intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp ngành nghề: Nhập môn Công tác kỹ sư

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

16
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu môn học nhằm cung cấp các kỹ năng giao tiếp cơ bản, xây dựng phương pháp học tập và các kỹ năng cho học tập - làm việc; nắm vững các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng tổ chức, kỹ năng nói, kỹ năng viết giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong nhà trường để học tập tốt và chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp ngành nghề: Nhập môn Công tác kỹ sư

 1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGÀNH NGHỀ (COMMUNICATIONS for TECHNICIANS) (Nhập môn Công tác Kỹ sư) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 1 Giới thiệu
 2. Quan sát 1: Đầu ra của CT đào tạo KS Khoa Điện SV tốt nghiệp biết hay có thể làm: a) Xác định và áp dụng kiến thức KH KT vào giài các bài toán chuyên ngành. b) Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành c) Thiết kế và chế tạo các hệ thống chuyên ngành d) Làm việc nhóm f) hiểu biết về đạo dức và nhiệm vu nghề nghiệp. g) Giao tiếp hiệu quả các vấn dề kỹ thuật qua viết, nói. h) Hiểu biết về các tác dụng của xã hội, môi trường với chuyên ngành. i) học tập nâng cao trình độ. j) Hiểu biết các vấn đề luật pháp liên quan k) Sử dụng được các thiết bị, kỹ năng, phương pháp mới trong chuyên môn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 2 Giới thiệu
 3. Quan sát 2: Baïn nghó gì veà caùc ñieàu kieän naøy? HỌC BỔNG INTEL TẠI HOA KỲ (năm 2010) Khoù hay deã? Điều kiện ứng tuyển: - Kết quả học tập trên 7.0 - TOEFL 525 hoặc hoặc IELTS 6.5 - Hiện tại chưa làm việc cho công ty nào hoặc cam kết làm việc cho công ty nào đó - Đòi hỏi một số kỹ năng tốt như kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, và sáng tạo. - Tích cực tham gia các họat động ngọai khóa và họat động cộng đồng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 3 Giới thiệu
 4. Giao tiếp (Communication): Nhằm cung cấp / thu nhận thông tin cho cá nhân / tập thể Quá trình GIAO TiẾP THÔNG ĐiỆP, Cá nhân/ Cá nhân TÀI LiỆU tập thể Giao tiếp trực tiếp: qua ngôn ngữ (verbal) phi ngôn ngữ (nonverbal) Giao tiếp gián tiếp (đọc/viết): báo cáo, đơn thư, biên bản.. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 4 Giới thiệu
 5. Mục tiêu môn học cung cấp: các kỹ năng giao tiếp cơ bản (basic communication skills) Khái niệm về nghề nghiệp kỹ sư Nhằm mục đích: Xây dựng phương pháp học tập GIỚI THIỆU các KỸ NĂNG cho học tập – làm việc Các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng tổ chức (quản lý thời gian, làm việc nhóm, hội họp) Kỹ năng nói (thuyết trình, phỏng vấn, thương lượng, đối thoại..) Kỹ năng viết (báo cáo, bài báo, luận văn – đồ án, đơn từ) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 5 Giới thiệu
 6. Công tác kỹ sư Công việc Đối tượng Nội dung Chuyên môn Máy móc, sản phẩm Tính toán, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa Tổ chức, quản lý Máy móc, sản phẩm, con Tổ chức sàn xuất – chế tạo, người kinh doanh, quản lý Vai trò của kỹ năng giao tiếp: Kỹ sư  Tài liệu, báo cáo, thiết kế, dự án (đọc, viết) Kỹ sư  Đồng sự, Khách hàng (thuyết trình, phỏng vấn, hội họp, thương lượng) Kỹ năng giao tiếp và Sinh viên: Sinh viên  Giáo trình, tài liệu (đọc) báo cáo, thiết kế, đồ án (viết) Sinh viên  Bài giảng (ghi chép, soạn thảo) Bài tập (thuyết trình, hội họp) Sinh viên  thầy, bạn, các công ty (thực tập, tập sự)  Rèn luyện Kỹ năng giao tiếp trong nhà trường để học tập tốt, chuẫn bị cho hoạt động nghề nghiệp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 6 Giới thiệu
 7. Giới thiệu các kỹ năng Kỹ năng là gì? – Phân loại: Kỹ năng cơ bản – chuyên ngành Đọc, viết, nói, tính toán Kỹ năng giao tiếp người-người (interpersonal communication) Đối thoại, lãnh đạo… Kỹ năng mềm – cứng Mềm: không thuộc chuyên môn (cứng) của nhân viên Kỹ năng chuyển giao (transferable skills) Chung cho các ngành nghề: giao tiếp, nghiên cứu – hoạch định, quan hệ nhân sự, tổ chức – quản lý – lãnh đạo, làm việc, hỗ trợ cho chuyên môn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 7 Giới thiệu
 8. Nội dung môn học Ch1: người kỹ sư và quá trình sản xuất Ch2: Nhóm và làm việc nhóm Ch3: Phương pháp ghi chép Ch4: Giải quyết vấn đề Ch5: Kỹ năng giao tiếp trực tiếp Đối thoại – Thuyết trình – Hội họp Ch6: Kỹ năng viết Văn bản hành chánh – kỹ thuật CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 8 Giới thiệu
 9. Để hoàn thành môn học: Nghe giảng lý thuyết Chuẩn bị ở nhà: đọc tài liệu, làm bài tập Thực hành: Thảo luận, thuyết trình trên lớp (song song với nghe giảng LT) Thang điểm Thực hành: Điểm thuyết trình: 40% Điểm viết (bài tập, báo cáo): 30% Điểm thi cuối kỳ: 30% CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 9 Giới thiệu
 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình “GT tom tat Cong tac ky su.pdf” 2. Tủ sách BUSINESS EDGE – Bộ Sách Tăng Hiệu Quả Làm Việc Cá nhân; NXB Trẻ. 3. Các tài liệu liên quan đến các nội dung của môn hoc do GV cung cấp: http://www.4shared.com/dir/699R4pD9/ky_nang_giao_tiep.html 4. web www.giaovien.net 5. Các tài liệu học tập gởi trực tiếp lên Bkel – E-nearning, mục thuyết trình. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 10 Giới thiệu
 11. tủ sách BUSINESS EDGE – nxb TRẺ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 11 Giới thiệu
 12. Basic Skills are those foundation skills in reading, writing, mathematics, and English as a Second Language, as well as learning skills and study skills, which are necessary for students to succeed in college-level work [Center for Student Success, Basic Skills as a Foundation for Success in California Community Colleges, 2007, p.13] CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Công tác Kỹ sư – 2008 Page 12 Giới thiệu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2