intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 "Phân nhóm VIB" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận xét chung, các đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (+2), (+3), (+6). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 11 – PHÂN NHÓM VIB<br /> <br /> I. NHẬN XÉT CHUNG<br /> II. CÁC ĐƠN CHẤT<br /> III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+3), (+6)<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> 1<br /> <br /> I.NHẬN XÉT CHUNG<br /> <br /> Gồm Cr, Mo, W<br /> Cấu hình electron hóa trị: (n-1)d5ns1<br /> <br /> (Cr,Mo)<br /> <br /> 5d46s2 (W)<br /> Có khuynh hướng cho các e-  số oxihóa +1<br /> đến +6<br /> <br /> Trạng thái oxihóa dương bền nhất +6<br /> (Cr còn có trạng thái bền +3, +2)<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> 2<br /> <br /> I.NHẬN XÉT CHUNG<br /> <br /> oxihóa dương thấp<br /> tính chất giống kim loại<br /> <br /> Bazơ  Axit <br /> <br /> Cao (+6)<br /> <br /> Phức cation  Phi kim (S)<br /> Phức anion <br /> <br /> Số phối trí đặc trưng : 6 (còn có SPT 4)<br /> <br /> Cr là nguyên tố có nhiều ứng dụng quan trọng.<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> 3<br /> <br /> II. CÁC ĐƠN CHẤT<br /> <br /> Lý tính:<br /> Là những kim loại trắng bạc, cứng, t0 nóng chảy và<br /> t0 sôi cao (tăng từ Cr đến W)<br /> Độ cứng<br /> Độ dẫn điện<br /> (thang Moxơ)<br /> (Hg=1)<br /> <br /> 0M3+/M,<br /> V<br /> <br /> Kim<br /> loại<br /> <br /> T0nc, 0C<br /> <br /> T0s, 0C<br /> <br /> Cr<br /> <br /> 1875<br /> <br /> 2197<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7,1<br /> <br /> - 0,74<br /> <br /> Mo<br /> <br /> 2610<br /> <br /> 5560<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 20,2<br /> <br /> - 0,2<br /> <br /> W<br /> <br /> 3410<br /> <br /> 5900<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 19,3<br /> <br /> - 0,15<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> 4<br /> <br /> II. CÁC ĐƠN CHẤT<br /> <br /> Hoá tính:<br /> - Là kim loại hoạt động, hoạt tính giảm từ Cr  W<br /> - Ở điều kiện thường bền với không khí và nước.<br /> <br /> - Khi đốt nóng, bột những kim loại này bị nhiều chất<br /> oxi hóa<br /> 2Cr + 3/2 O2  Cr2O3<br /> Mo + 3/2O2<br />  MoO3<br /> W + 3/2 O2  WO3<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> 2Cr + 3H2O  Cr2O3 + 3H2<br /> Mo + 2H2O  MoO2 + 2H2<br /> W + 2H2O  WO2 + 2H2<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=53

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2