intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Xem 1-20 trên 5441 kết quả Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • "Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025" nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và quản trị đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài nghiên cứu hướng đến kiểm định mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân cấp tài khóa và tình hình xung đột đất đai tại 19 địa phương miền nam Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017, dựa trên dữ liệu bảng và phương pháp GLS. Kết quả nghiên cứu hàm ý, FDI và phân cấp tài khóa làm trầm trọng hóa xung đột đất đai. Trong khi thể chế chưa có tác động rõ ràng, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tác động tích cực đến xung đột đất đai.

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Dựa vào mô hình của Fama-French (1998), nhóm tác giả áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát trên dữ liệu bảng để nghiên cứu mối quan hệ giữa tấm chắn thuế, quyết định tài trợ và giá trị công ty. Mẫu nghiên cứu gồm 295 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2006-2019.

  pdf13p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 1. The main topics covered in this chapter include: database definitions, database history, file processing systems and shortcomings, advantages of database approach,...

  ppt16p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 2. The main topics covered in this chapter include: more advantages of database approach, disadvantages, data and its levels, database users, some common terms,...

  ppt28p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 3. The main topics covered in this chapter include: database architecture, data independence, the three-level architecture, logical or conceptual view, conceptual schema,...

  ppt23p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 4. The main topics covered in this chapter include: continue 3-L architecture, data independence, different aspect of DBMS, inter-schema mappings, external/conceptual mapping, logical data independence, physical data independence,...

  ppt30p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 5. The main topics covered in this chapter include: database application development process, database design, database development process, design stages, analyze existing system, data flow diagrams, preliminary study of system,...

  ppt37p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 6. The main topics covered in this chapter include: detailed diagrams, major sub-processes, data dictionary, cross reference matrix, database design phase, database design represents logical structure of the database, database modeling,...

  ppt24p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 7. The main topics covered in this chapter include: entity-relationship data model, entity type, types of entity types, weak entity types, strong entity type, naming entity types, regular entity type, types of attributes, symbols for attributes,...

  ppt21p wangziyi_1307 26-04-2022 0 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 8. The main topics covered in this chapter include: key and its different types, relationships in E-R data model, types of relationships, key attributes, simple or composite key, primary key, secondary keys,...

  ppt18p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 9. The main topics covered in this chapter include: relationships, naming relationships, symbol for relationships, relationships types, binary relationship, attributes of the relationships, ternary relationships, unary relationship,...

  ppt23p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 10. The main topics covered in this chapter include: minimum cardinality, other notations, roles in relationships, existence dependency, identifier dependency, referential dependency, EE-R data model

  ppt19p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 11. The main topics covered in this chapter include: gen/spec relationship results inheritance between supertype and subtypes, super-sub type example, specifying constraints, subtype discriminator, disjoint discriminator, overlap discriminator,...

  ppt27p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 12. The main topics covered in this chapter include: application of E-R data model, we study an example scenario and apply the design phases we have studied so far, data flow diagram and E-R database design, data flow diagram,...

  ppt19p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 14. The main topics covered in this chapter include: logical database design, introduction to relational data model, strong mathematical foundation, relational data model, mathematical relations, database relations,...

  ppt24p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 15. The main topics covered in this chapter include: database and math relations, degree and cardinality, relations keys, foreign key, integrity constraints, referential integrity constraint, significance of constraints, designing logical database,...

  ppt23p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 16. The main topics covered in this chapter include: mapping relationships, binary relationships, minimum cardinality, many to many relationship, binary one to one, unary relationships, super/subtype relationship, data manipulation languages,...

  ppt25p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 17. The main topics covered in this chapter include: five basic operators, unary operators, binary operators, selects tuples that satisfy a given predicate, Greek symbol sigma, process a selection, degree of the resulting relation,...

  ppt32p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Database management systems: Lesson 18. The main topics covered in this chapter include: types of join, theta join, equijoin, natural join, left outer join, right outer join, outer join, semijoin,...

  ppt42p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
p_strCode=hequantricosodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2