intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học 10 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Chia sẻ: Nguyễn Minh Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

222
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Luyện tập Thành phần nguyên tử để nâng cao kĩ năng và kiến thức trong dạy và học. Bài học bao gồm các kiến thức giúp học sinh hiểu được thành phần cấu tạo nguyên tử, số khối, nguyên tử khối, nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối trung bình. Các khái niệm liên quan đến hạt nhân nguyên tử, điện tích hạt nhân, số khối và các định nghĩa về nguyên tố hóa hoc, đồng vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 10 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  1. BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10 BÀI 3: LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
  2. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Bài 1: Nguyên tử khối của He là 4,0026. Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử He theo kilogam? Đs: 6,646. 10-27kg Bài 2: hãy cho biết số đơn vị ĐTHN, số proton, số nơtron, số electron và số khối của các nguyên tử sau đây 24 Mg; 23 Na ; Ca ; 40 7 Li ; 31 P; 55 Mn ; 88Sr ; Br 80 12 11 20 3 15 25 38 35
  3. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Bài 3: Tính số phân tử (nguyên tử) trong có trong các chất sau a) 26,56 g oxi b) 69,72 g nitơ c) 3,375 g nhôm d) 1,792 g lưu huỳnh Đs: 4,98.1023; 0,75.1023; 14,94.1023 ; 0,336.1023 Bài 4: Cho nguyên tử K có 19 proton, 20 nơtron a) Tính khối lượng tuyệt đối của nguyên tử K? b) Tính nguyên tử khối của K? c) Tính số nguyên tử K trong 0,975 g K?
  4. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 1: Clo trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị Cl có nguyên tử khối 34,97 chiếm 75,77%. 35 Cl có nguyên tử khối 36,97. Tính nguyên tử khối trung bình 37 của Clo trong tự nhiên. Bài 2: Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,546. Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị 65Cu và 63Cu. Tính tỉ lệ số nguyên tử 63Cu?
  5. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 3: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị Mg chiếm 78,99%, 25Mg chiếm 10%, 26Mg chiếm 11,01% 24 a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg? b) Giả sử trong hỗn hợp trên có 50 nguyên tử 25Mg thì số nguyên tử tương ứng với 2 loại đồng vị còn lại là bao nhiêu?
  6. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 4: Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị 1H (99,984%) và 2H (0,016%) và clo có 2 đồng vị 37Cl (75,77%) và 37Cl (24,23%) a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố đó? b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ đồng vị của 2 nguyên tố đó? Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử nói trên?
  7. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 5: Nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ 2 nhiều hơn trong đồng vị thứ nhất là 2 nơ tron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X ? aA + bB a, b là tỉ lệ số nguyên A = tử mỗi loại đồng vị a+b
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2