intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web - Chương 1: Ngôn ngữ HTML

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

110
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web - Chương 1: Ngôn ngữ HTML giới thiệu HTML, thành phần của HTML, thẻ HTML cơ bản, thẻ HTML nâng cao. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web - Chương 1: Ngôn ngữ HTML

Khoa Công Ngh Thông Tin Trư ng i H c C n Thơ Ngôn Ng HTML Hi p Thu n dhthuan@cit.ctu.edu.vn C n Thơ 10-03-2006 N i dung Gi i thi u HTML Thành ph n c a HTML Th HTML cơ b n Th HTML nâng cao Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 2 Gi i thi u HTML Mô hình Web Trang Web Trình duy t (Browser) Ph cv Y êu file1.htm ww ://w http .dia o b.c iwe ch c u ile1 m /f Web Server .htm User 3 Gi i thi u HTML HTML là gì? Ngôn ng ánh d u siêu văn b n (Hyper Text Markup Language) File HTML là 1 text file (file văn b n) có ch a các th (tag) ánh d u. Th - tag dùng nh d ng văn b n, và ư c hi n th b i trình duy t Web (Web Browser) File HTML có ph n m r ng là .htm hay .html Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 4 Gi i thi u HTML C u trúc c a tài li u HTML Tieu de cua trang Day la trang Web dau tien. Day la doan van ban in dam 5 Các thành ph n c a HTML Th - tag trong HTML Dùng nh d ng tài li u, Tên th không phân bi t ký t HOA hay thư ng, Thu c tính c a b sung thêm thông tin cho n i dung, Văn b n c n nh d ng ph i n m gi a th b t u và th k t thúc g i là thành ph n n i dung, Th có th l ng vào trong th khác, nhưng không có s CHÉO l n nhau Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 6 Các thành ph n c a HTML Th - tag trong HTML D ng th Th ơn: ch có th b t u Ví d :
Th kép: có th b t u và có th k t thúc Văn b n ư c in d m 7 Các thành ph n c a HTML a ch tuy t i và a ch tương i a ch tuy t i: a ch y n 1 tài li u trên Internet hay trong máy tính c c b . VD : http://www.cit.ctu.edu.vn/thongbao.htm a ch n n: VD : a ch b t u c a trang Web ó. a ch tương i: a ch ư c tính t v trí hi n t i c a trang HTML hay tính t a ch n n (n u có). VD : Trang ke tiep Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 8 Th HTML cơ b n Th cơ b n: : nh nghĩa 1 trang Web : ph n u c a trang Web : ph n thân c a trang Web

...

: các m c kích thư c t 1

: m t o n (paragraph)
: xu ng hàng


: v 1 hàng ngang : chú thích Thu c tính : align = “left / right / center” n6 9 Th HTML cơ b n Ví d 1: Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2