intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

85
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới; cung cấp các xu hướng lập trình để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với chúng và có được sự lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết các đề án tin học trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

 1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH  45 tiết = 3 đơn vị học trình  Giảng viên: Nguyễn Văn Linh  E-mail: nvlinh@ctu.edu.vn  Tel: (84) (71) 831301 Nguyễn Văn Linh - Programing 1 Language - Chapter 1
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.-Terrence W.Part - Programming languages: Design and Implementation (second edition) - Prentice-Hall Iternational Editions 2.- Trung Việt, Ngô - Các khái niệm cơ bản của lập trình - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Hà nội - 1993 3.- Jacques LONCHAMP - Les langages de programmation: concetps essentiels évolution et classification - Masson, Pais - 1989 4.- Ngôn ngữ lập trình - Ðại học mở-Bán công thành phố Hồ Chí Minh - 1994 Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 2
 3. NỘI DUNG • Mở đầu • Kiểu dữ liệu • Kiểu dữ liệu sơ cấp • Kiểu dữ liệu có cấu trúc • Kiểu do người dùng định nghĩa • Chương trình con • Ðiều khiển tuần tự • Lập trình hàm • Lập trình logic Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 3
 4. TỔNG QUAN - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình, qua đó người sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới. - Cung cấp các xu hướng lập trình để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với chúng và có được sự lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết các đề án tin học trong thực tế. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 4
 5. CHƯƠNG 1: MỞ ÐẦU • Khái niệm về ngôn ngữ lập trình • Vai trò của ngôn ngữ lập trình • Lợi ích của việc nghiên cứu NNLT • Các tiêu chuẩn đánh giá một ngôn ngữ tốt Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 5
 6. KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • Là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình cho máy tính. • NNLT cũng có từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. • Ngôn ngữ máy. • Hợp ngữ. • Ngôn ngữ cấp cao. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 6
 7. VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • NNLT đóng vai trò là một công cụ giúp con người thực hiện bước cài đặt trong kỹ nghệ phần mềm. • Công cụ đó ngày càng được cải tiến hoàn thiện và có thể nói mọi tiến bộ trong tin học đều thể hiện ra trong NNLT. • NNLT vừa là công cụ vừa là đối tượng nghiên cứu. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 7
 8. LỢI ÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU NNLT • Cho phép lựa chọn một NNLT phù hợp với dự án thực tế. • Sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ của ngôn ngữ. • Làm tăng vốn kinh nghiệm khi xây dựng các chương trình. • Tạo sự dễ dàng để học một ngôn ngữ mới. • Tạo tiền đề để thiết kế một ngôn ngữ mới. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 8
 9. CÁC TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ MỘT NGÔN NGỮ TỐT  Tính dễ đọc. • Sự giản dị • Cấu trúc điều khiển • Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu • Cú pháp  Tính dễ viết. • Sự giản dị • Hỗ trợ cho trừu tượng • Khả năng diễn đạt  Ðộ tin cậy.  Chi phí Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 9
 10. CÁC TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ MỘT NGÔN NGỮ TỐT  Ðộ tin cậy. • Kiểm tra kiểu • Xử lý ngoại lệ • Sự lắm tên  Chi phí • Đào tạo, cài đặt chương trình • Dịch chương trình, thực hiện chương trình • Bảo trì chương trình. • Mua trình biên dịch Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 10
 11. CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU  Đối tượng dữ liệu.  Biến và hằng.  Kiểu dữ liệu.  Sự khai báo.  Kiểm tra kiểu.  Chuyển đổi kiểu.  Gán và khởi tạo. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 11
 12. ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU  Khái niệm đối tượng dữ liệu.  Phân loại ĐTDL.  Thuộc tính của ĐTDL.  Giá trị dữ liệu.  Thời gian tồn tại.  Các mối liên kết.  Biến và hằng. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 12
 13. BIẾN VÀ HẰNG  Biến: – ĐTDL do lập trình viên định nghĩa và đặt tên. – Giá trị dữ liệu có thể thay đổi.  Hằng: – ĐTDL có tên. – Giá trị dữ liệu không thay đổi. – Hằng trực kiện. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 13
 14. KIỂU DỮ LIỆU  Định nghĩa kiểu dữ liệu.  Đặc tả kiểu dữ liệu: – Các thuộc tính. – Các giá trị. – Các phép toán.  Cài đặt kiểu dữ liệu: – Tổ chức lưu trữ trong bộ nhớ. – Giải thuật thực hiện các phép toán. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 14
 15. SỰ KHAI BÁO  Khái niệm khai báo.  Mục đích của sự khai báo: – Chọn tổ chức lưu trữ tốt nhất. – Quản lý bộ nhớ. – Các phép toán chung. – Kiểm tra kiểu. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 15
 16. KIỂM TRA KIỂU Kiểm tra kiểu tĩnh: Kiểm tra kiểu động:  Trong khi dịch.  Trong khi thực hiện.  Ngôn ngữ khai báo.  Ngôn ngữ không khai  Thông tin về kiểu báo. được cung cấp cho bộ  Thông tin về kiểu lưu dịch. trong ĐTDL.  Thực hiện nhanh,  Chậm, bỏ sót. không bỏ sót lỗi.  Mềm dẻo.  Không mềm dẻo. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 16
 17. CHUYỂN ĐỔI KIỂU  Khi có sự không tương thích kiểu.  Sử dụng hàm biến đổi kiểu.  Biến đổi kiểu tự động.  Tránh lạm dụng biến đổi kiểu tự động. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 17
 18. PHÉP GÁN  Cú pháp khác nhau.  Bản chất khác nhau: – Phép gán: Kiểu X Kiểu  (Không có trị trả về). – Phép gán: Kiểu X Kiểu Kiểu (Có trị trả về).  Thực hiện khác nhau: Sao chép giá tri, sao chép địa chỉ Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 18
 19. SỰ KHỞI TẠO  Khai báo và khởi tạo.  Tác hại của biến chưa khởi tạo: Sự dụng nhầm giá trị rác.  Biến có giá trị đầu. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 19
 20. CHƯƠNG 3: KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP  Định nghĩa.  Đặc tả.  Cài đặt.  Kiểu dữ liệu số.  Kiểu liệt kê.  Kiểu logic.  Kiểu ký tự. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 3 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2