intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán các khoản phải thu

Xem 1-20 trên 551 kết quả Kế toán các khoản phải thu
 • Nhiệm vụ của đề tài là tìm hiểu cơ sở lý luận của kế toán các khoản phải thu đúng theo quy định hiện hành; làm cơ sở để đi sâu tìm hiểu, phân tích tình hình áp dụng vào thực tế của công ty TNHH Nielsen. Từ đó, rút ra những nhận xét ưu nhược điểm về tình hình áp dụng của kế toán công ty.

  pdf101p one_12 24-01-2014 1518 332   Download

 • Dưới đây là Chương 5: Kế toán các khoản phải thu thuộc Bài giảng Kế toán doanh nghiệp trang bị các kiến thức về: Các khoản phải thu khách hàng, khoản thu nội bộ, phương pháp hạch toán và lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.

  pdf22p nhihoangpham 08-09-2014 143 12   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Kế toán các khoản phải thu" trình bày các khái niệm và nguyên tắc, kế toán các khoản phải thu khách hàng, kế toán các khoản phải thu nội bộ, kế toán các khoản DPNPTKĐ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p thangnamvoiva25 13-10-2016 64 4   Download

 • Để hạch toán các khoản phải thu, phải trả của đơn vị một cách chính xác đòi hỏi kế toán phải nắm vững tình hình hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị mình; theo dõi và phản ánh kịp thời các khoản phát sinh của từng đối tượng phải thu, phải trả. Căn cứ vào các hợp đồng, các chứng từ, cam kết thanh toán… để kế toán thực hiện phản ánh các khoản phải thu, phải trả trong kỳ kế toán. Việc hạch toán cần quán triệt các nguyên tắc sau:...

  pdf8p alt_12 24-07-2013 161 16   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán tiền (Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển,...), kế toán các khoản phải thu (Kế toán phải thu của khách hàng, kế toán phải thu khác, kế toán dự phòng phải thu khó đòi,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

  pdf21p doinhugiobay_10 12-01-2016 167 24   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng, kế toán các khoản cho vay, kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản phải trả công nhân viên,...

  pdf18p viflorida2711 30-10-2020 14 5   Download

 • Nguyên tắc kế toán các khỏan phải thu, phải trả Nhân nói về kế toán các khoản phải thu, phải trả, xin kể một mẩu chuyển có thật mà tôi đã từng chứng kiến để chúng ta cùng suy ngẫm và phân tích. Mấy tháng trước, tôi đến phòng tài vụ của một cơ quan, ở đây đang diễn ra cuộc bàn giao giữa hai kế toán trưởng. Họ đang tranh cãi khá gay gắt và chưa thống nhất được số liệu bàn giao. Một chuyên gia phần mềm vừa được mời đến đang thực hiện việc cài đặt lại phần...

  pdf3p thanh_trieu 29-12-2009 1109 471   Download

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU I.KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Khái niệm: Phải thu của khách hàng là khoản phải thu do khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán (bán thiếu cho khách hàng) 2. Nguyên tắc kế toán: - Phản ánh nợ phải thu khách hàng theo từng khách hàng riêng biệt = theo dõi thời gian thu hồi nợ = để đòi nợ. - Không phản ánh các nghiệp vụ thu tiền ngay....

  pdf89p hoamihothay 29-10-2012 313 108   Download

 • Trong đó các khoản phải thu thường phát sinh với khối lượng lớn, ảnh h ưởng đến nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt về giá cả, chính sách tín dụng, chiết khấu thương mại, hoa hồng

  pdf113p asus1122 03-12-2012 270 60   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm làm rõ các khái niệm và nội dung cơ bản liên quan đến công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả; nắm rõ quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức; tìm hiểu cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan kế toán các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức.

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 130 30   Download

 • Nội dung chương 2 bao gồm: Nhiệm vụ kế toán, kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng và trả trước. Mời các bạn tham khảo!

  ppt31p depthat 12-03-2014 148 27   Download

 • Chương 2 Kế toán Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, nội dung nghiên cứu trong chương học này về các kiến thức sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng

  pdf77p canhdangxuan 02-04-2014 124 22   Download

 • Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước thuộc bài giảng Kế toán tài chính, trong chương học này trình bày nội dung về: Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước; Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán đầu tư ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu; Kế toán các khoản ứng và trả trước.

  pdf75p canhdangxuan 02-04-2014 113 18   Download

 • Nội dung chương 2: Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày mục tiêu khái niệm về các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, biết được những kiến thức về nguyên tắc hạch toán các tài khoản phải thu, có những kỹ năng hạch toán về các khoản phải thu, biết định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan. Tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn chi tiết nội dung môn học.

  pdf52p phuongpham357 23-07-2014 109 17   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính 3", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Kế toán các khoản phải thu và phải trả, chương 4 - Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf59p tsmttc_007 10-09-2015 79 15   Download

 • Chương 2 Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các phương pháp kế toán để hạch toán như: các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, dự phòng nợ phải thu khó đòi.

  pdf5p juliakaka 13-06-2014 377 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 "Kế toán tiền và các khoản thu" thuộc bài giảng Kế toán tài chính sau đây. Nội dung bài giảng trình bày về kế toán tiền, kế toán các khoản phải thu, bản chất của tương đương tiền, tiền và tương đương tiền,...

  pdf19p 0301465104 29-03-2016 62 7   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 do Nguyễn Thị Kim Cúc thực hiện, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về kế toán tiền và kế toán các khoản phải thu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf15p cocacola_07 07-11-2015 79 6   Download

 • Hầu hết các công ty có vị thế tiền mặt mạnh đều có tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. Điều này có nghĩa là một công ty có thể đủ sức đầu tư thặng dư tiền mặt vào cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đem tiền mặt thặng dư đi gửi tiết kiệm.

  pdf22p alt_12 24-07-2013 95 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về kế toán các khoản phải thu. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được nội dung các khoản nợ phải thu, hiểu được cách xử lý của kế toán đối với các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các khoản nợ phải thu, biết được nguyên tắc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và cách xử lý việc xóa nợ, biết trình bày thông tin nợ phải thu trên các báo cáo tài chính. Mời tham khảo.

  pdf9p allbymyself_07 01-02-2016 95 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán các khoản phải thu
p_strCode=ketoancackhoanphaithu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2