intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Phúc

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

86
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương "Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Cây trò chơi và tìm kiếm trên cây trò chơi, chiến lược Minimax, phương pháp cắt tỉa Alpha – Beta,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Phúc

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ<br /> Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc<br /> Bộ môn Khoa học máy tính<br /> ĐT: 098 56 96 580<br /> eMail: ngohuuphuc76@gmail.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> <br /> Thông tin chung<br />  Thông tin về nhóm môn học:<br /> TT<br /> <br /> Họ tên giáo viên<br /> <br /> Học hàm<br /> <br /> Học vị<br /> <br /> Đơn vị công tác (Bộ môn)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ngô Hữu Phúc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trần Nguyên Ngọc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hà Chí Trung<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trần Cao Trưởng<br /> <br /> GV<br /> <br /> ThS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br />  Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Khoa học máy tính Tầng 2, nhà A1.<br /> <br />  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.<br />  Điện thoại, email: 069-515-329, ngohuuphuc76.mta@gmail.com.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> <br /> Cấu trúc môn học<br />  Chương 1: Giới thiệu chung.<br />  Chương 2: Logic hình thức.<br />  Chương 3: Các phương pháp tìm kiếm mù.<br />  Chương 4: Các phương pháp tìm kiếm có sử dụng thông tin.<br />  Chương 5: Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ.<br />  Chương 6: Các bài toán thỏa rằng buộc.<br />  Chương 7: Nhập môn học máy.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> <br /> Bài 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> Chương 5, mục: 5.1 – 5.3<br /> Tiết: 1-3;<br /> Tuần thứ: 6 (thực hành chương 3-4),7.<br /> Mục đích, yêu cầu:<br /> Nắm được ý tưởng phương pháp xây dựng cây trò chơi.<br /> 2. Nắm được phương pháp sử dụng chiến lược Minimax.<br /> 3. Nắm được phương pháp cắt tỉa Alpha – Beta.<br /> 4. Qua đó, xây dựng chương trình cho chương 5.<br /> 1.<br /> <br /> Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.<br /> Thời gian: 3 tiết.<br /> Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công<br /> Nội dung chính: (Slides)<br /> 4<br /> <br /> Chương 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> <br /> Nội dung:<br /> 1. Cây trò chơi và tìm kiếm trên cây trò chơi.<br /> 2. Chiến lược Minimax.<br /> <br /> 3. Phương pháp cắt tỉa Alpha – Beta.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 5: Tìm kiếm có đối thủ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2