intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

82
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

BÀI 6<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUỖI<br /> CUNG ỨNG<br /> ThS.NGUYỄN KIM ANH<br /> ThS.HUỲNH GIA XUYÊN<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> Hiểu được nguyên<br /> lý tổ chức, thực<br /> hiện một dự án<br /> thiết kế và xây<br /> dựng hệ thống<br /> chuỗi cung ứng<br /> mới.<br /> <br /> Biết được một số<br /> kỹ thuật hữu ích<br /> để xác định quy<br /> trình, cách thức<br /> cấu thành một thiết<br /> kế hệ thống cơ<br /> bản, phương pháp<br /> lập kế hoạch hoạt<br /> động và ngân sách<br /> cho dự án.<br /> <br /> Đánh giá quy trình<br /> thực hiện dự án và<br /> xác định những<br /> vấn đề phát sinh.<br /> <br /> 1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống<br /> 6<br /> 6 nguyên<br /> nguyên tắc<br /> tắc điều<br /> điều hành<br /> hành dự<br /> dự án<br /> án<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mỗi dự án cần có<br /> một người lãnh<br /> đạo - nhà quản lý<br /> dự án toàn thời<br /> gian, chịu trách<br /> nhiệm chung toàn<br /> dự án.<br /> <br /> Nên xác định mục<br /> tiêu có thể lượng<br /> hóa và không<br /> chồng chéo lên<br /> nhau. Điều này<br /> cần thiết để có<br /> thể hoàn thành<br /> mục đích hay sứ<br /> mạng của dự án.<br /> <br /> Giao các mục tiêu<br /> của dự án cho các<br /> nhóm từ 2-7<br /> người trong đó có<br /> trưởng nhóm có<br /> kỹ năng và kỹ<br /> thuật cần thiết.<br /> <br /> 1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống<br /> 6<br /> 6 nguyên<br /> nguyên tắc<br /> tắc điều<br /> điều hành<br /> hành dự<br /> dự án<br /> án<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thông tin cho các<br /> nhóm biết phải<br /> làm gì, không<br /> phải là làm như<br /> thế nào.<br /> <br /> Phân chia công<br /> việc của dự án<br /> thành những công<br /> tác trong mỗi tuần<br /> hoặc ít hơn. Xác<br /> định những giá trị<br /> kinh doanh đạt<br /> được mỗi 30 đến<br /> 90 ngày làm việc.<br /> <br /> Mỗi dự án cần có<br /> một đội ngũ nhân<br /> viên văn phòng<br /> làm việc với nhà<br /> quản lý và trưởng<br /> nhóm dự án để cập<br /> nhật thông tin về<br /> kế hoạch, ngân<br /> sách hoạt động.<br /> <br /> 2. Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng<br /> <br /> Xây dựng quy<br /> trình chi tiết<br /> cho hệ thống<br /> mới<br /> <br /> Xây dựng và<br /> thử nghiệm<br /> hệ thống mẫu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2