intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B2)

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

7
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: a newspaper, a magazine; luyện tập hỏi và trả lời về nghề nghiệp của bố mẹ Lan; thực hành nói về gia đình Lan và gia đình của em;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B2)

 1. Welcome to class!
 2. Job you want to be
 3. Unit 3: At home B - Hoa's family B2
 4. Vocabulary - (to) take care of = (to) look after: trông nom, chăm  sóc  - a newspaper : tờ báo - a magazine : tạp chí
 5. Prediction What does Lan’s father / mother do? + Lan’s father: - - + Lan’s mother -
 6. Answers What does Lan’s father / mother do? + Lan’s father: - a doctor + Lan’s mother - a teacher
 7. Talk about Lan's family Her father Her mother - Job - Job - Place of - Place of work work Her brother - Job - Place of work
 8. Her father - Job: a doctor - Place of work: in a hospital Her mother - Job: a teacher - Place of work: in a primary school Her brother - Job: a journalist - Place of work: for a newspaper
 9. Her father is a doctor. He works in a hospital. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. Her brother is a journalist. He writes for Ha Noi newspaper.
 10. Talk about your family
 11. Answer about you 1) What does your father / mother do? 2) Where does your father / mother do?
 12. Matching works on a farm a farmer teaches in a school a doctor takes care of sick people a journalist writes for a newspaper a teacher
 13. Homework - Learn vocabulary. - Read B2 again. - Prepare B4.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2