hùng dạy 1 lớp kỹ thuật bàn phím, Thảo dạy 2 lớp Internet. • Cách tính lương: – Lương quản lý = lương cứng + 1800 – Lương giảng viên = lương cứng + tiền giảng – Lương giảng viên mời = tiền giảng * 1.5 Trong đó • lương cứng = hsl * 450 • tiền giảng = tổng số tiết x 50 HVĐ – THQL 8
 9. TIẾP CẬN HỆ THỐNG TẬP TIN • Tổ chức dữ liệu trong tập tin • Lệ thuộc vào chương trình ứng dụng • Có vấn đề khi – Dữ liệu lớn với một hệ thống các tập tin được tạo ra – Nhiều bộ phận sử dụng HVĐ – THQL 9
 10. TIẾP CẬN CƠ SỞ DỮ LIỆU • Dữ liệu được quản lý tập trung • Được thiết kế cho nhu cầu thông tin của một tổ chức • Môi trường cơ sở dữ liệu – Phần cứng (mạng máy tính, thiết bị ngoại vi) – Phần mềm (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu) – Người dùng – Dữ liệu – Thủ tục (các quy tắc lưu trữ) HVĐ – THQL 10
 11. CÁC BÀI TOÁN • Toàn vẹn dữ liệu • Bảo mật dữ liệu • Điều khiển tương tranh • Độc lập dữ liệu HVĐ – THQL 11
 12. THẢO LUẬN • Người dùng (bài tập 1) • Dữ liệu (bài tập 2) • Hệ quản trị CSDL (bài tập 6) HVĐ – THQL 12
 13. MÔI TRƯỜNG CSDL • Quản lý tập trung dữ liệu • Môi trường cơ sở dữ liệu – Người dùng – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Mô hình cơ sở dữ liệu • Triển khai môn học HVĐ – THQL 13
 14. NGƯỜI DÙNG • Chúng ta xét các vai trò người dùng – Quản trị (dữ liệu, cơ sở dữ liệu) – Thiết kế (logic, vật lý) – Viết ứng dụng – Người dùng cuối (“thơ ngây”, chuyên nghiệp) • Thực hiện các công việc – Thiết kế cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ mô hình hoá) – Cài đặt cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ cơ sở dữ liệu) – Quản trị cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ cơ sở dữ liệu) – Thao tác cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ cơ sở dữ liệu) – Lập trình cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ cơ sở dữ liệu) – Lập trình ứng dụng (ngôn ngữ lập trình) HVĐ – THQL 14
 15. 4 CHỨC NĂNG CHÍNH • Tạo và bảo toàn cơ sở dữ liệu. • Cho phép truy xuất cơ sở dữ liệu theo thẩm quyền. • Phục hồi dữ liệu theo yêu cầu. • Cập nhật dữ liệu. HVĐ – THQL 15
 16. 9 CHỨC NĂNG CHI TIẾT • Quản lý tự điển dữ liệu • Quản lý lưu trữ • Quản lý nhập xuất • Quản lý bảo mật • Điều khiển truy xuất nhiều người dùng • Quản lý sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu • Quản lý sự toàn vẹn dữ liệu • Giao tiếp với người dùng và giao diện lập trình ứng dụng • Giao tiếp với cơ sở dữ liệu HVĐ – THQL 16
 17. 8 DỊCH VỤ (CODD, 1982) • Hỗ trợ giao tác • Kiểm soát tương tranh • Phục hồi dữ liệu khi có sự cố • Kiểm soát đặc quyền của người dùng • Hỗ trợ truyền thông dữ liệu • Bảo đảm tính toàn vẹn • Bảo đảm tính độc lập dữ liệu • Cung cấp các tiện ích cho người quản trị CSDL HVĐ – THQL 17
 18. 7 THÀNH PHẦN Lập trình viên Người dùng Quản trị cơ sở dữ liệu Chương trình Truy vấn Lược đồ cơ UD sở dữ liệu DBMS Tiền xử lý Xử lý Biên dịch DML truy vấn DDL Mã chương Quản lý Quản lý trình DB DD Phương thức Quản lý tập truy xuất tin Vùng đệm hệ thống Cơ sở dữ liệu và tự điển HVĐliệu dữ – THQL 18
 19. BỘ QUẢN LÝ DỮ LIỆU Mã chương Xử lý Quản lý trình truy vấn DD DM Kiểm soát đặc quyền Kiểm tra toàn Xử lý lệnh Tối ưu vẹn truy vấn Quản lý giao Quản lý lịch tác Quản lý Quản lý vùng Quản lý dữ liệu đệm phục hồi Quản lý tập tin HVĐ – THQL 19
 20. MÔ HÌNH • Kiến trúc ANSI/SPARC • Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu: – Cài đặt – Thao tác – Quản trị – Lập trình HVĐ – THQL 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2