intTypePromotion=1
ADSENSE

Trí tuệ nhân tạo

Xem 1-20 trên 1189 kết quả Trí tuệ nhân tạo
 • Bài viết Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lượng giá chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D và 3D trình bày khảo sát mối tương quan giữa phân số tống máu thất trái (EF) trên siêu âm tim 2D và 3D, sức căng dọc thất trái (GLS) đánh giá bằng trí tuệ nhân tạo với các thông số nêu trên khi đánh giá bằng phương pháp siêu âm tim do bác sĩ thực hiện.

  pdf12p visnape 31-01-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Phát hiện một số bệnh gia cầm dựa trên hình ảnh thu nhận từ camera bằng mạng nơ-ron tích chập" giới thiệu một số kết quả trong việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện sớm một số bệnh gia cầm bằng công nghệ thị giác máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích các hình ảnh từ camera giám sát chuồng nuôi. Hệ thống thử nghiệm sử dụng mạng nơ-ron học sâu RepVGG làm mô hình suy diễn phát hiện bệnh gia cầm.

  pdf6p phuong62310 31-01-2023 2 1   Download

 • Bản quyền hay quyền tác giả, tác quyền (copyright) là khái niệm xác định quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu. Việc nắm bắt đầy đủ các cơ sở xác định bản quyền đối với tác phẩm nói chung và tác phẩm văn học nói riêng là cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học tại Việt Nam. Thực tế hiện nay, các quy định về cơ sở xác định bản quyền tác phẩm văn học là tương đối rõ ràng, nhưng vẫn còn tồn tại một số nội dung cần được quan tâm và sớm hoàn thiện trong thời gian tới.

  pdf3p phuong62310 30-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết Xu hướng tích hợp công nghệ xuyên ngành trong nghiên cứu triển khai công nghệ của Công nghiệp 4.0 với công nghệ hàm mũ trí tuệ nhân tạo tổng quan được trình bày gồm 3 phần: Phần 1 trình bày xu hướng tích hợp công nghệ đa ngành, liên ngành và xuyên ngành giới thiệu chung về tính chất tích hợp các công nghệ cao trong nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4).

  pdf5p visirius 19-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo trình bày việc xác định các yếu tố ảnh gây lãng phí trong thi công xây dựng bằng cách thực hiện bảng câu hỏi khảo sát về tần suất xuất hiện của những nguyên nhân gây lãng phí trong thi công xây dựng. Đối tượng khảo sát là những người có kinh nghiệm xây dựng và quản lý các dự án nhà cao tầng tại Tp. Hồ Chí Minh.

  pdf17p visirius 18-01-2023 8 1   Download

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu các khái niệm cơ bản; Phương pháp biểu diễn tri thức và các giải thuật; Biểu diễn bài toán trong không gian trạng thái; Các phương pháp tìm kiếm lời giải trong không gian trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p tranghong0906 04-01-2023 30 4   Download

 • Bài viết "Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý" nhằm bổ sung, xây dựng các quy định pháp lý điều chỉnh các vấn đề về sử dụng AI trong hoạt động báo chí là hết sức cần thiết, phù hợp với bức tranh toàn cầu cũng như nhu cầu và thực tế phát triển AI tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 16 1   Download

 • Bài viết "Mô hình trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong quản lý người học và sinh viên hiện nay" giới thiệu về mô hình Trí tuệ nhân tạo với những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt là vai trò của mô hình này trên lĩnh vực giáo dục và các hoạt động hành chính. Cụ thể hơn là, phương pháp nhận diện khuôn mặt giúp cho việc quản lý người học một cách hiệu quả nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Phát triển nền tảng Tương tác người - Robot Tay máy đôi dựa trên ROS và Trí tuệ nhân tạo đa thể thức" đề xuất phát triển nền tảng tương tác giữa người và hệ thống Robot Tay máy đôi dựa trên Robot Operating System (ROS) và mô hình trí tuệ nhân tạo đa thể thức. Nền tảng đề xuất của chúng tôi bao gồm hai thành phần chính: hệ thống phần cứng tay máy đôi và phần mềm bao gồm các tác vụ xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên 3D camera và máy tính nhúng.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 19 1   Download

 • Bài viết "Viễn cảnh nhân loại qua những bộ phim về trí tuệ nhân tạo" lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo như The Matrix, Black mirror, Ex machina... Thông qua các thước phim đó, chúng ta hình dung ra một viễn cảnh mới về tương lai của loài người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 71 2   Download

 • Bài viết "Mô hình dự báo ô nhiễm không khí sử dụng dữ liệu đa miền" đề xuất mô hình dựa trên liên kết giữa dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, video) và dữ liệu số về chất lượng không khí AQI (Air Quality Index) được thu thập từ Lifelog là thông tin số về cuộc sống hàng ngày của cá nhân. Dữ liệu Lifelog sẽ được sử dụng cho giai đoạn huấn luyện sử dụng phương pháp học sâu dựa trên DNN (Deep CNN) để dự đoán mức độ ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Cơ hội phát triển trí tuệ nhân tạo trong kiểm toán" giới thiệu các vấn đề kế toán và kiểm toán, nhu cầu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence, AI) vào ngành này. Bao gồm các vấn đề kế toán hiện tại, sự phát triển AI khi ứng dụng hệ chuyên gia vào kiểm toán và dịch vụ đảm bảo có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Trí tuệ nhân tạo và độ tin cậy của thông tin kế toán" chỉ ra cách trí tuệ nhân tạo hoạt động một cách sáng tạo với hệ thống kiểm soát nội bộ để giúp nhà quản lý tạo thông tin kế toán chất lượng cao bằng cách giảm rủi ro thông tin. Bất chấp nhiều loại nghiên cứu được đề xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo trong kế toán và kiểm toán, nhưng không có nghiên cứu nào trực tiếp chỉ ra cách giảm thiểu rủi ro thông tin bằng trí tuệ nhân tạo.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ" giúp bạn đọc tìm hiểu vì sao doanh nghiệp cần phải phân tích dữ liệu kinh doanh và doanh nghiệp dùng kỹ thuật nào để phân tích dữ liệu kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Nhu cầu nguồn nhân lực phát triển khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong thời đại kinh tế số" tập trung các nội dung chính liên quan đến phân tích xu thế phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học dữ liệu – trí tuệ nhân đáp ứng nhu cầu xã hội thích ứng với thời đại 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Sự hội tụ của AI VÀ IoTs" giới thiệu về các công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), vạn vật kết nối (Internet of Things – IoTs) cũng như sự giao thoa của các công nghệ, vấn đề ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Định hướng triển khai nội dung trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học của sinh viên" bàn về việc triển khai nội dung trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giảng dạy để sinh viên tiếp cận và nghiên cứu là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Các xu hướng công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục đại học" hướng đến mục tiêu khảo sát các xu hướng mới của công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học, trong đó nhấn mạnh đến bốn nhóm công nghệ bao gồm: trí tuệ nhân tạo, các công nghệ thuộc nhóm SMAC (Social – xã hội, Mobile – di động, Analytics – phân tích dữ liệu và Cloud – đám mây), Internet vạn vật và công nghệ blockchain. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Một số ứng dụng máy học trong lĩnh vực ngân hàng" trình bày về một số ứng dụng thực tiễn của Công nghệ thông tin nói chung và Máy học nói riêng trong các hoạt động ngân hàng và những thách thức đối với chuyên gia Công nghệ thông tin khi nghiên cứu ứng dụng liên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 2 1   Download

 • "Bài tập lớn môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Ứng dụng mạng nơ ron vào thiết kế Trí tuệ nhân tạo học chơi Flappy Bird" được thực hiện với mục tiêu tạo ra một Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học hỏi sau mỗi lần thua và ngày càng trở nên giỏi hơn cho tới mức không thể thua nữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phuongyen205 21-12-2022 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trí tuệ nhân tạo
p_strCode=trituenhantao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2