intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 5: Lesson 3 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B)

Chia sẻ: Mạc Lăng Thiên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:30

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 5: Lesson 3 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát âm các chữ cái a trong that và e trong yes; nghe và điền vào các câu bị thiếu với các từ that và yes; luyện tập nói câu Who’s that?;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 5: Lesson 3 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B)

 1. Unit 05 Are they  YOUTUBE: MsPham.  your friends?  Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣ Le s s o n 3
 2. 5. Read and write. YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣ This is Linda:  _______ my friend my friend Nam: This is ________           Mary.   Tony. Peter:  Hello / Hi __________, Mary.  Quan: Hello / Hi ________, Tony.   I'm Peter.         Nice to meet 
 3. 5. Read and complete and name nine friends name YOUTUBE: MsPham.  Hi! My (1) ______ is Mai. I am (2) ______  years  nine  Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣ And old. This is Linda. (3) ______ this is Tony. They  friends are my (4) _______. Linda is nine years old and  Tony is ten years old.
 4. 1. Listen and repeat YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣
 5. 2. Listen and write. that  1. Is _____ your friend? YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣ Yes   2. _____, it is.
 6. 4. Read and match. YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣
 7. 5.  Circle the correct words. 1. Mai, this is my friend / friends. 2. Who are they / name? YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣ 3. Are Peter / Peter and Mary your friends? 4. Yes / No , they are my friends. 5. No, they are / aren't my friends.
 8. REVIEW  UNIT 1­UNIT 5 ENGLISH 3
 9. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE 1 A A B B
 10. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE 2 A A B B
 11. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE 3 A A B B
 12. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE 4 A A B B
 13. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE 5 A A B B
 14. LISTEN & number 4 2 1 2 1 3 3 4 By Jessica 
 15. READ &  COMPLETE YOUTUBE: MsPham.   Facebook: Day va ̣ ̀ hoc cu ̣ ̀ng công nghê.̣
 16. LISTEN & CHOOSE THE CORECT PICTURE Hello, Nam L­I­N­D­A I’m eight Hi, Peter
 17. How do you  spell your  L­I­N­D­A name? Hi, Peter Yes, they are
 18. Are Peter and  Mary your  Yes, they are friends? Hi, Peter L­I­N­D­A
 19. LOOK & SAY          , Mai Hello, Ma Jessica Lee - 0986080588
 20. LOOK & SAY            , Tony? I’m fine, thanks.  And you? Jessica Lee - 0986080588
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2