intTypePromotion=1

Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Chia sẻ: Trần Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
339
lượt xem
40
download

Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

 1. Bài giảng Ngữ văn 10
 2. HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động giao tiếp trong VB I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) đó diễn ra giữa những nhân vật giao tiếp nào? * Nhân vật giao tiếp: vua – các vị 1. NL 1 bô lão
 3. HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU Hai bên có cương vị và quan 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) hệ ntn? * Cương vị: 1. NL 1 + Vua – đứng đầu triều đình, cai quản đất nước, lo cho muôn dân -> bề trên. + Các bô lão – người đại diện cho trăm họ -> bề dưới.
 4. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Các nhân vật giao tiếp lần I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU lượt đổi vai ntn? 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) * Đổi vai: + Lượt 1,3: vua Trần nói -> các bô 1. NL 1 lão nghe. + Lượt 2,4: các bô lão -> vua Trần. => Đổi vai lần lượt.
 5. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Người nghe thực hiện những hành động tương I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU ứng nào? 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) - Hành động của vua Trần (nói): hỏi các bô lão liệu tính ntn khi quân Mông Cổ hung hãn sang. 1. NL 1 - Hành động của các bô lão (nói): xin đánh. - Hành động tương ứng của vua Trần & các bô lão (nghe): lắng nghe.
 6. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC HĐGT trên diễn ra trong hoàn cảnh nào? (ở đâu? Vào lúc I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU nào? khi đó nước ta có sự 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) kiện gì đặc biệt?) * Hoàn cảnh giao tiếp: + Địa điểm: điện Diên Hồng. 1. NL 1 + Thời điểm: quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 2 (1285).
 7. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động giao tiếp trên hướng I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU vào nội dung gì? 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) * Nội dung giao tiếp: + Bàn về nguy cơ cuộc chiến 1. NL 1 tranh xâm lược đã ở vào tình thế khẩn cấp. + Đề cập đến vấn đề hòa hay đánh.
 8. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU Mục đích của cuộc giao tiếp (hội 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) nghị)? Có đạt được mục đích? •Mục đích: thống nhất ý chí và hành động để chiến đấu bảo vệ 1. NL 1 Tổ quốc. -> Mục đích đã thành công.
 9. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Các NVGT trong VB trên? (ai viết? ai đọc? đặc điểm của các I. TÌM HIỂU NGỮ NVGT về lứa tuổi, vốn sống, LIỆU trình độ, nghề nghiệp,…?) 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) * Các NVGT: + Người viết SGK. 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu + GV dạy Ngữ văn THPT. + HS lớp 10 toàn quốc. * Đặc điểm: + Độ tuổi: 15 – 65. + Trình độ: giáo sư -> HS lớp 10
 10. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC HĐGT đó diễn ra trong hoàn I. TÌM HIỂU NGỮ cảnh nào? LIỆU 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) * Hoàn cảnh giao tiếp: có tính chất quy phạm - tổ chức - mục đích - nội dung & tính chất pháp lí trong 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu nhà trường.
 11. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực I. TÌM HIỂU NGỮ nào? Về đề tài gì? Bao gồm LIỆU những vấn đề cơ bản nào? 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) * Nội dung giao tiếp: + Lĩnh vực: văn học sử. 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu + Đề tài: Tổng quan văn học Việt Nam + Vấn đề cơ bản: các bp hợp thành của VHVN; Tiến trình PT; Con người VN qua VH.
 12. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Mục đích giao tiếp (của người viết – người đọc?) I. TÌM HIỂU NGỮ * Mục đích giao tiếp: LIỆU 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) + Người viết: cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về VHVN. 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu + Người đọc: lĩnh hội một cách tổng quát nhất về các bộ phận, tiến trình phát triển & con người VN qua VH.
 13. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản? I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU * Phương tiện ngôn ngữ: dùng 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) nhiều từ ngữ của ngành KHXH, chuyên ngành Ngữ Văn như: VHDG, VH viết, thể loại, văn xuôi, 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu thơ, LSVH, VHTĐ, VHHĐ.
 14. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Cách tổ chức văn bản ntn? I. TÌM HIỂU NGỮ * VB có kết cấu rõ ràng với các đề LIỆU mục lớn nhỏ thể hiện: 1. Ngữ liệu 1 (tr. 14) + Tính mạch lạc: đề mục tách bạch, độc lập về nội dung. 2. Ngữ NL 12 (tr.15) 1. liệu + Tính chặt chẽ: nội dung trong đề mục -> sáng rõ tiêu đề của VB “Tổng quan văn học VN”.
 15. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC I. TÌM HIỂU NGỮ Thế nào là HĐGT bằng NN? LIỆU II. HỆ THỐNG HÓA  HĐGT bằng ngôn ngữ là hoạt KIẾN THỨC động trao đổi thông tin của con 1. Khái niệm người trong Xh, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (nói-viết) nhằm thực hiện mục đích về nhận thức, tình cảm, hành động,… => GHI NHỚ 1 - (tr.15).
 16. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Các quá trình diễn ra trong HĐGT bằng NN Ai là người thực I. TÌM HIỂU NGỮ hiện mỗi quá trình đó? LIỆU  HĐGT bằng NN là HĐ “liên cá II. HỆ THỐNG HÓA nhân” nhằm: KIẾN THỨC + Trao đổi thông tin. 1. Khái niệm 1. NL 1 + Trao đổi tư tưởng, tình cảm. + Tạo lập quan hệ xã hội. * Lưu ý:NN là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. - Dùng NN để giao tiếp gọi là giao tiếp bằng NN.
 17. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm những quá trình nào ? I. TÌM HIỂU NGỮ * Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ LIỆU gồm hai quá trình: II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC 1. Khái niệm Tạo lập văn bản Lĩnh hội văn bản 2. Các quá trình Hoạt động Hoạt động nghe, của HĐGT bằng nói,viết để truyền đọc để tiếp nhận NN đạt thông tin thông tin * GHI NHỚ 2 (tr. 15)
 18. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC HĐGT bằng NN bị chi phối bởi các nhân tố nào ? I. TÌM HIỂU NGỮ Nhân vật Hoàn LIỆU giao tiếp cảnh II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC giao tiếp Nội dung giao tiếp Mục đích giao tiếp 1. Khái niệm HĐGBNN 2. Các quá trình của HĐGT bằng NN 3. Các nhân tố Cách P/ tiện chi phối thức giao giao tiếp tiếp * GHI NHỚ 3 (tr. 15)
 19. *HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ * NỘI DUNG BÀI HỌC CỦNG CỐ DẶN DÒ I. TÌM HIỂU NGỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC 1. Khái niệm 2. Các quá trình Hai quá trình Sáu nhân tố của HĐGT bằng NN 3. Các nhân tố chi phối
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2