intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Phúc

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 trình bày về "Không gian trạng thái và Các phương pháp tìm kiếm mù". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về “Giải quyết một số vấn đề”, không gian trạng thái, phân loại vấn đề, các chiến lược tìm kiếm trên không gian trạng thái, tìm kiếm trên không gian trạng thái,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Phúc

Trí tuệ nhân tạo<br /> Chương 3<br /> Không gian trạng thái và<br /> <br /> Các phương pháp tìm kiếm mù<br /> Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc<br /> Bộ môn Khoa học máy tính<br /> ĐT: 098 56 96 580<br /> eMail: ngohuuphuc76@gmail.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 3: Không gian trạng thái và Tìm kiếm mù<br /> <br /> Thông tin chung<br />  Thông tin về nhóm môn học:<br /> TT<br /> <br /> Họ tên giáo viên<br /> <br /> Học hàm<br /> <br /> Học vị<br /> <br /> Đơn vị công tác (Bộ môn)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ngô Hữu Phúc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trần Nguyên Ngọc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hà Chí Trung<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trần Cao Trưởng<br /> <br /> GV<br /> <br /> ThS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br />  Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Khoa học máy tính Tầng 2, nhà A1.<br /> <br />  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.<br />  Điện thoại, email: 069-515-329, ngohuuphuc76.mta@gmail.com.<br /> <br /> 2<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Cấu trúc môn học<br />  Chương 1: Giới thiệu chung.<br />  Chương 2: Logic hình thức.<br />  Chương 3: Các phương pháp tìm kiếm mù.<br />  Chương 4: Các phương pháp tìm kiếm có sử dụng thông tin.<br />  Chương 5: Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ.<br />  Chương 6: Các bài toán thỏa rằng buộc.<br />  Chương 7: Nhập môn học máy.<br /> <br /> 3<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Bài 3: Tìm kiếm mù<br /> Chương 3, mục: 3.1 – 3.6<br /> Tiết: 1-3;<br /> Tuần thứ: 4.<br /> Mục đích, yêu cầu:<br /> Nắm được phương pháp giải quyết vấn đề.<br /> 2. Nắm được các khái niệm về không gian trạng thái.<br /> 3. Nắm được các phương pháp tìm kiếm yếu; qua đó nắm được<br /> ưu, nhược điểm của các phương pháp trên.<br /> 1.<br /> <br /> Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.<br /> Thời gian: 3 tiết.<br /> Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công<br /> Nội dung chính: (Slides)<br /> 4<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> 1.<br /> <br /> Khái niệm về “Giải quyết một số vấn đề”.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Không gian trạng thái.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phân loại vấn đề.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Các chiến lược tìm kiếm trên không gian trạng thái:<br />  Tìm kiếm hướng từ dữ liệu (data – driven)<br />  Tìm kiếm hướng từ mục tiêu (goal – driven).<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Tìm kiếm trên không gian trạng thái:<br />  Tìm kiếm rộng (breath – first search).<br />  Tìm kiếm sâu (depth – first search).<br />  Tìm kiếm sâu bằng cách đào sâu nhiều lần (depth – first search with iterative<br /> <br /> deepening).<br /> <br /> 6.<br /> 5<br /> <br /> Đồ thị and/or.<br /> Chương 3: Không gian trạng thái và Tìm kiếm mù<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2