intTypePromotion=1

Bài giảng Internet - Bài mở đầu: Tổng quan về Internet

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
68
lượt xem
12
download

Bài giảng Internet - Bài mở đầu: Tổng quan về Internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Internet - Bài mở đầu: Tổng quan về Internet. Sau khi học xong chương này người học có thể: trình bày được hình thành và phát triển của internet, nêu được các lớp địa chỉ ip và các dịch vụ mạng. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Internet - Bài mở đầu: Tổng quan về Internet

 1. Mô đun: INTERNET Tổng giờ: 45 Lý thuyết: 15 Thực hành: 30 Giáo viên: Nguyễn Hữu Hợp Email: nguyenhuuhopcntt@gmail.com Phone: 01659135106
 2. Bài mở đầu Tổng quan về Internet Mục tiêu: Kiến thức: ­ trình bày được hình thành và phát triển của  internet; ­ nêu được các lớp địa chỉ ip và các dịch vụ  mạng; Kỹ năng: ­ thực hiện cấu hình địa chỉ ip; - thao tác thành thạo các dịch vụ của internet; Thái độ: - nghiêm túc, tỉ mỉ trong giờ học.
 3. Nội dung 1.  Giới thiệu về Internet 2.  Giới thiệu địa chỉ Internet 3. Các dịch vụ trên Internet
 4. 1. Giới thiệu về Internet 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.2 Các thành phần của Internet: Mạng máy tính, cấu trúc mạng, giao thức kết nối mạng. 1.3 Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP
 5. 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển - Vào cuối những năm 60, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã tài  trợ cho một nhóm sinh viên từ nhiều trường Đại học  và Viện nghiên cứu của Mỹ để tham gia chương trình  nghiên  cứu  về  một  cách  thức  truyền  thông  mới.  Kết  quả  nghiên  cứu  là  sự  ra  đời  của  mạng  ARPA  (The  Advanced Research Project Agency ­ tên của tổ chức  tài trợ chi phí nghiên cứu cho chương trình này). Sau  đó,  mạng  này  được  các  trường  Đại  học  cùng  nhau  phát  triển  để  trở  thành  một  mạng  chung  cho  các  trường Đại học, gọi là ARPAnet ­ ông tổ của Internet  ngày  nay.  Ban  đầu,  mạng  này  được  các  trường  Đại  học  sử  dụng,  sau  đó  Quân  đội  cũng  bắt  đầu  tận  dụng,  và  cuối  cùng  Chính  phủ  Mỹ  quyết  định  mở  rộng  việc  sử  dụng  mạng  cho  mục  đích  thương  mại  và  cộng  đồng.  Mạng  Internet  ngày  nay  đã  trở  thành  một mạng liên kết các mạng máy tính nội bộ và các  máy tính cá nhân trên khắp toàn cầu.
 6. 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cho  đến  ngày  nay,  mọi  người  đều  công  nhận rằng sự phát minh ra Internet là một  trong  những  phát  minh  vĩ  đại  nhất  của  nhân loại trong thế kỷ XX và sự phát minh  này  có  ảnh  hưởng  rất  lớn  đến  sự  phát  triển kinh tế toàn cầu. Sự  ảnh hưởng của  Internet lên nền kinh tế thế giới, lên cuộc  sống  của  mỗi  người  trên  thế  giới  sẽ  còn  tiếp tục trong nhiều năm tới, đặc biệt là  ở  các nước đang và chưa phát triển.
 7. 1.2. Các thành phần của Internet: Mạng máy tính, cấu trúc mạng, giao thức kết nối mạng. Mạng máy tính: Khái niệm: Gồm 3 thành phần Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng Đường truyền vật lý Giao thức truyền thông Mục đích Trao đổi thông tin giữa các máy tính Chia sẻ tài nguyên
 8. Thiết bị  Card mạng Card mạng không dây  Bộ chuyển mạch Bộ định tuyến
 9. Đường truyền vật lý Là môi trường truyền thông tin giữa các máy tính. Có thể hữu tuyến (cáp truyền) hoặc vô tuyến (ăng-ten thu/phát) Cáp đồng cáp quang Ăng-ten
 10. Cấu trúc mạng Internet là một mạng toàn cầu bao gồm  nhiều mạng LAN (Local Area Network),  MAN  (Metropolitan  Area  Network)  và  WAN (Wide Area Network) trên thế giới  kết nối với nhau. Mỗi mạng thành viên  này  được  kết  nối  vào  Internet  thông  qua một router.
 11. Giao thức kết nối mạng NetBEUI ­ Bộ giao thức nhỏ, nhanh và hiệu quả được cung  cấp theo các sản phẩm của hãng IBM, cũng như sự  hỗ trợ của Microsoft. ­ Bất lợi chính của bộ giao thức này là không hỗ trợ  định tuyến và sử dụng giới hạn ở mạng dựa vào  Microsoft.   IPX/SPX ­  Đây là bộ giao thức sử dụng trong mạng Novell. ­  Ưu thế: nhỏ,  nhanh  và  hiệu  quả  trên  các  mạng   cục bộ  đồng thời hỗ  trợ  khả  năng  định tuyến.   DECnet ­ Đây là bộ giao thức độc quyền của hãng Digtal  Equipment Corpration.
 12. ­ DECnet định nghĩa mô tả truyền thông qua mạng  cục bộ LAN, mạng MAN (mạng đô thị), WAN  (mạng diện rộng). Giao thức này có khả năng hỗ  trợ định tuyến.   TCP/IP ­ Ưu thế chính của bộ giao thức này là khả năng  liên kết hoạt động của nhiều loại máy tính khác  nhau. ­ TCP/IP đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho kết  nối liên mạng cũng như kết nối Internet toàn cầu. Hiện  nay,  TCP/IP  được  sử  dụng  rộng  rãi   trong  các  mạng  cục  bộ  cũng  như  trên  mạng Internet. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về  bộ giao thức TCP/IP.
 13. 1.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP •  ISP (Internet Service Provider) ­ Nhà cung cấp dịch  vụ Internet. - Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  Internet  cấp  quyền  truy  cập  Internet  qua  mạng  viễn  thông      và  các  dịch  vụ  như:  Email,  Web,  FTP,  Telnet,  Chat.  ISP  được  cấp  cổng  truy cập vào Internet bởi IAP. - Hiện  tại  ở  Việt  Nam  có  16  ISP  đăng  ký  cung  cấp  dịch vụ, trong đó có các ISP đã chính thức cung cấp  dịch  vụ là:  Tổng  Công  ty  Bưu  chính  Viễn  thông  Việt  Nam  (VNPT),  Công  ty  đầu  tư  phát  triển  công  nghệ  FPT,  Công  ty  Netnam  ­  Viện  công  nghệ  thông  tin,  Công ty điện tử viễn thông quân đội (Viettel), Công ty  cổ phần dịch vụ Internet (OCI), Công ty cổ phần dịch  vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty cổ  phần viễn thông Hà Nội (HANOITELECOM).
 14. 1.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP •   IAP (Internet Access Provider) ­ Nhà cung cấp dịch  vụ đường truyền để kết nối với Internet (còn gọi là  IXP­Internet Exchange Provider). - Nếu  hiểu  Internet  như  một  siêu  xa  lộ  thông  tin  thì  IAP là nhà cung cấp phương tiện để đưa người dùng  vào  xa  lộ.  Nói  cách  khác  IAP  là  kết  nối  người  dùng  trực  tiếp  với  Internet.  IAP  có  thể  thực  hiện  cả  chức  năng  của  ISP  nhưng  ngược  lại  thì  không.  Một  IAP  thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau. - Các    IXP    (IAP)    tại    Việt    nam    bao    gồm:    Tổng    Công  ty  Bưu  chính  Viễn  thông  Việt  Nam (VNPT),  Công  ty  đầu  tư  phát  triển  công  nghệ  FPT,  Công  ty  điện tử viễn thông quân đội (Viettel), Công  ty  viễn   thông  điện  lực  (ETC),  Công  ty  cổ  phần  dịch  vụ   Bưu  chính  Viễn  thông  Sài  Gòn (SPT), Công ty cổ  phần viễn thông Hà Nội (HANOITELECOM).
 15. 1.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP •   ISP dùng riêng - ISP  dùng  riêng  được  quyền  cung  cấp  đầy  đủ  dịch  vụ  Internet.  Điều  khác  nhau  duy nhất giữa ISP  và  ISP  dùng  riêng  là   ISP  dùng  riêng  không  cung  cấp  dịch   vụ   Internet   với  mục   đích  kinh doanh.  Đây là loại hình dịch vụ Internet của các  cơ  quan  hành  chính,  các  trường  đại  học  hay viện nghiên cứu.
 16. 1.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP •      ICP  (Internet  Content  Provider)  ­  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  nội  dung  thông  tin  Internet. - ICP  cung  cấp các  thông tin về: kinh  tế,  giáo  dục,  thể  thao,  chính  trị,  quân  sự  (thường  xuyên  cập  nhật  thông  tin  mới  theo định kỳ) đưa lên mạng.
 17. 1.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP •   OSP (Online Service Provider) ­ Nhà  cung dịch vụ ứng dụng Internet. - OSP  cung  cấp  các  dịch  vụ  trên  cơ  sở  ứng  dụng  Internet  (OSP)  như:  mua  bán  qua  mạng,  giao  dịch  ngân  hàng,  tư  vấn,  đào tạo,….
 18. 2. Giới thiệu địa chỉ Internet 2.1. Giao thức: TCP/IP và các giao thức con 2.2. Địa chỉ IP: Giới thiệu về IP, phân lớp A, B, C 2.3. Tên miền DNS: Giới thiệu hệ thống quản lý tên miền (DNS), cấu tạo tên miền 2.4. Định vị tài nguyên mạng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2