Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán các khoản phải thu; kế toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng; kế toán các khoản phải trả; kế toán các khoản thanh toán trong nội bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  1. 07/05/2018 5.1. Kế toán các khoản phải thu L.O.G.O Nội dung các khoản phải thu trong ĐVHCSN 1. Các khoản phải 4. Các khoản phải CHƯƠNG 5 thu khách hàng. thu khác (Phải thu KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia, TRONG ĐƠN VỊ 2. Thuế GTGT được khấu trừ phải thu về phí, lệ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP đối với hoạt phí, giá trị các khoản cho mượn vật tư, tiền động SXKD vốn có tính chất tạm hàng hóa, thời, giá trị tài sản dịch vụ. thiếu chờ xử lý hoặc đã xử lý bắt bồi 3. Các khoản thường nhưng chưa phải thu nội thu được…). bộ. Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 125 NỘI DUNG Phương pháp kế toán các khoản phải thu  Chứng từ sử dụng: Phiếu thu tiền mặt; Giấy báo Nợ, 5.1.Kế toán các khoản phải thu giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc; Hoá đơn GTGT; Biên bản xử lý tài sản; Hợp đồng cho vay, cho mượn; ….. 5.2.Kế toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng  TK sử dụng: - TK chủ yếu: TK 131; TK 133; TK 138 - Các TK liên quan khác: 111, 112, 531, 333, 331… 5.3. Kế toán các khoản phải trả  Sổ kế toán sử dụng: - Sổ kế toán tổng hợp: 5.4. Kế toán các khoản thanh toán trong nội bộ - Sổ kế toán chi tiết: Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 126 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 128 32
  2. 07/05/2018 Kế toán phải thu khách hàng Kế toán các khoản phải thu khác TK 531 TK 531 TK 131 TK 3331 1. Phải thu về tiền 3. Phải thu các lãi đầu tư tài khoản phí và lệ phí TK 3331 chính TK 138 TK 111, 112 1381 1382 TK 531 1383 TK 615 1388 4. Tiền/ tài sản 2. Phải thu về cổ TK 111, 112 tức, lợi nhuận thiếu chờ xử lý TK 642 được chia TK 331 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 129 Kế toán Thuế GTGT được khấu trừ 5.2.Kế toán các khoản tạm ứng TK 111,112,331 TK 133 TK 111, 112, 331 Nguyên tắc kế toán 152,153,154, 156, 211, 241, 612 152,153,156 • Phải thanh toán tạm ứng khi kết thúc công việc TK 112 • Phải thanh toán dứt điểm số tạm ứng kỳ trước TK 3331(33312) mới được tạm ứng kỳ sau TK 154, 612 • Kế toán phải theo dõi chi tiết từng đối tượng nhận tạm ứng TK 3331 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 130 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 132 33
  3. 07/05/2018 Phương pháp kế toán 5.3. Kế toán các khoản nợ phải trả  Chứng từ sử dụng; Giấy đề nghị tạm ứng; Giấy Nội dung các khoản nợ phải trả thanh toán tạm ứng; Giấy đi đường; Bảng thanh toán • Các khoản nợ phải trả cho người bán nguyên vật liệu, tạm ứng; Phiếu chi; Phiếu thu… công cụ dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ,…  Tài khoản sử dụng • Phải trả nợ vay. • Giá trị tài sản thừa chưa xác định được nguyên nhân - TK chủ yếu: TK 141 chờ giải quyết. - TK liên quan khác: TK111, TK112, TK152, TK153… • Các khoản thuế phải nộp Nhà nước.  Sổ kế toán sử dụng • Các khoản phải trả cán bộ, viên chức. - Sổ kế toán tổng hợp: • Các khoản phải trả khác. - Sổ kế toán chi tiết: Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 133 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 135 Kế toán các khoản tạm ứng Phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả TK 152,153,211, 213,  Chứng từ sử dụng: Hợp đồng mua – bán; Hóa đơn bán TK 141 611, 612… hàng; Hóa đơn GTGT; Bảng thanh toán tiền lương, thưởng, học bổng; Bảng chấm công; Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà TK 111,112 nước; …  TK sử dụng: TK 111, 112 - TK chủ yếu: TK 331; TK 332; TK 333; TK 334, TK 338; TK 152, 153 TK 353 - Các TK liên quan khác: TK 111, TK 112… TK 111, 152, 153, 334..  Sổ kế toán sử dụng: - Sổ kế toán tổng hợp: - Sổ kế toán chi tiết: Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 134 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 136 34
  4. 07/05/2018 Kế toán thuế GTGT phải nộp Kế toán các khoản phải trả người bán (Tại đơn vị HCSN được khấu trừ thuế) 112, 366, 511 TK 331 152,153,156,211,213, 241, 611 111,112, 331… 133 TK 3331 111,112,131.. TK 133 131 15*,211 531, 711… TK 3337 152,153,154, 156,211,213 TK 008 xx 333(33312) 133 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 137 Kế toán các khoản phải nộp theo lương Kế toán thuế GTGT phải nộp (đơn vị HCSN nộp thuế theo TK 111, 112, 511 TK 332 TK 154, 611, 642 phương pháp trực tiếp) TK 111,112 TK 3331 TK 531 TK 111,112 TK 138 Kế toán phí, lệ phí TK 111,112 TK 3332 TK 3373 TK 334 Kế toán thuế TNDN TK 821 TK 3334 TK 008 TK 111,112 TK 111,112 xx Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 138 35
  5. 07/05/2018 Kế toán các khoản Thuế phải nộp Nhà nước khác Kế toán các khoản phải trả khác TK 111,112 TK 3335 TK 334 1. Các khoản đơn 3. Các khoản vị thu hộ, chi hộ TK 3337 TK 531 doanh thu nhận đơn vị khác trước 5. Các khoản nợ TK 642 phải trả không xác định được chủ nợ được 2. Các khoản phải cho phép tính trả nợ gốc vay (ở 4. Tiền/ tài sản TK 152, 153, 156, 211 vào thu nhập đơn vị được phép thừa chờ xử lý khác vay vốn) TK 337 TK 3338 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 141 Kế toán phải trả người lao động 5.4. Kế toán các khoản thanh toán trong nội bộ 332 TK 334 154, 241, 611…  Chứng từ kế toán: Ủy nhiệm chi; Phiếu chi; Giấy báo nợ; Phiếu xuất kho…. 511 TK 112 642  TK sử dụng: - TK chủ yếu: TK 136; TK 336 141 652 - Các TK liên quan: TK 111, TK 112; TK 152, TK 153; TK 431… 138 431  Sổ kế toán sử dụng: 137 - Sổ kế toán tổng hợp 3335 TK 008 xx - Sổ kế toán chi tiết Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 142 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 144 36
  6. 07/05/2018 Kế toán các khoản phải thu nội bộ Chương 6 Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 111, 112 136 111, 112, 152, 152 6.1. Những vấn đề chung về báo cáo kế toán 431 336 6.2. Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 6.3. Phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán 6.4. Phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 145 Kế toán các khoản phải trả nội bộ 111,112 336 6.1. Những vấn đề chung về báo cáo kế toán 111,112 6.1.1 Khái niệm và bản chất của BCKT . 431 6.1.2. Phân loại BCKT 136 337 6.1.3 Mục đích của lập BCKT Nội dung của hệ thống BCKT 6.1.4 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 146 37
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2