intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 9 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:50

0
171
lượt xem
9
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 9 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 9 - Thường thức mỹ thuật do Nguyễn Thị Kim Chi biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về mỹ thuật thời Lý (bối cảnh lịch sử thời Lý; sơ lược về mỹ thuật thời Lý; đặc điểm của mỹ thụât thời Lý).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 9 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý:  - Kinh đô 21-11-1009 Ngày Thăng LongLý được Công dựng xâyUẩn lêntừngôi thờiHòang nào ? Đế đặt niên hiệu là -Thuận Do vua cai trị? nào sau Thiên khi chọn Đại La để định đô, tháng 8 năm 1010 Lý Công Uẩn rời Hoa Lư ra Đại La và đổi tên là Thăng Long. - Do sự kiện gì mà Lý Công Uẩn lại đổi tên thành Đại La thành thành Thăng Long? - Vào triều nhà Lý đã xây dựng những công trình nào?
 2. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:
 3. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: Nêu đặcThµnh Kinh điểm Th¨ng của kinh Long ®îcThăng thành x©y dùng víi quy m« lín. Long? - §ã lµ mét quÇn thÓ kiÕn tróc gåm 2 líp bªn ngoµi lµ kinh thµnh, bªn trong lµ Hoµng Thµnh.
 4. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình:
 5. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình:
 6. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo: Tại sao Đạo kiến phật trúctriển phát phậtmạnh, giáo phát triển đó kéo theo mạnh? là sự phát triển của công Haừy trình kiếnkeồ trúcteõn phậtnhửừng giáo. chuứa, thaựp tieõu bieồu? - Cỏc chuứa thỏp tiờu biểu: chựa Dạm, chựa Phật Tớch, chựa Một Cột, chựa Lỏng,… Thỏp chựa Long Đọi, Thỏp chựa Phật Tớch, Thỏp Bỏo Thiờn ….
 7. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo:
 8. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo:
 9. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo: Chùa Phật Tích
 10. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo:
 11. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo:
 12. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: b) Kiến trúc phật giáo:
 13. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng - Nghệ thuật:điêu khắc và trang trí thời Lý có đặc điểm gì? Kể nhiều - Có tượng tên những bằng phật, tượng đá như Tượng chạm khắcPhật mà Thế Tôn, Tượng Kim em biết? Cương, Tượng Phật A-di-đà, Tượng đầu người mình chim,... - Những tượng này có đặc điểm: Kích thước lớn.
 14. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng :
 15. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí:
 16. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng :
 17. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng :
 18. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng :
 19. Bài 9: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ I/ Vài nét về bối cảnh lịch sử thời lý: II/ Sơ lược về mĩ thuật thời Lý: 1. Nghệ thuật kiến trúc: 2. Nghệ thuật điêu khắc & trang trí: a) Tượng :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2