intTypePromotion=1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Nguyễn Hồng Phương

Chia sẻ: Lao Nong U Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:409

0
115
lượt xem
32
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Nguyễn Hồng Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C#" giới thiệu đến các bạn những nội dung về VC#, ngôn ngữ C#, tạo Component, các ứng dụng Window, tạo ứng dụng web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Nguyễn Hồng Phương

 1. Ngôn ngữ lập trình C# Nguyễn Hồng Phương Khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 2. Tài liệu tham khảo • Nguyễn Thiên Bằng, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Đức Hải. Từng bước học lập trình Visual C#.net. Nhà xuất bản lao động xã hội. • Phương Lan, Phạm Hữu Khang. Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập. Tập 1,2,3. Nhà xuất bản lao động xã hội.2002. • E-books
 3. Nội dung môn học • PHẦN I: Giới thiệu VC# • PHẦN II: Ngôn ngữ C# • PHẦN III: Tạo Component • PHẦN IV: Các ứng dụng Window • PHẦN V: Tạo ứng dụng web
 4. PHẦN I: Giới thiệu VC# • Mở đầu • Biến, toán tử, biểu thức • Viết phương thức và áp dụng phạm vi • Các câu lệnh lựa chọn • Phát biểu lặp • Quản lý lỗi và ngoại lệ
 5. PHẦN II: Ngôn ngữ C# • Đối tượng và lớp • Tham chiếu và tham trị • Các kiểu giá trị với bảng liệt kê và cấu trúc • Mảng và tập hợp • Mảng tham số • Kế thừa • Bộ thu gom rác và xử lý tài nguyên
 6. PHẦN III: Tạo Component • Truy xuất các thuộc tính • Bộ chỉ mục • Ủy nhiệm hàm và sự kiên • Nạp chồng toán tử
 7. PHẦN IV: Các ứng dụng Window • Windows Form • Trình đơn • Thực thi hiệu lực • Các điều khiển phức tạp • MDI, cửa sổ và hộp thoại • GUI Component • Cơ sở dữ liệu • Kết nối dữ liệu và DataSets • XML
 8. PHẦN V: Tạo ứng dụng web • Giới thiệu ASP.net • Điều khiển xác nhận sự hợp lệ • Truy cập dữ liệu với các form trên Web • Tạo ứng dụng ASP.net • Dịch vụ web dựa trên XML • Sử dụng dịch vụ web
 9. Chương 1: Mở đầu Nguyễn Hồng Phương Khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội 1
 10. Nội dung chương 1 • Khởi động Microsoft Visual Studio .NET • Sử dụng môi trường lập trình Visual Studio.NET • Viết ứng dụng dòng lệnh với C# • Viết ứng dụng Windows với C# 2
 11. Khởi động Microsoft Visual Studio .NET • VS.NET là môi trường lập trình cung cấp rất nhiều công cụ cần thiết cho việc xây dựng các dự án lớn và nhỏ • Cài đặt: – Cài IIS – Bộ VS.NET 2003 (3 đĩa CD)1→3→1→2 – Bộ VS.NET 2005 (4 đĩa CD) – Cài bộ MSDN 3
 12. Khởi động Microsoft Visual Studio .NET 4
 13. Khởi động Microsoft Visual Studio .NET 5
 14. Viết ứng dụng dòng lệnh với C# 6
 15. Viết ứng dụng dòng lệnh với C# 7
 16. Các tập tin trong khung cửa sổ Solution Explorer • TextHello.sln: tập tin giải pháp cấp trên cùng. Nó gồm 1 hoặc nhiều tập tin dự án. • TextHello.csproj: tập tin dự án của C#. Nó gồm 1 hoặc nhiều tập tin nguồn (viết cùng 1 ngôn ngữ). • Class1.cs: tập tin nguồn của C#. • AssemblyInfo.cs:tập tin nguồn khác, dùng thêm một số thuộc tính vào chương trình. • App.ico: icon xuất hiện trên thanh tác vụ 8
 17. Viết chương trình đầu tiên • Tập tin Class.cs định nghĩa một lớp có tên Class1 chứa một phương thức Main. • Chú ý: C# là ngôn ngữ phân biệt kiểu chữ. • Ta sẽ viết dòng chữ “Hello BK” ra màn hình Console 9
 18. Viết chương trình đầu tiên 10
 19. Viết chương trình đầu tiên 11
 20. Viết chương trình đầu tiên 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2