intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 1 - Ths.Trần thị Mai Phương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

117
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Giới thiệu về môn Độc học môi trường. Môn học giới thiệu các dạng độc chất cũng như các biến đổi, quá trình chuyển hóa các chất, mô tả con đường chuyển hóa các chất độc hại trong cơ thể sinh vật và con đường (chuỗi) gây độc trong môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 1 - Ths.Trần thị Mai Phương

 1. Giới thiệu môn học Độc tố học môi trường Giảng viên: ThS.Trần Thị Mai Phương Khoa Môi trường – ĐHKHTN tp.HCM Email: ttmphuong@yahoo.com Tel: 095 88 929 56
 2. Giới thiệu môn học tiên quyết 1. Ho ù a m o â ii ttrö ô ø n g 1. Ho ù a m o â rö ô ø n g 2. Sinh vậttđạiiccương 2. Sinh vậ đạ ương 3. Sinh thái môi trường 3. Sinh thái môi trường 4 .. Va ä tt ly ù Mo â ii ttrö ô ø n g 4 Va ä ly ù Mo â rö ô ø n g 5. Địịalý môi trường 5. Đ a lý môi trường
 3. Tài liệu tham khảo 1. Đặng Kim Chi - HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG. Nhà xuất bản KHKT, Hà nội 2005. 2. Hoàng Văn Bính - ĐỘC CHẤT HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ DỰ PHÒNG NHIỄM ĐỘC. Nhà xuất bản KHKT, tp.HCM 2005. 3. Lê Huy Bá - ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 4. S. Vedy - ĐỘC TỐ HỌC MÔI TRƯỜNG. CPSE – EPFL, Thụy sĩ 2000. 5. M.Ruchirawat, R.C Shank – ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, VOL 1,2,3. Bankok –Thailand 1998. 6. HANDBOOK OF ECOTOXICOLOGY – Second Edition, Lewis Publishers.
 4. Sách tham khảo
 5. Nội dung môn học • Môn học giới thiệu các dạng độc chất cũng như các biến đổi, quá trình chuyển hóa các chất, mô tả con đường chuyển hóa các chất độc hại trong cơ thể sinh vật và con đường (chuỗi) gây độc trong môi trường. • Môn học đi sâu mô tả nguồn gốc và ảnh hưởng của độc chất lên quần thể sinh vật bao gồm con người và các sinh vật nói chung. • Môn học còn cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kiến thức cơ bản các mức độ độc, đơn vị biểu diễn độ độc của các loại độc chất sinh học, hóa học, chiến tranh và phóng xạ.
 6. Nội dung môn học CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘC TỐ HỌC MÔI TRƯỜNG 1.1 ĐỊNH NGHĨA, CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐỘC TỐ HỌC MÔI TRƯỜNG 1.3 SỰ LIÊN QUAN GIỮA ĐỘC TỐ HỌC MÔI TRƯ ỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT 1.4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘC HỌC 1.5 PHÂN LOẠI ĐỘC CHẤT THEO ĐỘC TÍNH
 7. Nội dung môn học CHƯƠNG 2 PHÂN LOẠI ĐỘC CHẤT MÔI TRƯỜNG 2.1 PHÂN LOẠI ĐỘC CHẤT MÔI TRƯỜNG 2.2 KIM LỌAI NẶNG 2.3 CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THƠ M MẠCH VÒNG 2.4 CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA CHLOR 2.5 CÁC LỌAI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (BVTV)
 8. Nội dung môn học CHƯƠNG 3 QÚA TRÌNH CHUYỂN BIẾN CỦA ĐỘC CHẤT TRONG ƯỜNG 3.1 NGUYÊN LÝ VÀ ĐƠN VỊ ĐỘC CHẤT HỌC 3.2 CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯ ỞNG ĐẾN ĐỘ ĐỘC VÀ HOẠT TÍNH CỦA ĐỘC CHẤ 3.3 DIỄN BIẾN VÀ CON ĐƯ ỜNG ĐI CỦA ĐỘC CHẤT 3.4 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ HỌC CỦA CÁC CHẤT
 9. Nội dung môn học CHƯƠNG 4 CÁC PHẢN ỨNG CỦA SINH VẬT VỚI ĐỘC TỐ 4.1 XÂM NHẬP ĐỘC CHẤT VÀO CƠ THỂ 4.2 SỰ TÍCH TỤ SINH HỌC 4. 3 SỰ KHUYẾCH ĐẠI SINH HỌC 4.4 CÁC DẤU HIỆU SINH HỌC
 10. Nội dung môn học CHƯƠNG 5 ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC 5.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5.2 THỬ NGHIỆM ĐỘC HỌC (TOXICITY TEST) 5.3 NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG Đ 5.4 ĐÁNH GIÁ VÀ ƯỚC LƯỢNG LIỀU LƯỢNG
 11. Nội dung môn học CHƯƠNG 6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TR ƯỜNG 6.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6.1.1 Phương pháp luận đ ánh giá các rủi ro, nguy hại của chất độc với môi trư ờng 6.1.2 Phương pháp xét nghiệm độc học 6.2 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TR ƯỜNG
 12. CHƯƠNG 7 ĐỘC TỐ HỌC VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 7.1 KHÁI NIỆM OEL 7.2 CƠ SỞ THIẾT LẬP GIÁ TRỊ OEL 7.3 MỤC TIÊU VÀ GIỚI HẠN OEL
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2