intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình cơ sở dữ liệu

Xem 1-20 trên 2484 kết quả Mô hình cơ sở dữ liệu
 • Bài tổng quan giới thiệu những tiến bộ hiện nay của PET/MRI trong lâm sàng nhấn mạnh đến các ứng dụng của PET/MRI trong ung thư. Mặc dù PET/MRI không thay thế được PET/CT và không có những ưu thế nổi bật nếu chỉ sử dụng MRI chỉ để đánh giá đơn thuần về mặt hình thể khi so sánh với CT trong PET/CT, PET/MRI có nhiều ưu điểm bao gồm độ phân giải, tương phản cao khi phân tích hình ảnh tổn thương mô mềm, cung cấp nhiều thông tin chức năng dựa trên các kỹ thuật của MRI và giảm liều bức xạ kết hợp với các dữ liệu phân tử của PET.

  pdf8p visnape 30-01-2023 3 0   Download

 • Bài viết Giải pháp xử lý dữ liệu tích hợp phục vụ xây dựng mô hình mặt biển phân tích hiện trạng cơ sở toán học của các nguồn dữ liệu khác nhau (dữ liệu toàn cầu và dữ liệu quốc gia) được thu thập phục vụ xây dựng một số mô hình mặt biển.

  pdf8p vidumbledore 06-01-2023 15 1   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa và quốc tế tại 30 tỉnh thành phố Việt Nam" xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu, gồm cả địa điểm du lịch, nguồn thông tin trước khi du lịch và đặc điểm nhân khẩu học của khách du lịch. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết mới về phương pháp phân tích số liệu đa hợp (Compositional data analysis – CODA) gồm nhiều bảng biểu và mô hình hồi quy để xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Phân tích ứng xử tường vây hố đào sâu trong nền sét bằng các mô hình đất khác nhau" tập trung so sánh chuyển vị của tường vây hố đào sâu trong đất sét bằng các mô hình phân tích khác nhau. Trong đó, một công trình thực tế ở khu vực đất sét bão hòa nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số liệu quan trắc hiện trường đầy đủ được lựa chọn phân tích. Các mô hình đất thông dụng trong giải quyết bài toán địa kỹ thuật, Mohr-Coulomb, Hardening Soil, được áp dụng tính toán với các trường hợp không thoát nước Undrained A, B, C trong phần mềm phần tử hữu hạn Plaxis 2D.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng mô hình Siamese sâu để tăng độ chính xác phát hiện và theo dõi đối tượng đơn cho UAV" đề xuất một phương pháp cải tiến mạng Siamese nhằm nâng cao độ chính xác trong phát hiện và theo dõi mục tiêu. Mô hình đề xuất thiết kế một khối chèn dư mới để khắc phục độ lớn của lớp đệm nhằm giảm độ phức tạp của các hàm trọng số. Mô hình đề xuất được đánh giá với tập dữ liệu khoảng 4000 ảnh với 40 mục tiêu khác nhau. Kết quả mô phỏng cho thấy, mô hình đề xuất có độ chính xác và thời gian nhanh hơn so với mạng Siamese kinh điển.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu "Tổng hợp xu thế và các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ chuyển dịch hệ thống năng lượng điện" trình bày tổng quan về khái niệm cộng đồng năng lượng địa phương (LEC) và các vấn đề liên quan đến mô phỏng, điều khiển, và vận hành tối ưu một hệ thống LEC thực tế. Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin - DT) được phát triển sử dụng các phương pháp mô hình hóa hiện đại nhằm cung cấp khả năng mô phỏng các phần tử và cả hệ thống LEC theo thời gian thực dựa trên thông tin đo thực tế và cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Hệ thống cảnh báo tích hợp trong gia đình" đề xuất mô hình một hệ thống nhúng tích hợp có thể thực hiện bốn cảnh báo tự động và một cảnh báo bằng tay được ứng dụng trong các gia đình. Việc giao tiếp giữa các cảm biến và khối xử lý trung tâm thông qua các bộ thu phát RF. Bộ vi điều khiển trong khối xử lý trung tâm sẽ nhận, xử lý dữ liệu và đưa ra cảnh báo bằng Loa đặt tại nhà và tự động gọi điện cảnh báo tới các số điện thoại được thiết lập trước.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở dữ liệu giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,...từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p trangxanh0906 27-12-2022 14 4   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở dữ liệu nghề: Công nghệ thông tin hệ Trung cấp được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở dữ liệu; Mô hình dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu; Ràng buộc toàn vẹn; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p trangxanh0906 27-12-2022 3 2   Download

 • Bài viết "Kho dữ liệu trong phân tích và quản trị dữ liệu thông minh tại các cơ quan - doanh nghiệp (Enterprise data warehouse in smart data analytics and management)" giới thiệu giải pháp tổ chức hình thành hệ thống Kho dữ liệu (Data Warehouse) tại các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ cho việc quản trị dữ liệu thông minh và phân tích dữ liệu thông minh hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược quản trị và quản lý một cách khoa học và hiệu quả trên cơ sở khai phá kho dữ liệu.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Lakehouse cuộc tiến hóa của nền tảng lưu trữ dữ liệu" triển khai kiến trúc dữ liệu, chuẩn hóa các phương pháp và giao thức, cũng như hệ thống thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu trong toàn tổ chức, doanh nghiệp để cải thiện việc ra quyết định. Trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện đại, hầu hết các quyết định được đưa ra trong thời gian thực và để tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng quản lý dữ liệu theo thời gian thực và hiệu quả, kiến trúc sư dữ liệu đặt nền tảng hoặc kế hoạch chi tiết cơ bản cho quản lý dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - NoSQL" giới thiệu cơ sở dữ liệu NoSQL được công nhận rộng rãi vì khả năng dễ phát triển chức năng cũng như hiệu năng ở quy mô lớn. Các cơ sở dữ liệu này sử dụng mô hình dữ liệu đa dạng như tài liệu (document), đồ thị (graph), khóa – giá trị (key-value), cột (wide-column). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • "Giáo trình mô đun Phân tích thiết kế hệ thống (Nghề: Tin học ứng dụng - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về hệ thống nói chung và hệ thống thông tin nói riêng. Các cách tiếp cận, các phương pháp điều tra để tìm hiểu một hệ thống, các công cụ để mô tả, tổng hợp kết quả điều tra về hệ thống đó.

  pdf154p phuongyen205 22-12-2022 11 4   Download

 • "Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có cấu trúc gồm 05 chương: Tổng quan về CSDL; Mô hình thực thể kết hợp; Mô hình dữ liệu quan hệ; Cài đặt CSDL; Truy vấn dữ liệu trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf62p phuongyen205 22-12-2022 6 2   Download

 • "Giáo trình mô đun Cơ sở dữ liệu (Nghề: Tin học ứng dụng, Công nghệ phần mềm - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có cấu trúc bài giảng gồm 05 chương: Tổng quan về CSDL; Mô hình thực thể kết hợp; Mô hình dữ liệu quan hệ; Cài đặt CSDL; Truy vấn dữ liệu trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

  pdf62p phuongyen205 22-12-2022 11 2   Download

 • Lập trình PHP và MySQL - Phần 1: Khởi động nhanh cùng PHP và MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 1: Giới thiệu lập trình web với PHP; Chương 2: Hướng dẫn viết mã cho ứng dụng PHP; Chương 3: Giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL; Chương 4: Hướng dẫn sử dụng PHP với cơ sở dữ liệu MySQL; Chương 5: Hướng dẫn sửa dụng mô hình MVC để tổ chức mã; Chương 6: Hướng dẫn kiểm thử và sửa lỗi ứng dụng PHP. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf222p runthenight04 13-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa Hàn Quốc đến quyết định mua mỹ phẩm Hàn Quốc của người tiêu dùng nữ" trình bày cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu, trình bày mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, đề xuất qui trình nghiên cứu, xây dựng thang đo và đánh giá sơ bộ, chọn mẫu và thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn người tiêu dùng; phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả, thảo luận và đề xuất một số giải pháp.

  pdf127p bigdargon06 15-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết Xây dựng mô hình thí điểm kho cơ sở dữ liệu số Amazing Tuyen Quang nhằm năng cao hiệu quả truyền thông về du lịch Tuyên Quang giới thiệu về mô hình thí điểm Kho cơ sở dữ liệu số dưới dạng ứng dụng (app) với tên gọi Amazing Tuyen Quang. Ứng dụng Amazing Tuyen Quang được tác giả và cộng sự xây dựng với mong muốn trở thành một giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông về du lịch Tuyên Quang trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực của xã hội.

  pdf7p viharry 15-12-2022 9 1   Download

 • Bài tập Nhập môn Hệ cơ sở dữ liệu do Nguyễn Thế Dũng biên soạn nhằm bổ trợ thêm kiến thức, cũng như điều kiện để sinh viên rèn luyện thêm trong việc học tập môn Hệ cơ sở dữ liệu; các bài tập trong sách được sắp xếp từ dễ đến khó, theo sát chương trình của môn học; hầu hết các bài tập có hướng dẫn giải khá cụ thể.

  pdf88p trangcam0906 15-12-2022 18 3   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty ngành công nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh" với mục tiêu tìm hiểu liệu chính sách cổ tức của các công ty nhóm ngành công nghiệp chịu sự tác động bởi những nhân tố nào, nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 39 công ty nhóm ngành công nghiệp đã và đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong 12 năm liên tục trong giai đoạn 2009 - 2020.

  pdf12p phuongnguyen0520 13-12-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình cơ sở dữ liệu
p_strCode=mohinhcosodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2