intTypePromotion=1

Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
83
lượt xem
7
download

Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều; các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng; thuật toán xén đa giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

Computer Graphics<br /> 1<br /> <br /> ĐỒ HỌA MÁY TÍNH<br /> <br /> HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG HAI CHIỀU<br /> Ts. Đào Nam Anh<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. QUY TRÌNH HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG HAI CHIỀU<br /> II. CÁC THUẬT TOÁN XÉN ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG<br /> III. THUẬT TOÁN XÉN ĐA GIÁC<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> Tham khảo<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Francis S. Hill. Computer Graphics. Macmillan Publishing Company,<br /> NewYork, 1990, 754 tr.<br /> 2. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Introduction to<br /> Computer Graphics. Addision Wesley, NewYork, 1995, 559 tr.<br /> 3. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Computer<br /> Graphics - Principle and Practice. Addision Wesley, NewYork, 1996,<br /> 1175 tr.<br /> 4. Dương Anh Đức, Lê Đình Duy. Giáo trình Đồ họa máy tính. Khoa Công<br /> nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (lưu hành nội bộ),<br /> 1996, 237 tr.<br /> 5. Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy, Vũ Hải Quân. Giáo trình<br /> Cơ sở Đồ họa Máy Tính, NXB Giáo dục, 2000.<br /> 6. Donald Hearn, M.Pauline Baker. Computer Graphics, C version. Prentice<br /> Hall International Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, 652tr.<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG HAI CHIỀU<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chương này sẽ đề cập tới các kĩ thuật để hiển thị<br /> các đối tượng hai chiều trên các thiết bị như màn<br /> hình, máy in, …<br /> Các hệ đồ họa cho phép người dùng mô tả các hình<br /> ảnh bằng hệ tọa độ thế giới thực. Nó có thể là bất kì<br /> hệ tọa độ Descartes nào mà người dùng cảm thấy<br /> thuận tiện nhất khi sử dụng.<br /> Các hình ảnh được mô tả trong hệ tọa độ thực sau<br /> đó sẽ được các hệ đồ họa ánh xạ vào hệ tọa độ thiết<br /> bị. Các hệ đồ họa cho phép người dùng xác định<br /> vùng nào của hình ảnh được hiển thị và nó sẽ được<br /> hiển thị ở đâu trên màn hình.<br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG HAI CHIỀU<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ta có thể chọn một vùng hay một số vùng để<br /> hiển thị cùng một lúc, các vùng này có thể<br /> đặt ở các nơi khác nhau trên màn hình hay<br /> lồng vào nhau.<br /> Quá trình biến đổi này đòi hỏi các phép biến<br /> đổi như dịch chuyển, quay, biến đổi tỉ lệ; và<br /> các thao tác loại bỏ các vùng hình ảnh nằm<br /> ngoài vùng được định nghĩa.<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2