intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu học phần - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
10
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu học phần - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những cơ sở lý thuyết về báo cáo tài chính, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích báo cáo tài chính,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu học phần - ThS. Bùi Ngọc Toản

  1. Mục tiêu của học phần  Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững cơ sở lý thuyết về: Báo cáo tài chính; Phương pháp phân tích báo cáo tài chính; Nội dung phân tích báo cáo tài chính; … Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Email: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Phân tích BCTC Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 2 Nhiệm vụ của sinh viên Tài liệu học tập Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui Slide bài giảng của Giảng viên chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định  Sách, giáo trình: Phân tích Báo cáo Tài chính– 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện TS. Phan Đức Dũng biên soạn, NXB Thống hành của nhà trường kê Dự lớp: trên 80% Bài tập: trên lớp và ở nhà Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Phân tích BCTC Bài giảng môn: Phân tích BCTC Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 3 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 4
  2. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Thang điểm thi  Dự lớp: trên 80% Thảo luận theo nhóm Theo qui chế tín chỉ Tiểu luận Thi giữa học phần Thi kết thúc học phần Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Phân tích BCTC Bài giảng môn: Phân tích BCTC Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN  THỜI LƯỢNG : 30 tiết  NỘI DUNG HỌC PHẦN: CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG LÝ THUYẾT THỰC HÀNH 1 Tổng quan về báo cáo tài chính 3 2 Tổng quan về phân tích báo cáo TC công ty 3 Các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong 3 3 phân tích BCTC 4 Phân tích khái quat tình hình tài chính 3 5 Phân tích khả năng thanh toán 3 6 Phân tích hiệu quả hoạt động 3 7 Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính 3 8 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 3 9 Phân tích khả năng sinh lời 3 10 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3 Tổng cộng: 30 0 Bài giảng môn: Phân tích BCTC Bài giảng môn: Phân tích BCTC Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2