intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 - Hoàng Thị Thúy Nga

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
75
lượt xem
16
download

Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 - Hoàng Thị Thúy Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 Lý thuyết chi phí nhằm trình bày về những chi phí nào quan trọng nhất? các chi phí trong ngắn hạn. Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế. Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí hiện, như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 - Hoàng Thị Thúy Nga

 1. Bài 4 LÝ THUYẾT CHI PHÍ  1
 2. 1. Bạn đã đăt coc 400 triệu đồng để mua ̣ ̣ một căn hộ CCCC giá 4 tỉ đồng. Khi đến ngày thanh toán, giá căn hộ giảm xuống chỉ còn 3 tỉ đồng. Bạn có nên mua căn hộ đó nữa không a. Có. b. Không. c. Không đủ thông tin để trả lời câu hỏi này. 2. Với tinh huông ở câu 1, bạn sẽ mua căn ̀ ́ hộ đó miễn là giá căn hộ bây giờ cao hơn a. 3 tỉ đồng b. 3,6 tỉ đồng c. 4,4 tỉ đồng d. 4 tỉ đồng e. không phải những trường hợp trên. 2
 3. Những chi phí nào là quan trọng? toánphí Chi cơ hội và Chi phí kế  Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế  Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí hiện, như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài sản  Chi phí kinh tế: bao gồm cả chi phí kế toán và chi phí cơ hội 3
 4. Các chi phí trong ngắn hạn  Tổng sản lượng là một hàm của các yếu tố đầu vào biến đổi và các yếu tố đầu vào cố định  Dovậy, tổng chi phí sản xuất bằng chi phí cố định cộng với chi phí biến đổi ◦ Chi phí cố định (FC): Chi phí không thay đổi theo mức sản lượng ◦ Chi phí biến đổi (VC): Chi phí thay đổi theo mức sản lượng TC = FC + VC 4
 5. Các chi phí trong ngắn hạn  Tổng ếp theo ti chi phí trung bình (ATC) là chi phí tính trên một đơn vị sản lượng  Chi phí cố định trung bình (AFC) là chi phí cố định tính trên một đơn vị sản lượng  Chi phí biến đổi trung bình (AVC) là chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản lượng TC FC VC ATC = = + = AFC + AVC Q Q Q 5
 6. Các chi phí trong ngắn hạn tiếp theo Chi phí cận biên (MC) là chi phí bổ sung  thêm khi tăng thêm một đơn vị sản lượng.  Do vậy, chi phí cố định (FC) không ảnh  hưởng đến chi phí cận biên ∆TC ∆VC + ∆FC ∆VC MC = = = ∆Q ∆Q ∆Q 6
 7. Các đường chi phí trong ngắn hạn
 8. Đặc điểm các đường chi phí ngắn hạn ◦ AFC liên tục giảm ◦ MC, AVC, ATC có dạng hình chữ U. ◦ MC cắt AVC và ATC tại điểm tối thiểu của chúng ◦ Điểm tối thiểu của AVC xảy ra ở mức sản lượng thấp hơn so với điểm tối thiểu của ATC do có FC. 8
 9. Hàm chi phí trong dài hạn  Đường chi phí dài hạn biểu diễn chi phí thấp nhất tại mỗi mức sản lượng khi doanh nghiệp có thể tự do thay đổi mức đầu vào.  Một trong những quyết định đầu tiên phải đưa ra của một nhà quản lý doanh nghiệp là phải xác định quy mô sản xuất (quy mô doanh nghiệp). 9
 10. Mỗi quy mô nhà máy Chi phí trung bình SRATC4 được thiết kế cho một SRATC2 SRATC1 LRAC mức sản lượng nhất định SRATC3 Do vậy tồn tại một chuỗi các đường SRATC, mỗi đường tương ứng với một mức sản lượng tối ưu khác nhau. Sản lượng Trong dài hạn, quy mô nhà máy có thể thay đổi được. Và đường chi phí trung bình dài hạn LRAC sẽ là đường bao ngoài của các đường SRATC 10
 11. Chi phí trung bình dài hạn Đường LRAC phản ánh các quy mô các nhau mà doanh nghiệp có thể lựa chọn trong dài hạn. Đường chi phí trung bình (LRAC) thường được giả định là có hình chữ U: Chi phí trung bình LRAC Q Sản lượng 11
 12. Lợi thế kinh tế theo quy mô tiếp theo  Đây là một khái niệm liên quan đến chi phí1  Khi một công ty có được lợi thế kinh tế theo quy mô (economies of scale) LRAC của nó sẽ giảm khi sản lượng tăng  Bất lợi kinh tế theo quy mô (diseconomies of scale): LRAC tăng khi sản lượng tăng 1 So sánh với hiệu suất theo quy mô (returns to scale): đây là khái niệm liên quan đến sản xuất! 12
 13. Lợi thế kinh tế theo quy mô Lợi thế kinh tế theo quy mô xảy ra khi chi phí trung bình dài hạn giảm khi sản lượng tăng: Chi phí trung bình LRAC Sản lượng 13
 14. Sự tồn tại của lợi thế kinh tế theo quy mô hàm ý rằng trong dài hạn, khi các doanh nghiệp tăng quy mô hoạt động của mình, đường LRAC sẽ giảm. Mỗi một quy mô riêng lẻ vẫn tuân theo lợi tức (sản phẩm biên) giảm dần  đường SRMC SRAC hình chữ U. SRAC Chi phí đơn vị ($) SRMC SRAC SRMC SRAC LRAC Sản lượng
 15. Những thay đổi động của chi phí: Đường nhận thức  Đường nhận thức (learning curves) đo lường vai trò kinh nghiệm của người lao động đối với chi phí sản xuất  Nó thể hiện mối quan hệ giữa sản lượng tích lũy (cộng dồn) của một doanh nghiệp và lượng đầu vào cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản lượng  Đường nhận thức hàm ý: ◦ số lao động cần thiết cho một đơn vị sản lượng giảm ◦ chi phí ban đầu lớn sau đó sẽ giảm nhờ sự học hỏi của người lao động 15
 16. Lợi thế kinh tế theo quy mô và sự nhận thức tiếp theo Chi phí ($ trên một đơn vị sản lượng) Lợi thế kinh tế theo quy mô A B AC1 Sản lượng 16
 17. Quy mô hiệu quả tối thiểu  Một doanh nghiệp không thể luôn kì vọng có được lợi thế kinh tế theo quy mô khi mở rộng: tại một điểm nào đó rất có thể việc mở rộng quy mô hơn nữa sẽ không thể làm giảm chi phí đơn vị ◦ Quy mô hiệu quả tối thiểu (MES) $ LRA C Quy mô doanh nghiệp MES 17
 18. Bất lợi kinh tế theo quy mô Bất lợi thế kinh tế theo quy mô xảy ra khi chi phí trung bình dài hạn tăng khi sản lượng tăng LRAC SRMC Chi phí đơn vị ($) SRAC SRMC SRAC SRMC SRAC Sản lượng
 19. Tại sao doanh nghiệp có thể kém hiệu quả hơn khi quy mô sản xuất tăng? Bất lợi kinh tế theo quy mô:  Sự gia tăng không tương xứng của chi phí vận chuyển  Thói quan liêu  Những vấn đề về điều phối quản lý khi qui mô doanh nghiệp tăng  Chuyên môn hoá lao động và những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, năng suất lao động bị ảnh hưởng 19
 20. Hàm chi phí dài hạn $ LRAC MC tăng Q Lợi thế kinh tế theo quy mô Bất lợi kinh tế theo quy mô 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản