intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

57
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp - TS. Ngô Hữu Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C<br /> Vòng lặp<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> Ví dụ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10<br /> => Sử dụng 10 câu lệnh printf<br /> Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000<br /> => Sử dụng 1000 câu lệnh printf !<br /> <br /> Giải pháp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Sử dụng cấu trúc lặp lại một hành động trong khi còn thỏa một<br /> điều kiện nào đó.<br /> 3 lệnh lặp: for, while, do… while<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C - Vòng lặp<br /> <br /> Câu lệnh for<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> <br /> S<br /> <br /> for (; ; )<br /> ;<br /> , , :<br /> là biểu thức C bất kỳ có chức năng riêng<br /> : đơn hoặc khối lệnh.<br /> 3<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C - Vòng lặp<br /> <br /> Câu lệnh for<br /> 1. void main()<br /> 2. {<br /> 3.<br /> int i;<br /> 4.<br /> for (i = 0; i < 10; i++)<br /> 5.<br /> printf(“%d\n”, i);<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> for (int j = 0; j < 10; j = j + 1)<br /> printf(“%d\n”, j);<br /> <br /> 8.<br /> 9.<br /> 10.<br /> 11.<br /> 12.<br /> 13.}<br /> <br /> for (int k = 0; k < 10; k += 2)<br /> {<br /> printf(“%d”, k);<br /> printf(“\n”);<br /> }<br /> Ngôn ngữ lập trình C - Vòng lặp<br /> <br /> Câu lệnh for - Một số lưu ý<br /> Câu lệnh for là một câu lệnh đơn và có thể lồng nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. if<br /> 2. {<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> 10.<br /> 11.}<br /> <br /> 5<br /> <br /> (n < 10 && m < 20)<br /> for (int i = 0; i < n; i++)<br /> {<br /> for (int j = 0; j < m; j++)<br /> {<br /> printf(“%d”, i + j);<br /> printf(“\n”);<br /> }<br /> }<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C - Vòng lặp<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2