intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

94
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - Lập trình Web chạy ở Server bằng Java có nội dung trình bày Servlet Java, ISP, ISP & JavaBean. Tham khảo nội dung 10 chương thuộc bài giảng để hiểu hơn về các kiến thức cơ bản của lập trình mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Môn học : Lập trình mạng<br /> Chương 10<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB CHẠY Ở SERVER<br /> <br /> BẰNG JAVA<br /> 10.1 Servlet Java 10.2 JSP 10.3 JSP & JavaBean<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 10 : Lập trình Web chạy ở server dùng công nghệ Java Slide 378<br /> <br /> 10.1 Tổng quát về Servlet Java<br /> Servlet là ₫ối tượng Java (giống như Applet), nhưng không có giao diện người dùng, nó chạy trên máy server, giao tiếp với client của nó thông qua việc gởi nhận request/response. Viết 1 servlet cũng giống như 1 class Java bình thường khác, nhưng Servlet phải là class con của class HttpServlet và thường phải override 1 hay cả 2 method doGet() và doPost(). Template của 1 servlet : public class MyServlet extends HttpServlet { ... // tác vụ xử lý HTTP Get request public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { ... } // tác vụ xử lý HTTP Post request public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { ... } ... }<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Slide 379<br /> <br /> Nhập/xuất thông tin của Servlet Java<br /> tham số request của 2 tác vụ doGet() & doPost() cho phép Servlet truy xuất thông tin ₫ược gởi về từ URL yêu cầu hay từ Form nhập liệu. Cách thức truy xuất tham số như sau : String tentbao = request.getParameter("txtTenthuebao"); tham số response của 2 tác vụ doGet() & doPost() cho phép Servlet xuất thông tin gởi về ứng dụng client. Cách thức xuất kết quả như sau : 'tìm ₫ối tượng xuất PrintWriter out = response.getWriter(); 'xuất kết quả out.println("chuỗi kết quả"); ...<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Slide 380<br /> <br /> Thí dụ xây dựng 1 website bằng Servlet<br /> Yêu cầu : tạo 1 website dùng công nghệ Servlet Java cho phép người dùng tra danh bạ ₫iện thoại bằng Web Browser. Phân tích : cần 2 module chức năng : module chứa form nhập thông tin về các account cần tra. module này có thể là 1 trang HTML thuần tứy. và module truy tìm trên database các account thỏa mãn tiêu chuẩn tìm kiếm, module này là 1 Servlet theo yêu cầu. Qui trịnh thực hiện cụ thể : ở ₫ây ta dùng môi trường lập trình JBuilder 2005. Qui trình ₫iển hình cụ thể ₫ược liệt kê trong các slide kế tiếp.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Slide 381<br /> <br /> Tạo website tra ₫iện thoại bằng Servlet trên JBuilder<br /> 1. Chạy JBuilder 2005, chọn menu File.New Project rồi trả lời các cửa sổ Wizard ₫ể tạo 1 project mới quản lý Website. Lưu ý trong cửa sổ Step 1, chọn thư mục và nhập tên Project quản lý Website là ServletDBDT.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Slide 382<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2