intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6: Mô hình thực thể kết hợp

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

97
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức sau khi học xong Bài giảng Cơ sở dữ liệu Bài 6 Mô hình thực thể kết hợp nhằm biết được mô hình thực thể kết hơp, phương pháp luận thiết kế. Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6: Mô hình thực thể kết hợp

 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài 6: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM) 13/08/2012 HVĐ – THQL 1
 2. MÔ HÌNH DỮ LIỆU S1, Kha M1, 45 CĐ S2, Thi L1 M2, 60 2 S3, Hùng L2 M3, 60 ĐH S4, Định L3 M4, 45 1 S5, Lan M5, 45 • Tập các đối tượng 7 4 – Phân lớp – Quan hệ 13/08/2012 HVĐ – THQL 2
 3. MỤC TIÊU • Kiến thức – Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Phương pháp luận thiết kế • Kỹ năng – Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER – Lập mô hình quan niệm dùng mô hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/08/2012 HVĐ – THQL 3
 4. NỘI DUNG • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 4
 5. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Khái niệm và ký hiệu – Ký hiệu trong Power Designer – Sử dụng Power Designer • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 5
 6. KHÁI NIỆM (1,1) SinhVien (0,n) (0,n) (1,1) (0,n) Lop HocKy (0,n) (0,n) (1,1) Mon (0,n) (0,n) • Thuộc tính He (0,n) • Thực thể • Mối kết hợp • Bản số 13/08/2012 HVĐ – THQL 6
 7. TRONG POWER DESIGNER 13/08/2012 HVĐ – THQL 7
 8. SỬ DỤNG POWER DESIGNER • Tạo domain • Tạo thuộc tính • Tạo thực thể • Tạo mối kết hợp • Tạo quy tắc quản lý 13/08/2012 HVĐ – THQL 8
 9. PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế – Mô hình ngoài – Mô hình quan niệm – Mô hình vật lý • Khảo sát tình huống 13/08/2012 HVĐ – THQL 9
 10. LẬP MÔ HÌNH NGOÀI • Tìm thực thể • Tìm mối kết hợp • Xác định bản số của mối kết hợp 13/08/2012 HVĐ – THQL 10
 11. BÁN HÀNG: LẬP HOÁ ĐƠN • Dữ liệu: Bán cho ai ? Ai bán ? Bán gì ? Chi tiết ? • Thực thể: Hoá đơn, Hàng hoá, Khách hàng • Mối kết hợp giữa: Hoá đơn và Khách hàng (1-n), Hoá đơn và Hàng hoá (n-n) 13/08/2012 HVĐ – THQL 11
 12. BÁN HÀNG: THU TIỀN • Dữ liệu: Ai trả ? Trả cho HĐ nào ? Chi tiết ? • Thực thể: Phiếu thu, Hoá đơn, Khách hàng • Mối kết hợp giữa: Phiếu thu và Hoá đơn (1-n), Phiếu thu và Khách hàng (1-n) 13/08/2012 HVĐ – THQL 12
 13. LẬP MÔ HÌNH QUAN NIỆM • Tổng hợp các mô hình con 13/08/2012 HVĐ – THQL 13
 14. BÁN HÀNG: LẬP HOÁ ĐƠN – THU TIỀN • Loại mối kết hợp giữa Phiếu thu và Khách hàng 13/08/2012 HVĐ – THQL 14
 15. TRỞ LẠI MỤC TIÊU • Kiến thức – Mô hình thực thể kết hợp (ER) – Phương pháp luận thiết kế • Kỹ năng – Lập mô hình ngoài dùng mô hình ER – Lập mô hình quan niệm dùng mô hình ER • Yêu cầu: áp dụng thực tế 13/08/2012 HVĐ – THQL 15
 16. PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ • Mô hình thực thể kết hợp (ER) • Phương pháp luận thiết kế • Khảo sát tình huống – Mô hình ngoài – Mô hình quan niệm 13/08/2012 HVĐ – THQL 16
 17. MINH HOẠ • Cơ sở dữ liệu Mỹ Gia 13/08/2012 HVĐ – THQL 17
 18. MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Xem nhà • Kiểm tra • Quảng cáo • Tư vấn 13/08/2012 HVĐ – THQL 18
 19. MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Kết hợp 13/08/2012 HVĐ – THQL 19
 20. MỸ GIA: CHUYÊN VIÊN • Thêm thuộc tính 13/08/2012 HVĐ – THQL 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2