intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

99
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

4/20/2015<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> l p trình C và C++<br /> <br /> Bài 1: Gi i thi u<br /> <br /> TS. Đ Đăng Khoa<br /> B môn Cơ h c<br /> Vi n Cơ Khí<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> http://chud-dhbkhn.blogspot.com/<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> Ngôn ng l p trình<br /> <br /> - Ngôn ng đư c thi t k và chu n hóa (t khóa và cú pháp)<br /> đ truy n các ch th cho máy tính.<br /> - Dùng đ t o ra các chương trình đi u khi n máy tính ho c<br /> mô t các thu t toán<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> Ngôn ng l p trình (ti p)<br /> Ngôn ng<br /> <br /> máy<br /> <br /> H p ng<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> c p cao<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> Ngôn ng l p trình (ti p)<br /> •<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> máy<br /> <br /> Máy có th tr c ti p hi u và th c hi n, ch g m nh ng con s (0,1) n p<br /> tr c ti p vào b nh đ ch y, ph thu c vào t ng dòng máy<br /> •<br /> <br /> H p ng<br /> Các mã l nh và con s thay b ng tên vi t t t (ti ng Anh), c n b d ch<br /> <br /> (assemblers), ph thu c vào dòng máy, nhi u l nh cho m t vi c đơn gi n<br /> •<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> b c cao<br /> <br /> G n v i ngôn ng t nhiên, c n b biên d ch, không ph thu c dòng<br /> máy, l nh đơn gi n làm đư c nhi u vi c<br /> •<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> trí tu nhân t o và m ng nơron<br /> <br /> G n gũi v i ngôn ng con ngư i. Ví d câu l nh<br /> FIND ALL RECORDS WHERE NAME IS “NAM”<br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> Phân lo i<br /> <br /> • Tr c ti p (Immediate)<br /> Máy tính tay<br /> <br /> • Thông d ch (Interprete)<br /> Quá trình d ch và th c thi x y ra đ ng th i, d ch đ n đâu<br /> thi hành l nh đ n đ y (ngôn ng Lisp trong AutoCAD).<br /> <br /> • Biên d ch (Compile)<br /> G n v i ngôn ng t nhiên. Mu n th c thi đư c thì ph i<br /> đư c chuy n sang ngôn ng máy (biên d ch)<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2