intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7
 • Bài giảng Tiếng Anh 3 - Unit 7: That’s my school - Lesson 2 (Part 1, 2, 3, 4, 5) cung cấp cho các em học sinh các bài học và luyện tập về: listen and repeat; point and say; let’s talk; listen and number; read and circle;... Mời các em cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p ngockheo0704 30-07-2022 2 2   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7: Ôn tập học kì 1 (Hệ 10 năm) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập về mẫu câu, cách sử dụng, cấu trúc các thì: hiện tại đơn, tương lai đơn; ôn tập về câu đề nghị với more/less; ôn tập cấu trúc câu ghép; ôn tập từ vựng về dịch vụ cộng đồng và công việc tình nguyện;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt28p caixukun_0208 09-02-2022 16 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: Back to school (Names and addresses - B1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: family name, middle name, address; làm quen với các mẫu câu: WH- Question + be +S...?, WH- Question + do/does +S +V?;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: My hobbies (A closer look 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập về thì hiện tại đơn, tương lai đơn; thực hành với bài tập chia động từ, điền từ vào chỗ trống hoàn thành đoan văn; luyện tập xem tranh và viết các câu sử dụng các động từ thích hợp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p caixukun_0208 09-02-2022 14 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: My hobbies (Getting started) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: upstairs, collect, unusual, special occasions, it’s a piece of cake; luyện tập nghe-đọc đoạn hội thoại và điền T/F vào ô trống;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: My hobbies (Looking back) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập hoàn thành các câu với điền từ về sở thích thích hợp vào chỗ trống; ôn tập về cấu trúc của thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn; thực hành với bài tập chia động từ;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: My hobbies (Skills 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: (to) carve, eggshell, fragile, unique, piece of art; luyện tập bài đọc về sở thích bất thường của cha Nick và trả lời được các câu hỏi liên quan;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: Back to school (Names and addresses - B2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hoàn thành mẫu giới thiệu bản thân và viết về bạn của em; hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách điền các từ để hỏi who/what/where/how vào chỗ trống;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt7p caixukun_0208 09-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 1: Back to school (Friends - A2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: parents, different from, (to) miss, unhappy; luyện tập đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin bài đọc;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt18p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Health (A closer look 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập về các từ vựng đã học; luyện tập đọc ghi chú của bác sĩ về bệnh nhân của mình và điền vào những từ còn thiếu vào chỗ trống; luyện tập phát âm các tiếng bắt đầu bằng /f/, /v/;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Health (Skills 1+2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập đọc các đoạn văn và trả lời được các câu hỏi liên quan; đọc và hiểu được các mẩu vấn đề về sức khỏe và lời khuyên của bác sĩ; nắm được các mẫu câu: you should..., you can..., do something more/less___;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Health (Getting started) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh là quen với các từ vựng: healthy, junk food = fast food, sunburn, put on weight; luyện tập quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi liên quan;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt21p caixukun_0208 09-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Personal information (Telephone numbers - A4) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: meet, free ≠ busy; luyện tập đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi liên quan; ôn tập cấu trúc và cách sử dụng thì tương lai đơn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt9p caixukun_0208 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Personal information (My birthday - B1+2+3) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập cách đọc số thứ tự, ngày tháng năm; luyện tập viết về ngày tháng; luyện tập hỏi - trả lời về ngày sinh của bạn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt7p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Personal information (My birthday - B4) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập các từ vựng: birthday, date of birth, (to) worry, worried = nervous; luyện tập nghe và đánh dấu vào các câu hỏi trong bài; thực hành điền vào "Mẫu đăng ký học sinh";... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 2: Health (A closer look 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đưa ra được lời khuyên cho cậu bé để giảm cân; làm quen về cấu trúc câu mệnh lệnh với more/less; luyện tập nhìn vào tranh và đưa ra lời khuyên phù hợp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (What a lovely home! - A1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: bright, awful, comfortable, a tub, a washing machine, a refrigerator = a fridge; luyện tập hỏi và trả lời về ngôi nhà của bạn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt18p caixukun_0208 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: (a) farm, cattle, (to) raise (cattle), (to) take care of = (to) look after, a housewife; luyện tập nghe-đọc đoạn hội thoại và trả lời được các câu hỏi liên quan;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p caixukun_0208 09-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: a newspaper, a magazine; luyện tập hỏi và trả lời về nghề nghiệp của bố mẹ Lan; thực hành nói về gia đình Lan và gia đình của em;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt13p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (Hoa's family - B4) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh điền được tên nghề nghiệp của nhân vật vào các mẫu thông tin; luyện tập viết các câu giới thiệu về Tom, Susan, Bill;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7
p_strCode=baigiangdientutienganh7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2