Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Con trỏ và mảng động

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Con trỏ và mảng động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Con trỏ và mảng động trang bị cho các bạn những kiến thức về biến con trỏ, quản lý bộ nhớ, mảng động (tạo và sử dụng, số học con trỏ); lớp, con trỏ, mảng động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Con trỏ và mảng động

Bài 10: Con trỏ và Mảng động<br /> Giảng viên: Hoàng Thị Điệp<br /> Khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Công Nghệ<br /> <br /> Chapter 10<br /> Pointers and<br /> Dynamic Arrays<br /> <br /> Copyright © 2010 Pearson Addison-Wesley.<br /> All rights reserved<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> • Con trỏ<br /> – Biến con trỏ<br /> – Quản lý bộ nhớ<br /> <br /> • Mảng động<br /> <br /> – Tạo và sử dụng<br /> – Số học con trỏ<br /> <br /> • Lớp, con trỏ, mảng động<br /> <br /> – Sử dụng con trỏ this<br /> – Hàm hủy, hàm kiến tạo sao chép<br /> <br /> DTH<br /> <br /> INT2202<br /> <br /> Giới thiệu con trỏ<br /> • Định nghĩa con trỏ:<br /> – Địa chỉ nhớ của một biến<br /> • Nhắc lại: bộ nhớ được chia thành<br /> – Các vùng nhớ đánh số<br /> – Địa chỉ được dùng như tên của biến<br /> • Trước bài này ta đã sử dụng con trỏ!<br /> – Tham số truyền bằng tham chiếu<br /> • Địa chỉ của đối số thực sự sẽ được truyền vào<br /> hàm<br /> <br /> DTH<br /> <br /> INT2202<br /> <br /> Biến con trỏ<br /> • Con trỏ được định kiểu<br /> – Có thể lưu con trỏ trong biến<br /> – Không phải biến int, double, ...<br /> • mà là con trỏ tới int, double, …<br /> <br /> • Ví dụ:<br /> double *p;<br /> – Khai báo p là biến kiểu “con trỏ tới double”<br /> – Nó có thể lưu giá trị con trỏ tới biến double<br /> • Không lưu được con trỏ tới các kiểu khác!<br /> <br /> DTH<br /> <br /> INT2202<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản